عصر برنز

دانشنامه عمومی

عصر برنز یا عصر مفرغ دوره ای در تاریخ پیشرفت بشری است که در روند آن انسان ها بیشتر به فلزکاری دست زدند و از شیوه هایی برای گداختن مس و قلع و فرایند آلیاژسازی آن و قالب ریزی برنز بهره بردند. عصر برنز بخشی از تقسیم بندی سه گانه اعصار که در سال ۱۸۳۶ توسط کریستین یورگنسن تومسن برای طبقه بندی و مطالعه جوامع باستانی و تاریخ پیشنهاد شد. دو دوره پیش و پس این دوره در سامانه یادشده عصر سنگ و عصر آهن می باشند. در تقسیم بندی یاد شده عصر برنز پس از دوره نوسنگی آغاز می گردد؛ ولی در بیشتر بخش های آفریقا که زیر صحرا جای گرفته اند پس از دوره نوسنگی مستقیماً عصر آهن آغاز می گردد.
تمدن باستانی بخشی از عصر مفرغ در نظر گرفته می شود، زیرا یا با ذوب مس و آلیاژ کردن آن با قلع، آرسنیک یا فلزات دیگر برنز تولید می گردیده یا اینکه برنز تولیدی در یک منطقه با اقلام دیگری از مناطق دیگر مبادله می گردیده است. برنز نسبت به سایر فلزات موجود در آن زمان سخت تر و بادوام تر بود و به تمدن های عصر برنز اجازه داد تا به واسطه این فناوری مزیت هایی را به دست آورند.
در حالی که آهن به طور طبیعی فراوان است اما به دلیل نقطه ذوب بالای آن ( ۱۵۳۸ سلسیوس ) تا پایان هزاره دوم پیش از میلاد دور از دسترس عموم قرار داشت. اما نقطه ذوب پایین قلع ( ۲۳۱/۹ درجه سلسیوس ) و نقطه ذوب نسبتاً متوسط مس ( ۱۰۸۵درجه سلسیوس ) آنها را در محدوده قابلیتهای کوره های سفالگری دوران نوسنگی که قادر به تولید دمای بیش از ۹۰۰ درجه سانتیگراد ( ۱۶۵۰ درجه فارنهایت ) بودند قرار می دهد. قدمت این کوره ها به ۶۰۰۰ سال قبل از میلاد بازمی گردد. در سرتاسر جهان، عصر برنز به طور کلی از دوره نوسنگی پیروی می کند و دوره کالکولیتیک به عنوان یک دوره گذار عمل می کند.
فرهنگ ها و تمدن ها در عصر برنز در توسعه نوشتار متفاوت بودند. طبق شواهد باستان شناسی، فرهنگ های بین النهرین ( خط میخی ) و مصر ( هیروگلیف ) اولین سیستم های نوشتاری عملی را توسعه دادند.
بر سر اینکه خاستگاه اولیه برنز کجا بوده است بحث است. اما برنزِ قلعی در چندجای مستقل از یکدیگر ساخته می شده است. کهن ترین جایی که در آن برنز یافت شده است ایران و کشور کنونی عراق می باشند و در هزاره چهارم پیش از میلاد؛ ولی شواهدی مبنی بر بهره گیری از برنز در تایلند در هزاره پنجم پیش از میلاد هم به دست آمده است. برنزهای آرسنیکی در هزاره سوم پیش از میلاد مسیح در آناتولی و قفقاز ساخته می شد. برخی پژوهشگران برنزهای ساخته شده در شمال قفقاز و وابسته به فرهنگ مایکوپ را از نیمه هزاره چهارم پیش از میلاد می دانند که این گونه می توان این ها را کهنترین برنزهای ساخته شده در جهان دانست؛ ولی دیگر پژوهشگران این برنزها را ساخته شده در نیمه هزاره سوم می دانند.
عکس عصر برنزعکس عصر برنزعکس عصر برنزعکس عصر برنزعکس عصر برنزعکس عصر برنز
گزارش تخلف یا اشتباه در معنی

پیشنهاد کاربران

سوال های مرتبط