برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1529 100 1
شبکه مترجمین ایران

عرق کرده

معنی عرق کرده در لغت نامه دهخدا

عرق کرده. [ ع َ رَ ک َ دَ / دِ ] (ن مف مرکب ) آن که عرق از بدنش جاری شده باشد. خوی کرده. (فرهنگ فارسی معین ). خوی آورده :
ژاله بر لاله فرود آمده هنگام سحر
راست چون عارض گلگون عرق کرده ٔ یار.
سعدی.
نشست از خجالت عرق کرده روی
که آیا خجل گشتم از شیخ کوی.
سعدی.
|| کنایه از اسبی باشد که او را به کثرت سواری چنان کرده باشند که از دوانیدن و تردد فرمودن بسیار، عرق بر بدن او ننشیند ونفسش تنگ نشود. (برهان ). اسبی که او را به کثرت سواری چنان استعمال کرده باشند که از دوانیدن و تردد نمودن بسیار عرق بر بدنش ننشیند و نفسش تنگ نشود. (آنندراج ).

معنی عرق کرده به فارسی

عرق کرده
( صفت ) ۱ - آن که عرق از بدنش جاری شده خوی کرده . ۲ - تربیت شده و آموخته در دو ( اسب ) اسبی که هر چند او را بدوانند عرق نکند و نفسش تنگ نگردد .

معنی عرق کرده در فرهنگ فارسی عمید

عرق کرده
خوی کرده، آن که عرق از پوست بدنش جاری شده.

عرق کرده را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی عرق کرده   • مفهوم عرق کرده   • تعریف عرق کرده   • معرفی عرق کرده   • عرق کرده چیست   • عرق کرده یعنی چی   • عرق کرده یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی عرق کرده

کلمه : عرق کرده
اشتباه تایپی : uvr ;vni
عکس عرق کرده : در گوگل

آیا معنی عرق کرده مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )