برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1441 100 1

غز

معنی غز در لغت نامه دهخدا

غز. [ غ ُ ] (اِ) در تداول مردم رامیان گردکان. تلفظی از گوز که معرب آن جوز است.

غز. [ غ ُزز ] (ع اِ) کنج دهن از طرف درون. (منتهی الارب ) (آنندراج ). زاویة الفم من باطن الخدین. شِدق یا شَدق. (المنجد).

غز. [ غ ُ ] (اِخ ) صنفی از ترکان غارتگر بوده اند که در زمان سلطان سنجر قوت گرفتند و خراسان را به تصرف آوردند و سلطان سنجر را گرفته در قفس کردند. (برهان قاطع). غُزّ گروهی از ترکان است. (منتهی الارب ) (آنندراج ). جنسی است از ترکان. (مهذب الاسماء). کلمه ای است که مسلمانان ، قبیله ٔ ترک اغز را بدان مینامیدند. (حاشیه ٔ برهان چ معین ). لفظ ترکی است که در نظم و نثر فارسی داخل شده و آن طایفه ٔ ترکمانان اند که به سلطان سنجربن ملکشاه سلجوقی یاغی شدند و بعد از محاربه سلطان در دست آنان گرفتار شد و او را در قفس کردند و ایران را بغارتیدند و اکابر را بکشتند. خاقانی گفته :
آن مصر مملکت که شنیدی خراب شد
و آن نیل مکرمت که بدیدی سراب شد
گردون سر محمد یحیی به باد داد
محنت قرین سنجر مالک رقاب شد
حکیم انوری به خاقان سمرقند قصیده ای فرستاده و در آن گفته :
خبرت هست کزین زیر و زبر شوم غزان
نیست یک پی ز خراسان که نشد زیر و زبر
نکند خطبه به هر خطه ، به نام غز، از آنک
در خراسان نه خطیب است کنون ، نه منبر.
این طایفه را قراغز نیز گفته اند و طایفه ٔ قراگوزلو را قراغزلو دانسته اند. (آنندراج ) (انجمن آرا). دزی در ذیل قوامیس عرب گوید: واحد غُزّ، غزی ، و جمع آن اغزاز است. غز، نام خاص قبیله ای از ترکان میباشد ولی به کردها اطلاق کرده اند. در نیمه ٔ دوم قرن دوازدهم گروهی از غز به همراهی قره قوش از مصر به شمال آفریقا آمدند و اعمال مهمی را در این کشور انجام دادند. کم کم این غزها به خدمت الموحدین داخل شدند و اینان کمانهائی داشتند که به خود آنان اختصاص داشت (قسی الغز) و سیزدهمین مرتبه را از مراتب نظامی تشکیل میدادند. اینان در نزد الموحدین بسیار مورد توجه بودند و المنصورآنان را بر سربازان کشور خود ترجیح میداد ولی به تدریج وضع تغییر کرد و در قرن 17 م. مقام خود را از دست دادند و شغل داغ گذاشتن و شلاق زدن و بالاخره سر بریدن زندانیان به ایشان محول گردید و به همین سبب ک ...

معنی غز به فارسی

غز
تر . اغز اوغز ۱ - نامی است که تازیان بقبیله ترکان [ اغز ] اطلاق کرده اند ظاهرا قوم بزرگی که درقرن ششم م . همه قبایل ساکن چین تا بحراسود را بصورت امپراتوری واحدی از صحرا نشینان در آورد بدین نام خوانده شده است . در نوشته های [ اورخون ] ( قر . ۸ م . ) از این قوم بنام [ تغز اوغز ] ( یعنی ۹ اغز ) نام برده اند . بنابراین این قبیله به نه قیله فرعی تقسیم شده بود . جغرافی دانان قر . ۴ ه . تنها نام غز را بقوم ساکن مغرب ( ترکستان ) داده اند . این ممالک اسلام از گرگان در کنار بحرخزر تا فاراب و اسبیجاب در منطقه سیردریا پراکنده بودند . کشور آنان از مغرب بقلمرو اقوام خزر و بلغار از مشرق بسرزمین خرلخان از شمال بمملکت کیماکها ( بترکی کمک ) محدود بود . مسیر علیای شط اتل یعنی [ کامه ] مرز بین سرزمین اقوام غز و کیماکها را تعیین میکرد . در همین قرن قسمتی از قبایل غز از برادران خود جدا شده و بشبه جزیره سیاه کوه ( منگشلگ ) که سابقا غیر مسکون بود مهاجرت کردند مستعمرات عمده قبیله غز در مسیر سفلای سیر دریا بود . اسلام در قرن ششم ه . بین غزان رواج یافت . غزهای مسلمان را ترکمان هم نامیده اند . اقوام غز در حدود اواخر قر . ۴ ه . مهاجرت بسرزمین مسلمان را آغاز کردند . در مسکن جدید نخست در کشور بخارا نزدیک نور مستقر شدند. در قر . ۵ ه . بصورت توده های وسیع در دو جهت پیش آمدند . در آسیای پیشین قسمتی از غزان یا ترکمانان بصورت دسته های راهزنانی که خود سرانه کار میکردند و قسمتی از آنان به پیشوایی شهریاران خود از غالب کشورهای متمدن ( بین راه ) گذشتند و تا بحرالروم ( مدیترانه ) پیش راند . در مغرب اوز ها در سال ۱٠۶۵ م . از دانوب گذشتند و شبه جزیره بالکان را تا سالونیک و یونان ویران کردند ولی پس از اندک مدتی پسنژها و بلغارها منهدم شدند و آنان که زنده ماندند بخدمت کشور بیزانس در آمدند و ظاهرا بعدها در اقوام دیگر مستهلک گردیدند . مهاجمات غزان از نظر وضع نژاد شناسی آسیای پیشین دارای اهمیت بسیار است . سلسله سلجوقی - که ناشی از غز بود کم کم موفق شد همه کشورهایی را که از ترکستان چین تا مرزهای مصر و امپراتوری بیزانس واقع بود تحت انقیاد در آورد . ظاهرا سلجوقیان ترجیح دادند که برادران خانه بدوش خویش را در حد غربی دولت خود مستقر سازند و بدین نحو جمعیت ترک نژاد آسی ...

غز در دانشنامه ویکی پدیا

غز
غز، اوغوز، اگوز یا غوز کنفدراسیون یا مجموعه مردمان ترک است. سنگ نبشته اورخون که ترکان اولیه را توصیف می کند، احتمالاً به اغوز اشاره دارد. اوغوز از اقوام ترک تبار و مسلمان است. این لغت در نظم و نثر فارسی هم داخل شده و آن طایفهٔ ترکمانان اند. فاروق سومر معتقد است اغوز به احتمال زیاد یعنی قبیله ها.
فهرست قبایل اغوز
کتاب دده قورقود
غزها در کرمان
نام ترکی (آغوز) قبایل، در تاریخ اسلامی میانه (قرون وسطی) ایران، پدیدار گشت. سلسله سلجوقیان اولین سلسله پادشاهی اغوزها در ایران بود و سلسله های آغ قویونلو ،قره قویونلو،قاجار و افشار نیز از ترکان اغوز بودند.
اغوز در تاریخ به عنوان یکی از قبایل نه گانه توغوز اغوز، هست که با همدیگر کنفدراسیون ترک های شرقی یا تیو-کیو را تشکیل دادند و در کتیبه اورخون در ابتدای قرن هشتم میلادی، نامشان آمده است. در اواخر قرن هشتم میلادی آن ها از سمت مغولستان به سوی غرب به سمت ناحیه های فرای رودخانه ارتیش (Erteš)، دریای آرال، و حاشیه های دره سیردریا (اکنون در بخش جنوبی جمهوری قزاقستان است)، حرکت کردند تا وارد تاریخ دنیای اسلامی شوند. در ۲۰۵ هجری / ۸۲۰–۸۲۱ میلادی، توغوز اغوزها، میانه استان سیردریا در اشروسنه را غارت کردند و حکمران خراسان، عبدالله بن طاهر (۲۱۳–۲۳۰ هجری/ ۸۲۸–۸۴۵ میلادی) به سرزمین های غز یورش برد.
نماینده خلیفه، احمد بن فضلان که در تابستان ۳۰۹–۳۱۰ هجری/ ۹۲۲ میلادی از سرزمین خوارزم به رودخانه های اورال و امبه در مسیر پادشاهی بلغار در میانه ولگا حرکت می کرد، در مورد اغوزهایی در مسیر عبورش در سرزمینشان در دشت Üst Urt بین دریاهای آرال و کاسپین (خزر) دیده بود، شرحی نوشت.انها مردمانی بسیار جنگجو و در عین حال بسیار فروتن و علاقه شدیدی به فرهنگ و یادگیری دارند،اوغوزها شدیدا مخالف خرافه پرستی هستند و دینهای مسیحی و اسلام را عامل فقر و بدبختی مردم میدانند و معتقد بودند که حاکمان از دین برای حکومت و چپاول مردم استفاده می کنند. با این حال، بعضی از اغوزها، شروع به یکجانشینی کرده و یکی از شهرهایشان بایکونور به معنی «شهر نو» در پائین رود سیردریا بود که پایتخت زمستانی حاکمان اغوز مشرک بود.
عکس غز
...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

غز در دانشنامه آزاد پارسی

غُز
(یا: اُغُز؛ اغوز؛ اقوز) قوم بزرگ ترک، مرکب از ۲۲ قبیلۀ ترک زبان آسیای میانه، ازجمله بایندر، سلغر، افشار، بیگدلی، بیات، یزغر، ایمر، پچنگ. اما در مأخذ اسلامی از این قوم با نام «تقز اغز» به معنی نه قبیلۀ اغز یاد رفته است. هریک از این قبایل با علامت و داغی از بقیه، متمایز و مشخص بودند. تمام این مردم به ترکمان شهرت دارند. غزان، اصل و منشأ بسیاری از ترکان آسیای جنوب غربی را تشکیل می دهند. غزان تا پیش از ورود به آسیای جنوب غربی، در بیابان های شمال شرقی دریای خزر و شمال دریاچۀ آرال سکونت داشتند. گروه هایی از غزان، مدت ها پیش از سلاجقه خود را به همسایگی بعضی دولت های ایران نظیر زیدیان و سامانیان رسانیده بودند و در بعضی حوادث بزرگ اجتماعی و نظامی نظیر شورش سفیدجامگان (۱۵۹ـ۱۶۱) دخالت داشتند. بسیاری از غزان در اواخر قرن چهارم و اوایل قرن پنجم قمری خود را به خوارزم رسانیده و پس از سال ها جنگ و صلح با دولت غزنویان، سرانجام آن دولت را ساقط کردند و دولت سلاجقه را برپا داشتند. در روزگار سلطان سنجر به خراسان آمدند و در ۵۴۸ق بر سنجر پیروز شدند. بنا بر مشهور شب ها او را در قفس آهنین می کردند و روزها بر تخت می نشاندند و به نام او احکام و فرمان ها اجرا می کردند. غارت و خرابی و فساد آنان در خراسان و بلاد آن در کتاب های تاریخ و ادبیات ایران مشحون است. عاقبت غزان مقهور خوارزمشاهیان شدند. سلاجقه در ایران از ۴۲۹ تا ۵۹۰ق دوام داشتند. گروهی از آنان نیز در اواخر قرن ۵، به آسیای صغیر رفتند و بنای دولت آل عثمانی را نهادند. آسیای صغیر تا حد وسیعی در نفوذ ترکان بود و بیشتر ترک های آناتولی از قبایل غز بودند و تا ۷۰۰ق دوام آوردند. غزان پچنگی که تحت فشار قرلق ها خود را به اراضی میان رودخانه های ولگا و اورال رسانده بودند، در میانۀ نیمۀ دوم قرن ۳ق با حملات دوبارۀ ترکان دیگری از غزان و خزران به اراضی جنوب روسیه، در حد فاصل میان رودخانه های دنیپر و دانوب مستقر شدند و سرانجام بر اثر حملات مشترک اقوام کومان و قپچاق یا نابود، یا در دیگر اقوام مستحیل شدند. گروهی دیگر از آنان نیز از راه مصر، در افریقای شمالی نفوذ کردند و در فتح افریقیه شرکت داشتند.

ارتباط محتوایی با غز

غز را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

حشمت الله جوزغزی
طایفه غز یکی از طوایف افغانستان است
در استان غزنه
زبان این طایفه با هجوم چنگیز خان مغول
دست خوش تغییر شد

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• ترکان اوغوز   • قوم ترک ایران   • اوغوز خان   • اغوز خان ترکمن   • اغوز خان کیست   • اوغوزخان   • ترکان اغوز   • زندگی نامه اغوز خان   • معنی غز   • مفهوم غز   • تعریف غز   • معرفی غز   • غز چیست   • غز یعنی چی   • غز یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی غز
کلمه : غز
اشتباه تایپی : yc
عکس غز : در گوگل

آیا معنی غز مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )