فابریک

/fAbrik/

برابر پارسی: کارخانهای
شبکه مترجمین ایران

لغت نامه دهخدا

فابریک. ( فرانسوی ، اِ ) کارخانه. کارخانه پارچه بافی. || مصنوع کارخانه از پارچه و غیر آن. ( فرهنگ نظام ).

فرهنگ فارسی

کارخانه
( مصدر ) کارخانه . توضیح احتراز از استعمال این کلمه بیگانه اولی است .

فرهنگ معین

[ فر. ] (اِ. ) ۱ - کارخانه . ۲ - در اصطلاح فنی آن چه که در کارخانة سازنده اصلی ساخته شده باشد، اصل .

فرهنگ عمید

۱. [عامیانه] آنچه در کارخانۀ اصلی ساخته شده است و از آن کپی برداری نشده است.
۲. [منسوخ] کارخانه.

پیشنهاد کاربران

رفیق فابریک یعنی رفیق صمیمی، رفیقی که همیشه باهاته
دوست. داشتنی
رفیق صمیمی
فابریک یعنی تک یا بهترین تقریبا یعنی چیزی که نابِ
فابریک یعنی رفیقی که تا ابد باهاته و بیشتر از همه دوستش داری
فابریک ینی رفیق توپ ک همیشه و همع جا باهاته
فابریک یعنعی کسیه که هیچ وقت از گوش کردن به حرف های چرتت خسته نشه
فابریک یعنی کسی که هیچ وقت از گوش کردن به حرف های چرتت خسته نشه
یعنی اصل. یعنی مال خودت
دوست ناب
فابریک یعنی بهترین رفیق تو دنیا
دوست فابریک یعنی دوست بهترین ک همه جا باهاته
فابریک یعنی. . .
نمیدونم دوست داشتن و چی هست
راستی دوست با کدوم د نوشته میشه؟
دوست فابریک یعنی دوستی که همیشه و در هر جا و در هر شرایطی باشه کنارته و تو رو تنها نزار و همیشه کنارت باشه
فابریک یعنی بی رنگ یعنی گیریسی یعنی از افت قیمت خبری نیست. ارزو میکتم عشقاتونم مثل ماشیناتون فابریک بمونه همیشه
فابریک یعنی عشق پایه یعنی همه جوره باهاته اصله اصله دورنگ نیس تکه تکه
یعنی یه دوست ناب و صمیمی
فابریک یعنی دوست تک وبهترین ورفیق صمیمی
فابریک یعنی ماندنی
یعنی کسایی که همیشه با همن
فابریک یعنی صمیمی و اصل اصل یعنی رفیق نابی و صمیمی
رفیق فابریک یعنی اینکه هیچ وقت پشت رفیقت ول نکنی یعنی همیشه پیشش باشی
فابریک یعنی دوستی که توی هر شرایطی پایته
دوست فابریک یعنی دوستی که تو خوشی و بدی باهاته
بهترین و کیمیا ترین کسی که تو زندگیت پیدا میشه و تو غم ها و شادی ها و همه جا کنارته و هیچ وقت ترکت نمیکنه
ینی اصل، ینی هیچیک از رفیقات جای اونو نمیگیرن، کپی نداره.
فابریک یعنی بهترین دوست ادم که در هر شرایط کنارت باشه که من همچین دوستتی رو دارم که خیییلی دوستش دارم اون قدی دوستش دارم که اگه اون ناراحت باشه قلبم تیر میکشه و با خوشحال بودن اون من زندم
تک ، اصل، صمیمی، مچ
فابریک یعنی از اول باهاش بوده، ساخته شده مختص خودش، رفیق فابریک هم یجوری همین مفهوم رو داره
فابریک یعنی اصلی یعنی اصل هر چیز
فابریک یعنی بهترین رفیق تو دنیا که خیلی دوستش داری .
فابریک یعنی تویی که نشون دادی ولی ندادی
فابریک یعنی همون دست نخورده. اصل. قیمتی. ناب . یعنی تازه ترتمیز .
همه معنیها یکی ولی من چنین رفیقی تابحال ندیدم ونداشتم. چون همیشه ادما تا منفعت باهات میمونن.
یعنی ناب، بی همتا، اپلین وآخرین
منابع• http://jagraniali1368@gemail.com
فابریک یعتی ناب، بی همتا، بی نظیر، بکر، دست نخورده، اصل، بدون کپی، یعتی بهترین وتک، یعنی همیشه بدون چشم داشت کنارته
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما