برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1529 100 1
شبکه مترجمین ایران

عقل اول

معنی عقل اول در لغت نامه دهخدا

عقل اول. [ ع َ ل ِ اَوْ وَ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) رجوع به ترکیب «عقل اول » در معنی فلسفی و در معنی تصوف عقل شود.

معنی عقل اول به فارسی

عقل اول
رجوع به ترکیب عقل اول در معنی فلسفی و در معنی تصوف عقل شود

عقل اول در دانشنامه اسلامی

عقل اول
بر طبق نظر اشراقیون عقل اول عبارتست از اولین مخلوق الهی.
آنان می گویند: حق-تعالی- اول چیزی که آفرید، ملکی بود که آن را «عقل اول» می نامند. این اصطلاحات از آن زمان رواج یافت که فلاسفه مشاهده کردند که بر اساس قواعد مسلم عقلی، از یک سوی ذات واجب الوجود که خالق عالم است، از همه جهات بسیط است و از همه جوانب کثرت، خالی و منزه است و از سویی دیگر، از چنین موجودی که از همه جهات دارای بساطت است و هیچ جهت کثرتی در آن نیست، جز موجود بسیط دیگری نمی تواند صادر شود و گرنه سنخیت میان علت و معلول از بین می رود که بطلانش واضح و در موضع خود مسلم است. از سوی سوم، آنان می دیدند که در عالم، کثرت ها وجود دارند و موجودات با ماهیات متباین در خارج هستند. بنابراین لازم بود که یک نظامی ترسیم شود که هم کثرت ها را در عالم توجیه نماید و هم با " قاعده الواحد " منافاتی نداشته باشد. بدین منظور آنان در صدد حل این معضل برآمدند و قائل به موجوداتی شدند که میان ذات باری تعالی و ممکنات مادی و غیر مادی که دارای کثرتها هستند، واسطه باشند و این تلاش با نظریه عقول عشره ارسطو نظم خاصی یافت و پس از آن اکثر حرفها و بحثها حول این عقول بود. مشکل اصلی، موجودی بود که اولین مخلوق الهی است. این مخلوق بر اساس قاعده الواحد می بایست از همه جهات بسیط باشد و در عین حال باید می توانست که ماهیات متکثر بعدی را به وجود بیاورد. بر این اساس در صدد تبیین اولین موجودی برآمدند که از ذات واجب الوجود صادر شده است. هر کدام از اندیشمندان بر اساس ذوق فکری خود، موجودی را به عنوان "صادر اول" معرفی نمود. وجود عام و تجلی ساری، هیولی و صورت، جوهر و عرض ، خیر و شر ، اثبات و نفی، ایجاب و، لوح و قلم، فیض و محبت و غلبه از جمله این نظرات است.
ماهیت عقل اول
در این میان فلاسفه معتقد بودند که این موجود، عقل است. زیرا سایر احتمالات موجود باطل است؛ چند احتمال در مقام وجود داشت. اول اینکه این موجود نفس باشد که موجودی مجرد است ولی این باطل است و نفس نمی تواند این موجود صادر اول باشد؛ زیرا نفس مخلوط به دو نوع عدم است؛ یکی عدم تحلیلی ذهنی از جهت آنکه موجود ممکن است «و کل ممکن زوج ترکیبی له وجود و ماهیة» و دیگر عدم واقعی عینی که عبارتست از قوت و فعل؛ زیرا نفس هم بنا بر عقیده فلاسفه ای که قائل به ج ...

عقل اول در دانشنامه ویکی پدیا

عقل اول
عقل اول اصطلاحی است در فلسفهٔ اسلامی و نخستین چیزی که از ذات خداوند صادر شده است. عقل اول در اصطلاح فیلسوفان اشراقی نور اول و نور اقرب نامیده می شود.
حسن معلمی و دیگران (۱۳۸۵)، تاریخ فلسفهٔ اسلامی، دفتر برنامه ریزی و تدوین متون درسی، قم: مرکز جهانی علوم اسلامی.
قدردان قراملکی، محمدحسن (۱۳۸۱)، حقیقت وحی، تجربهٔ دینی یا عرفانی؟، قبسات، شمارهٔ ۲۵، صص ۵۱–۶۵.
فارابی در السیاسة المدنیة، تعداد عقول را برابر تعداد افلاک آسمانی شمرده و آن ها را بر ملائکه تطبیق داده است. وی در آراء اهل المدینة الفاضلة نیز ده عقل برمی شمرد. در این کتاب می نویسد: «از اول وجود دوم فیضان می یابد و این دوم همچنین جوهری است دربست غیر جسمانی و نه در ماده است.»
اولین تجلی از وجود اول، عقل اول است که قادر به تعقل در خود و خالق اش است. از عقل اول نیز عقل دوم فیضان می یابد و از وجود او آسمان اول لازم می آید.
مطابق قاعدهٔ «از واحد، جز واحد صادر نمی شود»، مخلوق بلاواسطهٔ این عالم «عقل اول» در اصطلاح فیلسوفان و «وجود منبسط و عام» در اصطلاح عارفان است. این وجود اول، هستی بخش موجودات دیگر خواهد بود. در اعتقاد عارفان و بیش تر فیلسوفان، صادر اول و وجود منبسط، همان روح پیامبر اسلام است. در حدیثی از پیامبر اسلام نقل شده که اولین چیزی که خداوند خلق کرد، نور من بود.


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

عقل اول را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• عقل اول تا دهم   • اولین چیزی که خدا خلق کرد   • اول ما خلق الله نور محمد   • معنی عقل اول   • مفهوم عقل اول   • تعریف عقل اول   • معرفی عقل اول   • عقل اول چیست   • عقل اول یعنی چی   • عقل اول یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی عقل اول

کلمه : عقل اول
اشتباه تایپی : urg h,g
عکس عقل اول : در گوگل

آیا معنی عقل اول مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )