برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1454 100 1

غفلت ورزیدن

معنی غفلت ورزیدن در لغت نامه دهخدا

غفلت ورزیدن. [ غ َ / غ ِ ل َ وَ دَ ] (مص مرکب ) غفلت کردن. غافل بودن. ناآگاه بودن. بیخبر شدن. تغابی. تغاطس. تغاطش : لهو، غفلت ورزیدن از چیزی. تلهی ، غفلت ورزیدن. (منتهی الارب ). اگر غفلتی ورزم بنزدیک اصحاب خرد معذور نباشم. (کلیله و دمنه ). هرکه... مال بدست آرد و در تثمیر آن غفلت ورزد زود درویش شود. (کلیله و دمنه ).

معنی غفلت ورزیدن به فارسی

غفلت ورزیدن
( مصدر ) غفلت کردن بی خبر شدن .

غفلت ورزیدن را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

شاهین احسن
توجه نکردن
بی اعتنایی کردن
sadra
dog food truck

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• غفلت و فراموشی در جدول   • معنی تهیدست   • متضاد غفلت   • مخالف غفلت   • متضاد کلمه غفلت   • معنی کلمه ی تهیدست   • معنی واژه غفلت   • مخالف کلمه غفلت   • معنی غفلت ورزیدن   • مفهوم غفلت ورزیدن   • تعریف غفلت ورزیدن   • معرفی غفلت ورزیدن   • غفلت ورزیدن چیست   • غفلت ورزیدن یعنی چی   • غفلت ورزیدن یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی غفلت ورزیدن
کلمه : غفلت ورزیدن
اشتباه تایپی : ytgj ,vcdnk
عکس غفلت ورزیدن : در گوگل

آیا معنی غفلت ورزیدن مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )
شبکه مترجمین ایران