برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1414 100 1

فارسی میانه

معنی فارسی میانه در لغت نامه دهخدا

فارسی میانه. [ ی ِ ن َ / ن ِ ] (اِخ ) پارسی میانه یا فارسی میانه ، زبان ایرانی است که در دوره ٔ اشکانی و ساسانی در ایران رایج بوده و واسطه ٔ زبانهای پارسی باستان و پارسی نو است. میان زبان فارسی میانه که معمولاً آن را پهلوی خوانند و فارسی نو که زبان رایج کنونی است زبان دیگری فاصله نیست. دوره ٔ رسمی این زبان نهصد سال است ، یعنی از سال 250 ق. م.با سر کار آمدن نخستین اشک ، سرسلسله ٔ اشکانیان که از پارت (خراسان ) برخاست ، تا 651 م. (31 هَ. ق.) که سال کشته شدن یزدگرد سوم آخرین پادشاه دودمان ساسانی است که از فارس بودند. به این مدت باز باید چند قرن دیگر افزود زیرا در قرن سوم و چهارم هجری نیز چند کتاب بسیار گرانبها به زبان پهلوی نوشته شده و امروز از اسناد خوب و پرمایه ٔ این زبان به شمار میرود. از قرن پنجم و ششم هجری و یا پیش تر هم نوشته هایی به زبان پهلوی به ما رسیده اما سستی و نادرستی آنها گویای ساختگی بودن آن است... از پهلوی اشکانیان (250 ق. م. تا 224م.) که دوره ٔ آن بیش از 470 سال است ، جز نام چند کس و چند نوشته ٔ کوتاه سند کتبی نداریم. آنچه امروز از این زبان در دست داریم از روزگار ساسانیان یا از قرون اول هجری است. این آثار عبارتست از سنگ نبشته ها و سکه ها و نگین ها و مهرها و ظرفها و کتابها، و گمان نمیرود کمتر از ده هزار لغت غیرمکرر در آنها به کار رفته باشد، و این خود گنجینه ٔ گرانبهایی است. (از مقدمه ٔ پورداود بر برهان قاطع چ معین صص هفت - نه ). رجوع به پهلوی ، پارسی و فارسی و زبان فارسی شود.

معنی فارسی میانه به فارسی

فارسی میانه
پارسی میانه یا فارسی میانه زبان ایرانی است که در دوره اشکانی و ساسانی در ایران رایج بوده و واسطه زبانهای پارسی باستان و پارسی نو است میان زبان فارسی میانه که معمولا آنرا پهلوی می خوانند و فارسی نو که زبان رایج کنونی است زبان دیگری فاصله نیست .

فارسی میانه را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• زبان فارسی دری   • زبان پارسی باستان   • نام بادبادک در فارسی دری   • زبان پهلوی ساسانی   • لغت نامه پهلوی   • فارسی نو   • الفبای زبان پهلوی   • نام کتابی به زبان پارتی و خط پهلوی   • معنی فارسی میانه   • مفهوم فارسی میانه   • تعریف فارسی میانه   • معرفی فارسی میانه   • فارسی میانه چیست   • فارسی میانه یعنی چی   • فارسی میانه یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی فارسی میانه
کلمه : فارسی میانه
اشتباه تایپی : thvsd ldhki
عکس فارسی میانه : در گوگل

آیا معنی فارسی میانه مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )