برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1687 100 1
شبکه مترجمین ایران

غرور

/qorur/

مترادف غرور: تفاخر، تفرعن، تکبر، خودخواهی، خودبزرگ بینی، خودپسندی، خودبینی، خودستایی، خویشتن بینی، فخر، کبر، منیت، نخوت، جوش

متضاد غرور: خضوع

برابر پارسی: خودخواهی، ابرخویشی، باد، برتنی، خود پسندی

معنی غرور در لغت نامه دهخدا

غرور. [ غ ُ ] (ع مص ) فریفتن. (منتهی الارب ) (غیاث اللغات ) (ترجمان علامه ٔ جرجانی ) (مصادر زوزنی ) (تاج المصادر بیهقی ) (مجمل اللغة). بیهوده امیدوار کردن کسی را. (منتهی الارب ) (از اقرب الموارد). با لفظ خوردن و شکستن و برآراستن استعمال شود. (از آنندراج ). اطماع در آنچه صحیح نبود. || آراستن خطا، چنانکه گمان رود که صواب است. (از اقرب المواد). || (اِمص ) فریفتگی. فریب. حیله. زرق. (دستور الاخوان ) (دهار) :
بدان ای گرفتار بند غرور
در این است رسم سرای سرور.
فردوسی.
آنچه گفتند تا این غایت و نهادند، جمله غرور و عشوه و زرق بود. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 527).
گر نیز غرورجهان بخرم
پس همچو تو گم بوده در ضلالم.
ناصرخسرو.
بسی نماند که باران ابر رحمت تو
برافکند ز بیابانها غرور سراب.
ابوالفرج رونی.
تشنگان امید فضل تو را
ننماید جهان سراب غرور.
مسعودسعد.
اندر ایام تو بر خوان غرور روزگار
ناکسان کس شده خوردند در لوزینه سیر.
سوزنی.
شد آنکه بست فروغ غرور و آتش آز
میان دیده ٔ همت خیال پندارم.
خاقانی.
چو ماه سی شبه ناچیز شد خیال غرور
چو روز پانزده ساعت کمال یافت ضیا.
خاقانی (دیوان چ عبدالرسولی ص 4).
غرور دهر و سرور جهان نخواستی از آنک
نداشت از غم امت به این و آن پروا.
خاقانی.
شهادات صخور همه افک و زور است و منشاء اغرا و غرور. (ترجمه ٔ تاریخ یمینی چ 1272 هَ. ق. ص 353).
ای در غرور دل را داده شراب غفلت
بس دل بده که او را مست خراب برده.
عطار.
و گفت از صحبت پنج کس حذر کنید: یکی از دروغگوئی که همیشه با وی در غرور باشی. (تذکرة الاولیاء عطار). در این تمنی زور و اباطیل غرور به اعتماد شوکت رجال و شوکت رماح و نضال جمعیتی ساختند. (جهانگشای جوینی ). بدین عشوه و غرور می پنداشت که دفع مقدور تواند کرد. (جهانگشای جوینی ).
چشم آخربین تواند دید راست
چشم اول بین غرور است و خطاست.
مولوی.
- جام غرور ؛ شراب غرور ...

معنی غرور به فارسی

غرور
۱ - ( مصدر ) فریفتن فریب دادن ۲ - ( مصدر ) بخود بالیدن مغرور بودن ۳ - ( اسم ) فریفتگی ۴ - تکبر نخوت ۵ - پندار خیال باطل ۶ - جوشهایی که بر صورت جوانان پر خون و خوش بنیه پیدا آید . ترکیبات اسمی : یا باد غرور . غرور و تکبر . یا غرور جام. غروری که سکر آورد : شراب خود پرستی . یا جوش غرور . ۱ - جوش جوانی ۲ - غرور تکبر . یا دار غرور . دنیا . یا سرای غرور . دنیا . یا غرور جوانی . ۱ - خودپسندی جوانان ۲ - جوشهایی که در دوران بلوغ در صورت جوانان ظاهر شود و آن نتیجه اختلال هورمون های داخلی است . جوش صورت . یا متاع غرور . ۱ - متاعی که انسان را بفریبد ۲ - دنیا . ترکیبات فعلی: یا غروربر آراستن . ۱ - مغرور شدن تکبر داشتن ۲ - خیال فاسد کردن . یا غرور پدید کردن . تکبر داشتن نخوت یافتن .
جائی است
( صفت ) آنچه تولید غرور کند آنچه کبر و نخوت آورد .
کنایه از خیال فاسد کردن
تکبر و نخوت داشتن غره شدن
غروری که جوانان دارند کبر و نخوت و خود پرستی جوانان
( مصدر ) متکبرانه رفتار کردن .
( مصدر ) فریب خوردن غره شدن .
( مصدر ) فریفتن گول زدن .
( مصدر ) تکبر داشتن نخوت داشتن .
نوشته جین اوستن . نویسنده در این کتاب با تصویر صحنه هایی از زندگی معمولی و روزمره چند خانواده داستانی شیرین و دلپذیر پرداخته . مادر سبکسری که می کوشد دخترانش را شوهر دهد ...

معنی غرور در فرهنگ معین

غرور
(غُ) [ ع . ] ۱ - (مص م .) فریب دادن . ۲ - (مص ل .) به خود بالیدن . ۳ - (اِمص .) تکبر، نخوت . ۴ - فریفتگی . ،~ ملی احساس سربلندی و افتخار نسبت به فرهنگ و توانایی های ملت خویش .
( ~ . خَ دَ) [ ع - فا. ] (مص ل .) متکبرانه رفتار کردن .
( ~ . خُ دَ) [ ع - فا. ] (مص ل .) فریب خوردن .
( ~ . دَ) [ ع - فا. ] (مص م .) فریب دادن ، گول زدن .

معنی غرور در فرهنگ فارسی عمید

غرور
۱. احساس سربلندی و شادمانی به علت کسب موفقیت، احترام و غیره.
۲. (اسم مصدر) کبر و نخوت، خودبینی.
۳. (اسم مصدر) [قدیمی] فریفتن، فریب دادن، بیهوده امیدوار کردن کسی.
۴. (اسم مصدر) [قدیمی] فریب خوردن، به چیزی بیهوده طمع بستن.
* غرور جوانی: (پزشکی) [مجاز] = جوش * جوش غرور جوانی
* غرور داشتن: (مصدر لازم) مغرور بودن، کبر و نخوت داشتن، خودبین بودن: زاهد غرور داشت سلامت نبرد راه / رند از ره نیاز به دارالسّلام رفت (حافظ: ۱۸۴).
* غرور خوردن: (مصدر لازم) [قدیمی] فریب خوردن.
* غرور دادن: (مصدر متعدی) [قدیمی] فریب دادن.

غرور در دانشنامه اسلامی

غرور
غرور، یکی از صفات رذیله است، که باعث می شود انسان دلخوش به چیزی که موافق هوای نفس و تمایل طبع انسانی است، شود.
واژه غرور در لغت به معنای فریب خوردن و فریفته شدن و گول خوردن می باشد
تعریف اصطلاحی غرور
و در اصطلاح عبارت است از «اعتماد و تکیه کردن نفس به آنچه که مطابق هوی و هوس باشد و طبع انسان به خاطر شبهه افکنی و فریب شیطان به آن گرایش یابد. پس هرکس بر اساس شبهه فاسدی معتقد شود که در دنیا یا آخرت به خیر و سعادت رسیده مغرور است». غرور یکی از مرضهای قلبی است که انسان را از درون تهی می کند و اعمال و رفتار انسان را نابود می کند و در حقیقت به جای اینکه پروردگار بی همتا را پرستش کند از نفس، مال، مقام و علمش بتی ساخته و آنها را عبادت می کند.
ریشه های غرور
...
غرور
واژه غرور در لغت به معنای فریب خوردن و فریفته شدن و گول خوردن می باشد. و در اصطلاح عبارت است از «اعتماد و تکیه کردن نفس به آنچه که مطابق هوی و هوس باشد و طبع انسان به خاطر شبهه افکنی و فریب شیطان به آن گرایش یابد. پس هر کس بر اساس شبهه فاسدی معتقد شود که در دنیا یا آخرت به خیر و سعادت رسیده مغرور است».
غرور یکی از مرض های قلبی است که انسان را از درون تهی می کند و اعمال و رفتار انسان را نابود می کند و در حقیقت به جای این که پروردگار بی همتا را پرستش کند از نفس، مال، مقام و علمش بتی ساخته و آنها را عبادت می کند.
امام صادق علیه السلام می فرمایند: «هیچ کس لاف بزرگی نمی زند مگر به خاطر ذلتی که در خود احساس می نماید».
روان شناسان و دانشمندان امور تربیتی بر این نکته تأکید دارند که هر نوع انگیزه برتری خواهی و کبر و غرور ریشه در احساس عدم امنیت روحی داشته و از عقده حقارت نشأت می گیرد.
قرآن کریم در این باره می فرماید: «این ها همان کسانی هستند که آخرت را به زندگی دنیا فروخته اند، لذا مجازات آنها تخفیفی داده نمی شود و کسی آنها را یاری نخواهد کرد.»
پیامبر صلی الله علیه و آله می فرمایند: «شخص هوشیار کسی است که نفس خود را به خدمت گیرد و برای پس از مرگ تلاش کند و فرمود احمق کسی است که از هوای نفسانی پیروی کند و به خدا آرزو (امید بی جا) داشته باشد».
امیدواری صح ...

غرور در دانشنامه ویکی پدیا

غرور
غرور به حالت و احساسی گفته می شود که در آن شخص برای خود ارزشِ بسیار زیادی قائل است و در برابرِ تواضع و نیستی بکار می رود. درموارد حاد غرور، شخص از همه کس و همه چیز خود را بالاتر می داند. همچنین شخص می تواند نسبت به کسی یا گروهی یا ملتی یا چیزی خاص، احساس غرور کند. غرور در مسیحیت به عنوانِ یکی از گناه کبیره">گناهان هفتگانه شمرده می شود. خودبزرگ بینی و دیگرکوچک جلوه دهی نیز جزوِ غرور یا بر اثرِ آن است.
نادانی
غرور یک ویژگی رفتاری است؛ همچنین ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:
غرور (فیلم ۱۹۵۲)
غرور (فیلم ۱۹۹۸)
غرور (فیلم ۲۰۰۷)
غرور (فیلم ۲۰۱۴)
غرور (به هندی: Aan) فیلمی محصول سال ۱۹۵۲ و به کارگردانی محبوب خان است. در این فیلم بازیگرانی همچون دیلیپ کومار، نیممی، پریم نات، نادیرا، مراد ایفای نقش کرده اند.
۴ ژوئیه ۱۹۵۲ (۱۹۵۲-07-۰۴)
غرور (انگلیسی: Abhimaan) فیلمی به کارگردانی هریشیکش موکرجی محصول سال ۱۹۷۳ است. از جمله بازیگران این فیلم می توان به آمیتاب باچان، جایا باچان، آسرانی، بیندو و ای. کی. هانگال اشاره کرد.
Abhimaan در بانک اطلاعات اینترنتی فیلم ها (IMDb)
The Haunting Notes of Abhimaan
«غرور» (انگلیسی: Pride (1998 film)) فیلمی در ژانر درام است که در سال ۱۹۹۸ منتشر شد. از بازیگران آن می توان به ماساهیکو تسوگاوا، آیومی ایشیدا، اسکات ویلسون، و رونی کوکس اشاره کرد.
۲۳ مه ۱۹۹۸ (۱۹۹۸-05-۲۳) (Japan)
غرور (فیلم ...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

نقل قول های غرور

غرور (خودپسندی) به احساسی گفته می شود که در آن شخص خود را بسیار ارزشمند می داند و این واژه در برابر wفروتنی به کار می رود.
• «خودپسندی، سرآغاز کم خِرَدی است» ترجمه های دیگر: «غرور، آغازِ نادانی است.» -> علی بن ابی طالب

غرور در جدول کلمات

غرور
کبر
غرور و افتخار
غرور و تکبر
نب
جوش غرور جوانی
اکنه
دچار تکبر و غرور شدن
باد در بینی افکندن
سروده غرور آفرین
حماسی

معنی غرور به انگلیسی

vain (اسم)
غرور ، عبثی
vanity (اسم)
پوچی ، غرور ، خود بینی ، بیهودگی ، بطالت ، بادسری
arrogance (اسم)
سر بالایی ، تکبر ، غرور ، نخوت ، گستاخی ، شدت عمل ، گردنفرازی ، خود رایی ، خود سری ، خیره سری ، عظمت ، خود بینی
assumption (اسم)
اتخاذ ، گمان ، غرور ، قصد ، خود رایی ، خود سری ، خود بینی ، فرض ، پنداشت ، انگاشت ، تعهد
pride (اسم)
تکبر ، غرور ، عظمت ، افتخار ، مباهات ، فخر ، سرافرازی ، برتنی ، افاده ، سبب مباهات
insolence (اسم)
توهین ، تکبر ، غرور ، جسارت ، گستاخی ، خود بینی ، اهانت ، بی احترامی ، ادعای بیخود
hauteur (اسم)
ارتفاع ، غرور ، بزرگی ، بزرگ منشی
amour-propre (اسم)
عزت نفس ، غرور ، شخصیت
conceit (اسم)
غرور ، خود رایی ، خود سری ، خود بینی ، استعاره
hubris (اسم)
غرور ، گستاخی
tympany (اسم)
غرور ، مبالغه ، ورم ، گزافه گویی ، صدای سنگین
proudness (اسم)
غرور ، سرافرازی
insolency (اسم)
غرور
self-conceit (اسم)
غرور ، خود بینی ، خودپسندی ، تحسین خود
self-pride (اسم)
غرور
vainglory (اسم)
غرور ، لاف ، گزاف ، خود ستایی ، فیس

معنی کلمه غرور به عربی

غرور
طوق , فکر , کبرياء , مغرور , وقاحة ، اِدَّعاءٌ
حب الشباب

غرور را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

پارسا
این واژه عربی است و پارسی جایگزین این است: فنود fanud (پارسی دری)
محمدپارسا
در ادبیات فارسی گاهی به معنی حسادت کردن و گاهی در معنی فریب دادن و گاهی بمعنی تکبر آمده است (اشعار حافظ و مولانا و دیگران) ولی عوام از آن فقط معنی افتخار کردن (بالیدن) را بطور غلط برداشت کرده و معمول کرده اند... این واژه در عربی بمعنی خودپرستی می بوده (تکبر یا همان حب الذات) ، اما در پارسی جلوه های دیگری می داشته که با معنی اصیل تطبیق و همخوانی کامل نمی کرد (حسادت).
ساریناسلیمانی
خودخواهی یک فرد
نگار
خودخواهی_خودبینی
نا شناس
تکبر
اشکان
این واژه آریایی است و ریشه یابی واژه غرور نشان میدهد که آن از ریشه سنسکریت گرو गर्व् garv به معنای خودپسندی و گردن فرازی و پسوند اور ur به معنای پُر-سرشار مانند نمور=نمدار ساخته شده است.


زهرا
بخود بالیدن
محمود
غرور به حالتی گفته می شود که عاملی ممتازی که در عرف جامعه ارزش بالایی دارد توسط فرد مورد نظر تصاحب شود و فرد را دچار غرور کند.
مثلا چند سال پیش داشتن تلفن همراه باعث غرور بود چون کسی موبایل نداشت ...ولی امروز داشتن تلفن همراه سبب غرور نمی شود .به همین خاطر یکی از معانی غرور �فریب� می باشد...
.
مثلاً الان ازدواج کردن باعث غرور طرفین میشه...چون ازدواج کردن بسیار سخت شده
..و همه جوانان دوس دارن ازدواج کنند.و کسی که ازدواج کند خود را بالاتر از مجرد ها می داند...

.در کل غرور حالتی است که عاملی باعث شده فرد مورد نظر اشتیاق و امید زیادی برای زندگی کردن پیدا کند و خود را انسان موفق و بالایی می داند...و دیگران را بدبخت و حقیر تصور می کند ...

به قولی فرد مورد نظر دنیا دوست شده است...و فکر میکند تا همیشه در این دنیا باقی می ماند..فکر میکند تا همیشه زیبا و پر انرژی می ماند و این وضعیت فعلی خود را همیشگی می داند... به غرور �فریب� نیز می گویند..فرد مورد نظر فریب نفْس خود را خورده است...
..
به همین خاطر غرور در احادیث اهل بیت بسیار مذموم شمرده شده است.
من معنی غرور و متفاوت رو مشکل دارم لطفا یکی بگه
اسماعیل محرمی
خود خواهی
حمیدرضا دادگر_فریمان
تفاخر، تفرعن، تکبر، خودخواهی، خودبزرگ بینی، خودپسندی، خودبینی، خودستایی، خویشتن بینی، فخر، کبر، منیت، نخوت، جوش،نب
ببعی
خودبینی
شادی
هر کلمه و هر جمله و هر حتی هر کاری تو زندگی دو معنی داره برخی افراد معنای مثبت را قبول دارند و برخی معنای منفی ۰۰۰۰
غرور نیز از نظر من دو معنا داره ۰معنای منفی آن یعنی خودخواهی و خودپسندی و برتر بینی
و معنای مثبت آن یعنی خود را خورد نکردن و برای هر چیزی التماس نکردن حتی گاهی اوقات انسان های مغرور سعی میکنند کار اشتباه نکند تا عذر خواهی نکنه
ب هر حال همه چیز در زندگی هم جنبی مثبت دارد و هم منفی مهم اینه ک تو کدومو بخوای باور کنی :)
Arman
در واقع هر کسی از واژه غرور یک برداشتی داره میتونه خوب و بد باشه از دیدگاه من غرور بعضی مواقع خوبه بعضی مواقع بد ، ولی خود خودخواهی ، خودپسندی اصلا نیست.
محمد مهدی
اعتماد به نغص
فریال نیکفر
غرور یعنی اعتماد به نفس،خود خواهی،خود بین و... این چیزا نیست
غرور یعنی چیزی که آدم رو تنها میکنه
غرور اجازه نمیده اون چیزی که دلت میخواد رو بگی یعنی فکر میکنه که اگه چیزی که دلت میخواد رو بگی نشه و پیش اون کوتاه و بی ارزش بشه...غرور چیزیه که از عذر خواهی کردن بدش میاد بلکه دوست داره دیگران ازش عذر واهی کنن و کلی چیز های دیگه که بعضیا نمیدونن.پس الکی در مورد آدما قضاوت نکنین اول سعی کنین پشناسینش بعد...


راستی اگه یه روزی کسی رو دیدین که اخمو و بد اخلاق بود اون ادم بهترین ادم دنیاست
محدثه سعیدی
سر بلندی،افتخار
ناشناس
سر بلندی
غرور
غرور : از نظری سربلندی از دیده دیگری خوذ خواهی
مثال : او با غرور و افتخار قله را فتح کرد.
مثال : تو مایع غرور و افتخار مایی !
مغرور : خود خواه و اعتماد به نقص
مثال : وای چقدر تو مغروری !
امین آریا
سرفرازی
علی بهجو
غرور واژه ای است که در جایی مثبت است و در جای دیگر منفی ، به همه نوشته های دوستان در بالا نگاه کنید هرکسی دید خود را گفته است و همه درست است ،
غرور مثبت # گردن فرازی ، سربلندی
غرور منفی # خودبزرگ بینی ، خود را برتر دیدن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• غرور و عشق   • غرور چیست   • غرور داشتن   • غرور خوب   • غرور شعر   • حدیث غرور   • معنی غرور   • درمان غرور   • مفهوم غرور   • تعریف غرور   • معرفی غرور   • غرور یعنی چی   • غرور یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی غرور

کلمه : غرور
اشتباه تایپی : yv,v
آوا : qorur
نقش : اسم
عکس غرور : در گوگل

آیا معنی غرور مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )