برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1683 100 1
شبکه مترجمین ایران

عزیا

معنی عزیا در لغت نامه دهخدا

عزیا. [ ] (اِخ ) (عزت یهوه ) پسر امصیا و جانشین او که در سن شانزده سالگی از سال 786 تا 734 ق.م. به تخت سلطنت جلوس نمود و 52 سال سلطنت کرد. وی ابتدا بر اعدای خود مظفر و پیروز بود ولی این ظفر سبب به خود بالیدن او گردید و خواست به عمل مختص کهانت دست اندازی کند و بخور بر مذبح بخور سوزاند، لذا خداوند او را به آفت برص مبتلی کرد و تا آخر عمر در خانه ای که مخصوص مبروصان بود میزیست. در عهد او زلزله ٔ عظیمی حادث شد. نام او را عزریا نیز خوانده اند. (از قاموس کتاب مقدس ).

عزیا در دانشنامه آزاد پارسی

عُزّیا ( ـ۷۳۵پ م)(Uzziah)
(یا: عزریا) در کتاب مقدس، پادشاه یهودا، پسر و جانشین اَمَصیا. بندر ایله را در خلیج عقبه بازسازی کرد. پس از غصب وظایف کاهن بزرگ به مرض جذام دچار و یوتام جانشین اش شد.

عزیا را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی عزیا   • مفهوم عزیا   • تعریف عزیا   • معرفی عزیا   • عزیا چیست   • عزیا یعنی چی   • عزیا یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی عزیا

کلمه : عزیا
اشتباه تایپی : ucdh
عکس عزیا : در گوگل

آیا معنی عزیا مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )