برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1538 100 1
شبکه مترجمین ایران

عناصر

/'anAsor/

برابر پارسی: ها پاره

معنی عناصر در لغت نامه دهخدا

عناصر. [ ع َ ص ِ ] (ع اِ) ج ِ عُنصر. آخشیجان. رجوع به عنصر شود :
ترتیب عناصر را بشناس که دانی
اندازه ٔ هر چیز مکین را و مکان را.
ناصرخسرو.
- عناصر اربعه ؛ در نزد قدما عبارت بود از آتش و باد و آب و خاک. (از اقرب الموارد). و عقیده داشتند که آنها چهار عنصر اصلی هستند که مدار وجود کائنات و عالم کون و فساد و بالاخره جهان جسمانی بر آنها میباشد. (از فرهنگ لغات و اصطلاحات فلسفی ). عناصر چهارگانه. چهار عنصر. ارکان اربعة. چهارارکان. چهار آخشیج. مواد اربعة. اجساد اربعة. امهات اربعة. اسطقسات اربعة. چهار گوهر.
- || عناصر اربعه را صوفیان به چهار نفس تشبیه کرده اند، بدین ترتیب که آتش را نفس اماره ، باد را نفس لوامه ، آب را نفس ملهمه و خاک را نفس مطمئنه نام کرده اند و برای هر یک ده خاصیت ذکر کرده اند. مثلاً مراتب نفس اماره : جهل ، خشم ، بغض ، قهر، کبر، حسد، بخل ، کفر و نفاق است و بدین ترتیب سایر آنها را باصفات مذمومه و ممدوحه تطبیق کرده اند. (از فرهنگ مصطلحات عرفا).
- عناصر بسیط یا بسیطة ؛هر یک از عناصر اربعه است در حال محوضت و خلوص و عدم اختلاط با یکدیگر. (از فرهنگ لغات و اصطلاحات فلسفی ).
- عناصر ثقیل یا ثقیلة ؛ دو عنصر خاک و آب ، از عناصر اربعة می باشند. (از فرهنگ لغات واصطلاحات فلسفی ).
- عناصر خفیف یا خفیفة ؛ دو عنصر هوا و آتش ،از عناصر اربعة می باشند. (از فرهنگ لغات و اصطلاحات فلسفی ).
- عناصر عقود ؛ وجوب ، امکان ، و امتناع را عناصر عقود نامند. (از فرهنگ علوم عقلی ).

عناصر. [ ع ُ ص ِ ] (اِخ ) نام جایگاهی است که در شعر زیدالخیل آمده. رجوع به معجم البلدان شود.

معنی عناصر به فارسی

عناصر
جمع عنصر
( اسم ) جمع عنصر آخشیجان . یا عناصر اربعه . چهار عنصر قدما : آب باد خاک آتش . یا عناصر بسیط ( بسیطه ) هر یک از عناصر اربعه . یا عناصر ثقیل ( ثقیله ) . مراد دو عنصر خاک و آبست . یا عناصر خفیف ( خفیفه ) . مراد دو عنصر هوا و آتش است . یا عناصر عقود . مراد وجوب امکان و امتناع است .
نام جایگاهی است که در شعر زید الخیل آمده
[rare-earth elements, REE] [زمین شناسی، شیمی] عناصری با عدد اتمی 57 تا 71 که دارای ویژگی های شیمیایی یکسانی هستند
[design element] [هنرهای تجسمی] عناصر پایه ای که یک طرح صنعتی یا معماری را تشکیل می دهند
[long interspersed nuclear elements, LINE elements, long interspersed elements, long period interspersion, long interspersed nucleotide element, long interspersed repeat elements] [زیست شناسی-ژن شناسی و زیست فنّاوری] دسته ای از ترانهشه های بلند که در ژنگان انسان فراوان اند اختـ . پراب LINES, LINE متـ . پراکنۀ بلند
[short interspersed nuclear elements, SINE elements, short interspersed elements, short interspersed repeat elements] [زیست شناسی-ژن شناسی و زیست فنّاوری] دسته ای از واترانهشه های (retrotransposon) غیرویروسی که طول آن ها کمتر از 500 باز است اختـ . پراک SINES, SINE متـ . پراکنۀ کوتاه

معنی عناصر در فرهنگ معین

عناصر
(عَ ص ) [ ع . ] (اِ.) جِ عنصر. ،~ اربعه چهار عنصر قدما: آب ، باد، خاک و آتش .

معنی عناصر در فرهنگ فارسی عمید

عناصر
= عنصر
* عناصر اربعه: [قدیمی] عناصر چهارگانه، آب، خاک، باد، آتش، آخشیجان، چهار آخشیج.

عناصر در جدول کلمات

عناصر اربعه
باد
عناصر اربعه طبیعت
کیانا
بسته کوچک مدار در کامپیوتر که شامل تعداد زیادی عناصر منطقی است
تراشه
تعداد عناصر حس گر دوربین که موجب کیفیت آن می شود
مگاپیکسل
مبدع جدول عناصر تناوبی
مندلیف
نوعی واکنش فیزیکی بدن به ورود عناصر در فضای تنفسی
عطسه
یکی از عناصر جدول تناوبی است که دارای نشان Cr و عدد اتمی 24 می باشد
کروم
یکی از عناصر شیمیایی در جدول تناوبی که نماد آن Nو عدد اتمی آن ۷ است
نیتروژن
ارایه مستطیلی عناصر ریاضی
ماتریس
از عناصر اصلی
کربن

معنی عناصر به انگلیسی

ingredients (اسم)
اجزاء ، عناصر

معنی کلمه عناصر به عربی

عناصر
مکون
عُملاءُ إثارة الفِتَينِ
رحمة

عناصر را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سلیمان عباسی
بن مایه ها

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• نام عناصر جدول تناوبی به فارسی   • دانلود جدول تناوبی عناصر   • از عناصر شیمیایی در حل جدول   • انواع عنصر   • عدد جرمی عناصر   • تعریف عنصر   • نماد شیمیایی عناصر   • از عناصر فلزی در جدول   • معنی عناصر   • مفهوم عناصر   • تعریف عناصر   • معرفی عناصر   • عناصر چیست   • عناصر یعنی چی   • عناصر یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی عناصر

کلمه : عناصر
اشتباه تایپی : ukhwv
آوا : 'anAsor
نقش : اسم
عکس عناصر : در گوگل

آیا معنی عناصر مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )