برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1420 100 1

غنیمت شمردن

معنی غنیمت شمردن در لغت نامه دهخدا

غنیمت شمردن. [ غ َ م َ ش ِ / ش ُ م ُ / م َ دَ ] (مص مرکب ) فایده و سود بردن از چیزی. (ناظم الاطباء). غنیمت دانستن. تَغَنﱡم. (دهار) (منتهی الارب ). اغتنام. (منتهی الارب ). رجوع به غنیمت و غَنیمة شود :
کدخدای علی تگین و علی تگین این حدیث را غنیمت شمردند. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 355).
جفا و ستم را غنیمت شمارد
وفا و لطف را به پیکار دارد.
ناصرخسرو.
خیری کن ای فلان و غنیمت شمار عمر
زآن پیشتر که بانگ برآید فلان نماند.
سعدی (گلستان ).
غنیمت شمار این گرامی نفس
که بی مرغ قیمت ندارد قفس.
سعدی (بوستان ).
خیز و غنیمت شمار،جنبش باد ربیع
ناله ٔ موزون مرغ ، بوی خوش لاله زار.
سعدی (طیبات ).
باغ فردوس لطیف است ولیکن زنهار
تو غنیمت شمر این سایه ٔ بید و لب کشت.
حافظ.
گل عزیز است غنیمت شمریدش صحبت
که به باغ آمد از این راه و از آن خواهد شد.
حافظ.
|| هستی وحیات خود را منفعت خویش دانستن. (ناظم الاطباء).
- به غنیمت شمردن ؛ غنیمت شمردن. غنیمت دانستن. به غنیمت گرفتن :
از بیوفا وفا به غنیمت شمار از آنک
یک قطره آب نادره باشد ز چشم کور.
ناصرخسرو.
از چو منی سر به هزیمت نبرد
صحبت خاکی به غنیمت شمرد.
نظامی.
بغنیمت شمر ای دوست دم عیسی صبح
تا دل مرده مگر زنده کند کین دم از اوست.
سعدی.
- غنیمت شمردن فرصت ؛ سود بردن از فرصت. استفاده کردن از موقع. رجوع به غنیمت شود.

معنی غنیمت شمردن به فارسی

غنیمت شمردن
( مصدر ) غنیمت دانستن فایده و سود بردن از چیزی . یا غنیمت شمردن فرصت . استفاده کردن از فرصت .

معنی غنیمت شمردن در فرهنگ معین

غنیمت شمردن
( ~ . شُ مُ دَ) [ ع - فا. ] (مص م .) فایده و سود دانستن .

معنی کلمه غنیمت شمردن به عربی

إنتهاز الفرصة

غنیمت شمردن را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

پارسا
به معنای قدر چیزی دانستن مانند:
"غنیمت شمر جز حقیقت مجوی"
قدر جوانی را بدان و فقط به دنبال حقیقت باش.
《پروین اعتصامی》
به تو چه
قدر چیزی را دانستن
الهه عبداللهی
با ارزش دانستن
الهه عبداللهی
ارزش داشتن
گرانبها دانستن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی کلمه غنیمت   • هم خانواده غنیمت   • غنیمت شمردن معنی   • غنیمت شمردن فرصت   • معنای غنیمت   • معنی پسر خواندگی   • معنی رنج وخستگی   • معنی غنیمت   • معنی غنیمت شمردن   • مفهوم غنیمت شمردن   • تعریف غنیمت شمردن   • معرفی غنیمت شمردن   • غنیمت شمردن چیست   • غنیمت شمردن یعنی چی   • غنیمت شمردن یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی غنیمت شمردن
کلمه : غنیمت شمردن
اشتباه تایپی : ykdlj alvnk
عکس غنیمت شمردن : در گوگل

آیا معنی غنیمت شمردن مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )