برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1642 100 1
شبکه مترجمین ایران

عزی

معنی عزی در لغت نامه دهخدا

عزی. [ ع َ زی ی ] (ع ص ) شکیبا و صابر. (ناظم الاطباء). صبور. (اقرب الموارد).

عزی. [ ع َزْ زا ] (اِخ ) (حَفر...) ناحیه ای است به موصل. (منتهی الارب ).

عزی. [ ع ِ زا / ع ِ زَن ْ ] (ع اِ) ج ِ عِزة.(اقرب الموارد) (منتهی الارب ). رجوع به عِزَة شود.

عزی. [ ع ُزْ زا ] (ع ص ) زن ارجمند و کمیاب و زن دوست داشته. (منتهی الارب ). زن عزیز و شریف. (از اقرب الموارد). || (ن تف ) مؤنث أعزّ. (منتهی الارب ) (از اقرب الموارد). رجوع به اعز شود.

عزی. [ ع ُزْ زا ] (اِخ ) بت. (دهار). یکی از دو بت معروف طایفه ٔ قریش (عرب ) در عهد جاهلیت ، و دیگری لات نام داشته و اعراب بت پرست آنها را دختران خدا میدانستند. (فرهنگ فارسی معین ). بتی است یا درخت طلح که قوم غطفان می پرستیدند. نخستین کسی که آن را به پرستش اتخاذ کرد ظالم بن اسعد بود که در نه میلی بالای ذات عرق بسوی البستان ، بر آن خانه ای بساخت و آن را بُس ّ نامید، و مردم از آن اصواتی می شنیدند. رسول خدا (ص ) خالدبن ولید را بفرستاد و آن خانه را واژگون ساخت و آن درخت سَمُرة را بسوزاند. (از منتهی الارب ). بت و صنمی بود قریش و بنی کنانة را، و گویند آن درخت سمره ای بود بنی غطفان را که آن را می پرستیدند و بر آن خانه ای ساخته بودند و سدنه و خادمانی بر آن گماشته بودند. (از اقرب الموارد). لات صنمی بود ازآن ِ ثقیف ، و عزی درخت سمره ای ازآن ِ بنی غطفان که مورد پرستش آنان بود. وآن تأنیث أعز است مثل کبری مؤنث اکبر. و گویند عزی درختی بود که در نخله ای قرار داشت و آن را بتی بود که غطفان آن را می پرستیدند و خدمه و سدنه ٔ آن از بنی صرمةبن مرة بوده اند، و عزی را جدیدتر از لات و مناةدانند، و آن عظیم ترین ِ اصنام قریش است و آن را زیارت میکردند و هدیه میدادند و بوسیله ٔ ذبح قربانی ، بدان تقرب می جستند. و قریش مردمی از وادی حُراض برای حمایت آن قرار داده بودند که آنان را سُقام میگفتند. واین بت را منحری بود که هدایا را در آن نحر میکردندو آن را غبغب میگفتند. و آخرین تن از سدنه ٔ آن دبیةبن حزمی سلمی است. اهمیت بتها در نزد اعراب جاهلیت بترتیب ازآن ِ عزی و لات و مناة بود. و قریش عزی را مهمتر از آن دو میدانست و ثقیف لات را و اوس و خزرج مناةرا. (از معجم البلدان ) : ا ...

معنی عزی به فارسی

عزی
یکی از دو بت معروف طایفه قری (عرب ) در عهد جاهلیت و دیگری [ لات ] نام داشته و اعراب بت پرست آنها را دختران خدا میدانستند .
مونث اعز، زن گرامی وارجمند، ونام یکی ازبتهای قبیله قریش قبل ازظهوراسلام
بت یکی از دو بت معروف طایفه قریش در عهد جاهلیت و دیگری لات نام داشته و اعراب بت پرست آنها را دختران خدا میدانستند بتی است یا درخت طلح که قوم غطفان می پرستیدند نخستین کسی که آنرا به پرستش اتخاذ کرد ظالم بن اسعد بود که در نه میلی بالای ذات عرق بسوی البستان بر آن خانه ای بساخت و آنرا بس نامید و مردم از آن اصواتی می شنیدند رسول خدا ( ص ) خالد بن ولید را بفرستاد و آن خانه را واژگون ساخت و آن درخت سمره بسوزاند بت و صنمی بود قریش و بنی کنانه را
عزئیل نام ( بمعنی کسی که خداوند او را تقویت و تسلی میدهد ) نام سن است : ۱ - پسر چهارمین قهات و پدر عزی ئیلیان که پسرش الیصافان رئیس خانواده قهاتیان بود و عمینا داب که از بنی عزی ئیل نیز رئیس بود یعنی در ایام داود ۲ - رئیس شمعونی که در ایام حزقیا او و برادرانش اولاده یشعی را که هم از اولاد عمالقه در وادی جدور بود نابود ساختند ۳ - شخص لاوی از خانواده یدوثون که در تطهیر و تقدیس هیکل بعد از آنکه آحاب آنرا تدنیس نموده بود

معنی عزی در فرهنگ معین

عزی
(عُ زّا) [ ع . ] (اِ.) یکی از دو بت معروف طایفة قریش (عرب ) در عهد جاهلیت و دیگری «لات » نام داشته و اعراب بت پرست آن ها را دختران خدا می دانستند.

عزی در دانشنامه اسلامی

عزی
این صفحه مدخلی از فرهنگ معارف و معاریف است
یکی از دو بت معروف قریش که این قبیله و قبیله بنی کنانه آن را می پرستیدند و در نخله محلی بین مکه و طائف منصوب بود و روزگاری برفراز کعبه بوده است. در سال هشتم هجرت، حضرت رسول صلی الله علیه و آله خالد بن ولید را با سی نفر به نخله فرستاد که این بت را سرنگون سازد، چون خالد وارد بت خانه شد و شمشیر خود را برهنه کرد خدمتکار بت صدا زد می خواهی چه کنی؟ خالد گفت: میخواهم به امر پیغمبر آن را سرنگون سازم. پس خالد به شمشیر آن را بدو نیم کرد. (بحار: 21/145)
و گویند عزی درختی بود که در نخله قرار داشت و آن را بتی بود که غطفان آن را می پرستیدند و خدمه آن از بنی صرمة بن مره بودند. و عزی را جدیدتر از لاة و منات دانند. و آن عظیمترین اصنام قریش است و آن را زیارت می کردند و هدیه می دادند و بوسیله ذبح قربانی بدان تقرب می جستند. (معجم البلدان)
بُت عزی، از بزرگ ترین بت ها نزد قریش شمرده می شد. عرب ها، سه بت لات، منات و عزی را «سه دختر خدا» می دانستند. پرستندگان عزی، خود را عبدالعزّی می نامیدند، که به معنی «بنده عزی» است.
«عزی» سومین بت عرب است که پس از لات و منات ساخته شده و بت اختصاصی قریش بوده و به تدریج در قبیله های دیگر نیز پرستش شده است. عزی، یکی از سه زن خدای است که در قرآن از آن در کنار دو بت مهم دیگر عرب یاد شده است.
خاستگاه عزی
عزی را با «عشتار» دختر خدای «سین» در اسطوره های بابلی برابر دانسته اند. «عشتار» در افسانه های بابلی، تموز، سمبل فصل زمستان بود، سپس نماد فراوانی، دوستی و زیبایی شد و بعدها به صورت «دختر خدا» در آمد و سرانجام نزد یونانیان به «زهره» تبدیل شد.
جایگاه عزی
عزی نیز مظهر زمستان بود، این بت در «وادی نخله» به صورت سه درخت شور گز درآمد و الهۀ سرسبزی شناخته شد. عزی نزد عرب جاهلی با ازدواج و زناشویی پیوند داشت، چنان که «عشتار» الهه محبت و عشق جسمانی بود. عزی، قربانگاهی به نام «غبغب العزی» نیز داشته است.
سرانجام عزی
...

عزی در دانشنامه ویکی پدیا

عزی
عُزّی از بت های عرب های پیش از اسلام است. ظالم بن اسعد، نخستین کسی از عرب بوده است، که بت عزی را پرستش نموده است. پرستندگان عزی، خود را عبدالعزّی می نامیدند، که به معنی بنده عزی است. عزی، از بزرگ ترین بت ها نزد قریش شمرده می شد. عرب ها، سه بت لات، مَنات و عزی را بنات الله الثلاثة یعنی سه دختر الله می نامیدند و آن سه را شفیعان خود نزد خدا می دانستند. قبیله قریش برای پرستش عزی، در حراض، پرسشتگاهی مانند کعبه ساخته بودند، که به آن سقام می گفتند. در قرآن، نام عزی در کنار دو بت مهم دیگر عرب، آمده است خالد پسر ولید، به دستور محمد، این بت را شکست.
اساف
ایشتار
اقیصر
لات
آستارته
اترثه (سوری)
بعل شمن
بعل
بس (مصری-عربی)
ذوالخلطه
ذوالشرا
الله (سامی)
ایشتار
غبغب
عکس عزی
ایوب عزی (عربی: أيوب عزي‎؛ زادهٔ ۱۴ سپتامبر ۱۹۸۹) بازیکن فوتبال اهل الجزایر است.
تعداد بازی ها و گل ها فقط مربوط به بازی های لیگ داخلی است و آمار به روز شده در تاریخ ۰۰:۰۰, ۱۵ ژوئیه ۲۰۱۵ (EST).
از باشگاه هایی که در آن بازی کرده است می توان به باشگاه فوتبال مولودیه الجزایر و باشگاه فوتبال اتحاد الحراش اشاره کرد.
وی همچنین در تیم ملی فوتبال الجزایر بازی کرده است.


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

عزی در دانشنامه آزاد پارسی

عُزّی
عُزّی
(با تلفظ عُزّا) نام یکی از بت های عرب جاهلی که عبادت آن نزد قریش بسیار معمول بود. تا آن جا که ابولَهَب «عبدالعزّی» نامیده می شد. نام آن فقط یک بار در کنار بت دیگری به نام لات در قرآن آمده است (نجم، ۱۹). معبد اصلی عزّی بر سر راه طائف به مکه قرار داشته است. اعراب در محل مخصوصی به نام غبعب برای او قربانی می کردند. در سورۀ نجم، آیۀ ۲۳، خداوند عزّی را به همراه لات و منات (الهگان سه گانه) صریحاً واهی و اسماء بی مسمّی که مشرکان از پیش خود درآورده اند می نامد. مکّیان این سه بت را «دختران خدا» می خواندند. عرب جاهلی فرزند خود را به نام او نام گذاری می کرد. خالد بن ولید به دستور پیامبر این بت را شکست.

عزی را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• بت منات   • بت های کعبه   • بت هبل   • بت الله   • عکس بت لات   • الله بت بزرگ   • عکس بت منات   • نام دیگر بت   • معنی عزی   • مفهوم عزی   • تعریف عزی   • معرفی عزی   • عزی چیست   • عزی یعنی چی   • عزی یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی عزی

کلمه : عزی
اشتباه تایپی : ucd
عکس عزی : در گوگل

آیا معنی عزی مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )