برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1631 100 1
شبکه مترجمین ایران

عضدالدوله

/'azadoddowle/

معنی عضدالدوله در لغت نامه دهخدا

عضدالدولة. [ ع َ ض ُ دُدْ دَ / دُو ل َ ] (ع اِ مرکب )بازوی دولت. یاور دولت. و آن را لقب بزرگان نهند.

عضدالدوله. [ ع َ ض ُ دُدْ دَ/ دُو ل َ ] (اِخ ) احمد میرزابن فتحعلی شاه قاجار، شاهزاده ٔ قاجاری و از رجال قرن سیزدهم هجری در ایران. وی پدر سپهسالار وجیه الدوله میرزا و مؤلف «تاریخ عضدی » است. (از فرهنگ فارسی معین ).

معنی عضدالدوله به فارسی

عضدالدوله
لقب دو تن از شاهان دیلمی : ۱ - مغیث الدین فنا خسرو ابو شجاع بن رکنالدوله حسن پادشاه مقتدر از سلسله آل بویه ( جل. ۳۳۸ ه.ق / ۹۴۹ م . ف. ۳۷۲ ه.ق . ۹۸۲ م .) . عماد الدوله در سال ۳۳۸ ه.ق . بنا بوصیتی که در حضور اعیان و رجال کشور کرد جانشینی خود و امارت فارس را بعضدالدوله تفویض نمود . عضدالدوله چون بامارت رسید در آغاز بلامنازع بود و اعیان و بزرگان کشور نسبت بوی کمال احترام را مرعی میداشتند و آرامش در قلمرو او حکمفرما بود . حکومت اصفهان و حوالی آنرا در آن زمان پدر وی رکن الدوله داشت و اهواز و خوزستان و بغداد تحت نفوذ عم او معزالدوله بود . حکومت کرمان و قسمت جنوب شرقی ایران نیز با یکی از عمال آل بویه موسوم به محمد بن الیاس بود و وی در طریق بندگی و اطاعت نسبت بعضدالدوله راه دوستی و وداد می سپرد اما این آرامش دیری نپایید . در سال ۳۵۷ فرستاده وی یاسع ابن محمد اسماعیل در کرمان از در شورش و طغیان در آمد و علم استقلال برافراشت و جمعی را دور خود گرد آورد و با لشکری عظیم از سیرجان بیرون آمد و دست تجاوز بمتصرفات عضدالدوله زد . عضدالدوله با شنیدن این خبر پسر خود ابوالفوارس را با گروهی از لشکریان بکرمان فرستاد و او بر یاسع غلبه کرد و فتنه کرمان را خواباند . سپس عضدالدوله بر عمان تاخت و آنجا را نیز ضمیمه متصرفات خود کرد . معزالدوله در ۳۵۶ در گذشت و پیش از مرگ پسر خود بختیار ( عزالدوله ) را بجانشینی خود تعیین نمود و باو وصیت کرد که از پسر عم خود عضدالدوله اطاعت کند و در امور مملکت با او مشورت نماید . بختیار برخلاف نصیحت پدر مشغول لهو و لعب گردید . در همان اوقات ابوالفرج . که حکمرانی عمان را داشت آن حدود را بعضدالدوله واگذاشت و در سال ۳۵۷ این امیر کرمان را از آل الیاس گرفت . رفتار جاهلانه بختیار با ترکان در بغداد موجب قیام رئیس آنان سبکتگین نام گردید و این شخص در غیاب وی منزل او را محاصره کرد و اتباع و اقوامش را دستگیر نمود و بغداد را در تصرف خویش آورد عزالدوله از اهواز بواسط رفت . طولی نکشید که سبکتگین درگذشت و ریاست ترکان بغداد به الپتگین نام رسید و او کار بر عزالدوله سخت گرفت بقسمی که مجبور شد از رکن الدوله و عضدالدوله یاری بخواهد . عضدالدوله در ۳۶۴ بطرف بغداد حرکت کرد و آن شهر را از ترکان گرفت ولی طمع در دارالخلافه بست و بت ...

عضدالدوله در جدول کلمات

شطرنج باز معروف زمان عضدالدوله دیلمی
لیلاج
وزیر با تدبیر عضدالدوله دیلمی
صاحب بن عباد

عضدالدوله را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• عضدالدوله قاجار   • خانواده دیلمی   • اقدامات عضدالدوله دیلمی   • حسین دیلمی   • عضدالملک   • معزالدوله دیلمی   • محمدعلی میرزا   • دیلمیان   • معنی عضدالدوله   • مفهوم عضدالدوله   • تعریف عضدالدوله   • معرفی عضدالدوله   • عضدالدوله چیست   • عضدالدوله یعنی چی   • عضدالدوله یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی عضدالدوله

کلمه : عضدالدوله
اشتباه تایپی : uqnhgn,gi
آوا : 'azadoddowle
نقش : اسم خاص اشخاص
عکس عضدالدوله : در گوگل

آیا معنی عضدالدوله مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )