برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1354 100 1

فانسقه

/fAnosqe/

معنی فانسقه در لغت نامه دهخدا

فانسقه. [ ن ُ ق َ / ق ِ ] (از روسی ، اِ) فانوسقه. جای فشنگ. (یادداشت بخط مؤلف ). || قسمی تفنگ بوده است که از زمان فتح علیشاه تا اوایل سلطنت ناصرالدین شاه قاجار در ایران معمول بوده است. (یادداشت بخط مؤلف ).

معنی فانسقه به فارسی

فانسقه
( اسم ) ۱ - جای فشنگ در حمایلی چرمین قطار چرمین که در خانه های آن فشنگ جا دهند ۲ - قسمی تفنگ که از زمان فتح علی شاه تا اوایل سلطنت ناصر الدین شاه قاجاردر ایران معمول بود .

فانسقه را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

شهریار آریابد
در پارسی "فشنگدان " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو .

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• خرید فانسقه   • تونفا   • خرید فانوسقه   • لباس نظامی   • کمربند نظامی   • معنی فانسقه   • مفهوم فانسقه   • تعریف فانسقه   • معرفی فانسقه   • فانسقه چیست   • فانسقه یعنی چی   • فانسقه یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی فانسقه
کلمه : فانسقه
اشتباه تایپی : thksri
آوا : fAnosqe
نقش : اسم
عکس فانسقه : در گوگل

آیا معنی فانسقه مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )