برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1376 100 1

عنتره بن شداد عبسی

عنتره بن شداد عبسی در دانشنامه آزاد پارسی

عَنتَرَة بن شَدّاد عَبَسی
از شاعران و دلاوران مشهور عرب در دورۀ جاهلیت، سرایندۀ یکی از معلقات سبع. از قبیلۀ بنی عبس بود. داستان دلاوری ها و عشق او به عَبله، دخترعمویش، در کتاب الاغانی ابوالفرج اصفهانی آمده است. افسانه های پیرامون زندگی عنترة، در قرون ۵ و ۶ق قصۀ پهلوانی سیرة عنترة را پدید آورد که نقالان عرب، به ویژه در سوریه، عراق و مصر حکایت می کردند. این قصه ها به «عنتریه» موسوم است. عنترة نمونۀ کامل سلحشور عصر جاهلیت است؛ امّا در سیرة عنترة، او از پهلوانان اسلام و مبارزان جنگ های صلیبی نیز شمرده می شود. در این کتاب، از کشورگشایی های تخیلی این پهلوان در بین النهرین، ایران، افریقا، و جاهای دیگر سخن گفته شده است. غالب اشعارش دربارۀ جنگ عبس با قبیلۀ ذُبیان، تجلیل از فضایل سلحشوری و فخر است. اشعار بسیاری به او نسبت داده اند، اما جز چند شعر و معلقه اش، در اشعار دیگر تردید است. دیوانی نیز به نام او منتشر شده است.

عنتره بن شداد عبسی را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی عنتره بن شداد عبسی   • مفهوم عنتره بن شداد عبسی   • تعریف عنتره بن شداد عبسی   • معرفی عنتره بن شداد عبسی   • عنتره بن شداد عبسی چیست   • عنتره بن شداد عبسی یعنی چی   • عنتره بن شداد عبسی یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی عنتره بن شداد عبسی
کلمه : عنتره بن شداد عبسی
اشتباه تایپی : ukjvi fk anhn ufsd
عکس عنتره بن شداد عبسی : در گوگل

آیا معنی عنتره بن شداد عبسی مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )