برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1525 100 1
شبکه مترجمین ایران

عمالقه

معنی عمالقه در لغت نامه دهخدا

عمالقة. [ ع َ ل ِ ق َ ] (ع اِ) ج ِ عِملاق. رجوع به عملاق شود. || (اِخ ). عَمالیق. بنوعِملیق. بنوعِملاق. قومی از عرب بائده ، و از فرزندان عملیق (عملاق ) ابن لاوَذبن اِرَم بن سام بن نوح بودند. آنان امتی بودند بزرگ با قامتی دراز و با تنومندی. و طبری گوید: اممی از این قوم در بلاد پراکندند و از این قوم است اهل عمان و بحرین و حجاز و ملوک عراق و الجزیرة و جبابره ٔ شام و فراعنه ٔ مصر. (از صبح الاعشی ج 1 ص 313).عمالقه قومی باستانی و ساکن شمال حجاز بودند و در عهد فراعنه مصر را گشودند و در بین سالهای 2213 تا 1703 ق.م. در آن کشور فرمانروایی میکردند. و آن چنان بود که در سال 2213 ق.م. گروهی از این قوم از راه کانال سوئز و یا دریای احمر وارد مصر شدند و اندک اندک بر تعداد آنان افزوده گشت و در فرصتی مناسب بر سلاطین آن دیار حمله کردند و خود حکومتی تشکیل دادند و نخستین سلطان آنان «سلاطیس » بود. سرانجام در سال 1703 ق.م. دیگر بار مصریان بر آنان غلبه کردند و ناچار به جزیرةالعرب برگشتند و در یمن و حجاز و دیگر مناطق این جزیره دولتهایی تأسیس کردند. (از دائرة المعارف فرید وجدی ). و رجوع به فهرست ترجمه ٔ مقدمه ٔ ابن خلدون شود. و برخی از مورخان جدید میگویند سامیهایی که در بابل دولت تشکیل دادند (دولت حمورایی ) همین عمالقه بودند. و نیز آنها بوده اند که به مصر رفته و دولت موسوم به دولت شبانان را در آنجا برپا کردند. همچنین جبارانی که در عهد عتیق مذکور است که با یوشع جنگ کردندشعبه ای از همین عمالقه بودند، چه در روایات عرب نیزهست که عمالقه به شام رفته اند. (از تاریخ اسلام علی اکبر فیاض چ 1 ص 13). و برخی آنان را همان جبابره ای دانند که در عهد موسی علیه السلام در شام بودند. (از لسان العرب و تاج العروس و متن اللغة). و رجوع به مآخذذیل شود: الاعلام زرکلی چ 2 ج 5 ص 263، التیجان ص 406، تاریخ طبری ج 1 ص 140 و ج 2 ص 112، ابوالهول قال لی تألیف حافظ رمضان پاشا ص 122، معجم قبائل العرب عمر رضاکحالة ج 2 ص 823، قلب جزیرةالعرب فؤادحمزه ص 216، معجم البلدان یاقوت حموی ج 4 ص 1028، الصحاح جوهری ج 2ص 110، صبح الاعشی قلقشندی ج 1 ص 313، الاخبار القدیمةعن الحوادث القدیمة تألیف ابوالفداء ص 395، منتخبات فی أخبار الیمن ص 77، نهایةالارب قلقشندی ، نهایةالارب نوبری ج 2 ص 292 وفهرست ترجمه ٔ مقدمه ٔ ...

معنی عمالقه به فارسی

عمالقه
قوم قدیم ساکن عربستان در منتهی الیه ادوم که غالبا با یهودیان در زمان شاعول و داود در جنگ بودند و داود آنانرا نابود کرد.
جمع عملاق قومی از عرب بائده و از فرزندان عملیق ابن لاوذ ابن ارم ابن سام بن نوح بودند

عمالقه در دانشنامه آزاد پارسی

عَمالِقِه (Amalekite)
نام قومی سامی در جنوب غربی فلسطین و شبه جزیرۀ سینا. به روایت عهد عتیق، بنابر سفر خروج (۱۷)، پس از عبور بنی اسرائیل از دریای سرخ از پشت به آن ها حمله ور شدند و شائول و داود آنان را شکست دادند. این قوم در زمان سلطنت حِزقیا به کلی نابود شدند.

عمالقه را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی عمالقه   • مفهوم عمالقه   • تعریف عمالقه   • معرفی عمالقه   • عمالقه چیست   • عمالقه یعنی چی   • عمالقه یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی عمالقه

کلمه : عمالقه
اشتباه تایپی : ulhgri
عکس عمالقه : در گوگل

آیا معنی عمالقه مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )