برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1434 100 1

غامض

/qAmez/

مترادف غامض: بغرنج، پیچیده، حاد، دشخوار، دشوار، سخت، شاق، صعب، مشکل، معقد، مغلق

متضاد غامض: ساده، سهل

برابر پارسی: پیچیده، دشوار، سخت

معنی غامض در لغت نامه دهخدا

غامض. [ م ِ ](ع ص ) زمین پست نرم. زمین مغاک. ج ، غوامض. (منتهی الارب ). زمین هموار. (مهذب الاسماء). || مرد سست حمله. || سخن پوشیده و دور، خلاف واضح. (منتهی الارب ): کلام غامض ؛ سخن پوشیده و دور. سخن باریک معنی. (صراح ). گفتار مشکل ، دشوار، سخت ، عسیر، دشخوار. کلام دور از فهم ، پیچیده ، آنچه دریافته نشود. معقد. باتعقید. مسئله ٔ غامض ، دشوار، تاریک. یقال مسئلة غامضة لاتعرف. (مهذب الاسماء). ج ، غوامض. و در فارسی کلمه ٔ غامض با کردن و شدن صرف شود : و اگر شاعر باشی جهد کن تا سخن تو سهل و ممتنع باشد و پرهیزاز سخن غامض و چیزی که تو دانی و دیگران را بشرح آن حاجت باشد مگوی که شعر از بهر مردمان گویند نه از بهر خویش. (قابوسنامه ). || مرد گمنام و بیقدر خوار. || گوهر مرد و حسب وی که مشهور نباشد. || پابرنجن پرکننده ساق را. || بزرگ و فربه از شتالنگ و ساق. (منتهی الارب ).

معنی غامض به فارسی

غامض
زمین پست، امرمبهم ومشکل، سخن دورازفهم، پوشیده ودورازذهن
( اسم ) پوشیده مشکل ( سخن کلام ) مقابل واضح جمع : غوامض .

معنی غامض در فرهنگ معین

غامض
(مِ) [ ع . ] (اِفا.) دشوار، پوشیده .

معنی غامض در فرهنگ فارسی عمید

غامض
۱. مبهم و مشکل، دور از فهم، پوشیده و دور از ذهن.
۲. [قدیمی] زمین پست.

معنی غامض به انگلیسی

abstruse (صفت)
مغلق ، پیچیده ، غامض ، پنهان
knotty (صفت)
پیچیده ، غامض ، گره دار
problematic (صفت)
غامض ، گیج کننده ، حیرت اور ، مسئلهای
difficult (صفت)
غامض ، ژرف ، سخت ، دشوار ، پر زحمت ، سخت گیر ، پر دردسر ، مشکل ، صعب ، معضل ، گرفتگیر ، پر اشکال
involute (صفت)
غامض ، مبهم ، بغرنج ، پیچ دار ، تودرتو
problematical (صفت)
غامض ، گیج کننده ، حیرت اور ، مسئلهای
obscure (صفت)
غامض ، مبهم ، تیره ، تار ، ظلمانی ، نامفهوم ، گمنام
unintelligible (صفت)
پیچیده ، غامض ، غیر صریح ، غیر مفهوم

معنی کلمه غامض به عربی

غامض را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

uSER
سخت و دشوار و مشکل و پیچیده
متضاد: ساده و آسان و راحت

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنى غامض   • اغماض   • قامض   • معنی غامض   • مفهوم غامض   • تعریف غامض   • معرفی غامض   • غامض چیست   • غامض یعنی چی   • غامض یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی غامض
کلمه : غامض
اشتباه تایپی : yhlq
آوا : qAmez
نقش : صفت
عکس غامض : در گوگل

آیا معنی غامض مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )