برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1539 100 1
شبکه مترجمین ایران

غایب

/qAyeb/

مترادف غایب: پنهان، مخفی، ناپیدا، نامرعی

متضاد غایب: حاضر، شاهد

برابر پارسی: نادیده، ناپیدا، نهان

معنی غایب در لغت نامه دهخدا

غایب. [ ی ِ ] (ع ص ) نعت فاعلی از غیب و غیبت و غیبوبت و غیاب. لغتی در غائب. (منتهی الارب ). ناپدید. ناپیدا. نهان. پنهان ، مقابل حاضر :
دادشان دائم و پیوسته مر آبی چو گلاب
نشد از جانبشان غایب روزی و شبی.
منوچهری.
چون پدر ما [ مسعود ] رحمةاﷲ علیه گذشته شد ما غایب بودیم. (تاریخ بیهقی ). و بشنوده باشد خان... که پدر ما گذشته شد ما غایب بودیم از تخت ملک. (تاریخ بیهقی ).
ور در جهان نیند علی حال غایبند
ور غایبند بر تن ما چون که حاضرند.
ناصرخسرو.
گر چه نه غایبند به اشخاص غایبند
ورچه نه ایدرند به افعال ایدرند.
ناصرخسرو.
بنمایمت حق غایب را
در سرایی که شاهد است و مجاز.
ناصرخسرو.
یکی غایب از خود یکی نیم مست
یکی شعرخوانان صراحی بدست.
سعدی (بوستان ).
چون بتواند نشست آنکه دلش غایبست
یا بتواند گریخت آنکه به زندان اوست ؟
سعدی (بدایع).
دیدار یار غایب دانی چه ذوق دارد؟
ابری که در بیابان بر تشنه ای ببارد.
سعدی (طیبات ).
مشتغل توام چنان کز همه چیز غایبم
مفتکر توام چنان کز همه چیز غافلم.
سعدی (بدایع).
تا به کرم خرده نگیری که من
غایبم از ذوق حضور ای صنم.
سعدی (طیبات ).
در چشم منی ّ و غایب از چشم
زان چشم نمیکنم به هر سو.
سعدی (خواتیم ).
ای ماهروی حاضر و غایب که پیش دل
یکروز نگذرد که تو صدبار نگذری.
سعدی (طیبات ).
ای که ز دیده غایبی در دل مانشسته ای
حسن تو جلوه می کند وینهمه پرده بسته ای.
سعدی (طیبات ).
باز آی کز صبوری و دوری بسوختیم
ای غایب از نظر که به معنی برابری.
سعدی (طیبات ).
و با کلمات شدن و گشتن و گردیدن ترکیب شود: غایب شدن ، غایب گشتن ، غایب گردیدن. رجوع به همین کلمات شود.
- غایب مفقودالاثر ؛ کسی که از محل خود رفته و خبری از او نیامده و در قانون مدنی احکامی در باره ٔ ...

معنی غایب به فارسی

غایب
غایب، ناپیدا، ناپدید، دورازنظر، کس?ی که حاضرنیست ودرجای دیگراست، غایب، ناپیدا، ناپدید، دورازنظر، کسی که حاضرنیست ودرجای
۱ - آنکه حاضر نباشد غیبت کنندهمقابل حاضر شاهد . ۲ - پنهان مخفی ناپدید پوشیده . ۳ - سوم شخص مقابل متکلم ( اول شخص ) مخاطب ( دوم شخص ) .
( صفت ) شطرنج باز کامل که خود از حریف غایب نشسته به واسطه دیگری مهره به خانه ها دواند و حریف را مات کند غایبانه .
غیبت داشتن . حضور نداشتن
( مصدر ) ۱ - ناپدید شدن پنهان شدن ۲ - در محل خود حاضر نشدن مقابل حاضر شدن .
( مصدر ) ۱ - ناپدید شدن پنهان شدن ۲ - در محل خود حاضر نشدن مقابل حاضر شدن .
( مصدر ) ۱ - ناپدید شدن پنهان شدن ۲ - در محل خود حاضر نشدن مقابل حاضر شدن .
( مصدر ) از دست دادن گم کردن .
۱ - (مصدر) فرمودن دستور دادن مقابل : نهی . ۲ - ( اسم ) فرمان حکم فرمایش . جمع : اوامر . ۳ - کار شائ ن. جمع : امور. ۵ - دستور دادن اجری کاری است و آن بر دو قسم است : امر حاضر دال بر فرمودن کاریست بمخاطب (دو م شخص ). مفرد امر حاضر غالبا همان ریش. فعل است. امر حاضر دو صیغه دارد : مفرد جمع : کن کنید و غالبا با (ب) استعمال میشود : بخوان بخوانید . توضیح : منفی امر را (نهی ) گویند . امر غایب دال بر فرمودن کاریست بغایب (سوم شخص ) و آن با افزودن (د) و سوم شخص مفرد و(ند) ( سوم شخص جمع ) بمفرد امر حاضر ساخته شده : سوزد سوزند و غالبا با (به ) استعمال شود : برود بخوانند . ۶ - عالم امر . آفرینش بر دو نوع است : ملک و ملوک و آنرا خلق و امر گویند : در قر آن آمده . الاله الخلق و ال ...

معنی غایب در فرهنگ معین

غایب
(یِ) [ ع . غائب ] (اِفا.) ۱ - کسی که حضور نداشته باشد.۲ - پنهان . ۳ - سوم شخص .
( ~ .) [ ع - فا. ] (ص فا.) شطرنج باز حرفه ای که از راه دور و به واسطة دیگری مهره ها را حرکت دهد و حریف را مات کند.

معنی غایب در فرهنگ فارسی عمید

غایب
۱. [مقابلِ حاضر] کسی که حاضر نیست و در جای دیگر است، ناپیدا، ناپدید، دور از نظر.
۲. (ادبی) در دستور زبان، شخص سوم.
* غایب شدن: (مصدر لازم)
۱. ناپدید شدن، ناپیدا گشتن.
۲. پنهان شدن.
* غایب کردن: (مصدر متعدی) [قدیمی] گم کردن.

غایب در دانشنامه ویکی پدیا

غایب
غایب (بندرعباس)، روستایی از توابع بخش فین شهرستان بندرعباس در استان هرمزگان ایران است.
این روستا در دهستان فین قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن زیر سه خانوار بوده است.
حجت که نظریهٔ اصلی اسماعیلیان فاطمی بود، همانا تداوم امامت در بازماندگان ابوعبدالله جعفر بن محمد صادق بود. اسماعیلیان تا حدود سال ۲۸۶ هجری قمری محمد بن اسماعیل را به عنوان آخرین امام خود می شناختند و منتظر ظهور وی بودند اما در همان سال عبیدالله مهدی با ادعای امامت خود و رهبران مرکزی نهضت، مهدویت محمد بن اسماعیل را رد کرد. یعنی رهبری نهضت در دورهٔ بین جعفر صادق و عبدالله مهدی برعهده اشخاصی بود که سعی می کردند کسی به هویت و شخصیت آن ها پی نبرد. بنابر آنچه محققان دریافته اند حجت پیش از اصلاحات عبیدالله مهدی هم وجود داشته و در واقع رهبران اصلی نهضت مقام «امام مستور» را برای خود قائل شده بودند و مردم هم از طریق آن ها می توانستند از دستورهای امام آگاهی یابند. بنابر گفته های عبیدالله رهبران مرکزی که خود را امام مستور می دانستند در آغاز در پوشش حجت امام غایب خود را معرفی می کردند و دعوت او را گسترش می دادند، آن ها ابتدا از نام هایی مانند مبارک، میمون، سعید و… استفاده می کردند؛ حال آن که امامت در فرزندان جعفر صادق باقی مانده بود و محمد بن اسماعیل هم یکی از همان نام های مستعار نزدیکان عبیدالله مهدی بود.
حمام حاج غایب (به ترکی آذربایجانی: Hacı Qayıb hamamı) اثری واقع در بخش شهر قدیمی باکو و دارای اهمیت ملی می باشد.
گرمابهٔ حاج غایب برای مدت طولانی زیر خاک مانده است. در نتیجه کاوش های باستان شناسی انجام شده در این قلمروی در سال ۱۹۶۴، حمامی منسوب به قرون وسطی پیدا شده است. این حمام با سفارش «حاج غایب» از سوی معمار «حاج بانی» در اواخر قرن ۱۵ بنا شده است. به همین دلیل این حمام را هم حمام «حاج غایب» و نیز «حاج بانی» می گویند. این حمام بر اساس سنت های شهرهای اسلامی ...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

غایب در جدول کلمات

معنی غایب به انگلیسی

absent (صفت)
غایب ، مفقود ، غیرموجود
hidden (صفت)
غایب ، پنهان ، مخفی ، پنهانی ، مستور ، مکنون
invisible (صفت)
غایب ، مخفی ، نا معلوم ، غیر محسوس ، غیر قابل مشاهده ، نامریی ، غیر قابل تشخیص ، ناپدید
in absentia (قید)
غایب

معنی کلمه غایب به عربی

غایب
بعيدا , غائب
اختف
غائب
غائب

غایب را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

یسنا
برای مثال : سر کلاس غایب بودن رو میگن :� apsent �
بهرام س
نهست
Asall
نرفتن به مدرسه یا در جایی حضور نداشتند
دیانا عرب نیا
پنهان از چشم
شهریار آریابد
در پهلوی " اونaven، اوناک avenak " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• مشمولان غایب متاهل   • معافیت مشمولان غایب   • آخرین اخبار جریمه مشمولان غایب   • پیگیری جریمه مشمولان غایب   • خرید خدمت مشمولان غایب 95   • جریمه مشمولان غایب سربازی   • صدور کارت مشمولان غایب   • مشمولان غایب چه کسانی هستند   • معنی غایب   • مفهوم غایب   • تعریف غایب   • معرفی غایب   • غایب چیست   • غایب یعنی چی   • غایب یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی غایب

کلمه : غایب
اشتباه تایپی : yhdf
آوا : qAyeb
نقش : صفت
عکس غایب : در گوگل

آیا معنی غایب مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )