برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1532 100 1
شبکه مترجمین ایران

فجیعانه


برابر پارسی: جان کاهانه

معنی فجیعانه در لغت نامه دهخدا

فجیعانه. [ ف َ ن َ / ن ِ ] (ص نسبی ، ق مرکب ) به زاری. (یادداشت بخط مؤلف ). به وضع فجیع. رجوع به فجیع و فاجع شود.

معنی فجیعانه در فرهنگ معین

فجیعانه
(فَ نَ یا نِ) [ ع - فا. ] (ق .) به نحوی دردناک ، به زاری .

فجیعانه را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی فجیعانه   • مفهوم فجیعانه   • تعریف فجیعانه   • معرفی فجیعانه   • فجیعانه چیست   • فجیعانه یعنی چی   • فجیعانه یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی فجیعانه

کلمه : فجیعانه
اشتباه تایپی : t[duhki
عکس فجیعانه : در گوگل

آیا معنی فجیعانه مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )