برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1527 100 1
شبکه مترجمین ایران

عثمانیان

معنی عثمانیان در لغت نامه دهخدا

عثمانیان. [ ع ُ ] (اِخ ) یا آل عثمان یا سلاطین عثمانی. پادشاهانی هستند که از 699 تا 1342هَ. ق. دولتی بزرگ تأسیس کردند. این سلسله بنام جد آنان عثمان بن ارطغرل منسوبند. عثمان به سال 656 هَ. ق. در سکوت متولد شد و در آنجا به تأسیس سلسله ٔ عثمانی موفق گشت. عثمان سرحد ممالک روم شرقی را به سمت مغرب عقب برد و پسرش ارخان شهرهای بروسه و نقیه را گرفت و ممالک امرای کراسی را که با خاک او مجاور بودند متصرف شد و لشکریان مشهور به چری را که مدت چندین قرن وسیله ٔ عمده ٔ فتوحات سلاطین آل عثمان بودند تشکیل داد. در سال 759 هَ. ق. ترکان عثمانی از بوغاز داردانل گذشتند و از طرف خود ساخلوی در محل گالی پولی گذاشته به تسخیر ممالک اروپای شرقی روم شروع کردند. شهرهای ادرنه و فیلی پوپولیس چند سال بعد تسخیر شد و بر اثر فتوحات ماریتزا (1364 م.) و قوسوه (1389 م.) و نیکوپولیس و غلبه ٔ ترکان بر سواران جنگی تمام اروپا سراسر شبه جزیره ٔ بالکان به استثنای حوالی قسطنطنیه بواسطه ٔ هجوم ناگهانی امیر تیمور به آسیای صغیر و شکست سخت بایزیدخان اول در سال 804 هَ. ق. / 1402 م. در آنقره مدتی به تعویق افتاد. و دولتی که از شط دانوب تا نهر العاصی در شام امتداد پیدا کرده بود بر اثر یک ضربت تا مدتی دچار ضعف و ناتوانی گردید. اگر چه سلطنت سلطان محمد اول تا حدی شکست گذشته را جبران کرد ولی چندان مورد توجه نیست تا آنکه سلطان مرادخان ثانی پس از تحکیم مواقع خود و برقراری صلح موفق گردید که ممالک عثمانی را از حملات هونیادی ملقب به امیرسیف ولایت افلاق خلاص بخشد و بوسیله ٔ فتح قطعی که در محل وارنا (1444 م.) نصیب او شد از صلیبیون عیسوی که به نقض عهدنامه اقدام کرده بودند انتقام خود را بکشید. این فتح ممالک عثمانی را از طرف شمال آسوده ساخت و از این تاریخ تا دو قرن دیگر دوره ٔ فتوحات درخشان سلاطین آل عثمانی است. قسطنطنیه را سلطان محمدخان ثانی در سال 857 هَ.ق. / 1453 م. مسخر کرد و آخرین باقیمانده ٔ دولت روم شرقی به این ترتیب از میان رفت. شبه جزیره ٔ قرم در سال 1475 م. تسخیر شد و جزایر دریای اژه نیز ضمیمه ٔ خاک عثمانی گردید و بیرق این سلاطین درایتالیا بر فراز قصر اترانتو افراشته گردید. سلطان سلیم خان اول در هشت سال پادشاهی خود ایران را مغلوب کرد و کردستان و دیار بکر را به ممالک عثمانی ملحق ساخت شام و مصر و عربستان را در سال 923 ...

معنی عثمانیان به فارسی

عثمانیان
یا آل عثمان یا سلاطین عثمانی پادشاهانی هستند که از ۶۶۹ تا ۱۳۴۲ هجری قمری دولتی بزرگ تاسیس کردند این سلسله بنام جد آنان عثمان بن ارطفرل منسوبند عثمان بسال ۶۵۶ قمری در سکوت متولد شد و در آنجا به تاسیس سلسله عثمانی موفق گشت عثمان سرحد ممالک روم شرقی را بسمت مغرب عقب برد و پسرش ارخان شهرهای بروسه و نقیه را گرفت و ممالک امرای کراسی را که با خاک او مجاور بودند متصرف شد و لشکریان مشهور به چری را که مدت چندین قرن وسیله عمده فتوحات سلاطین آل عثمان بودند تشکیل داد در سال ۷۵۹ قمری ترکان عثمانی از بوغازداردانل گذشتند و از طرف خود ساخلوی در محل گالی پولی گذاشته بتسخیر ممالک اروپای شرقی روم شروع کردند

عثمانیان را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• احمد شاه عثمانی   • پادشاهان عثمانی بعد از سلیمان   • نقشه امپراتوری عثمانی   • سلطان احمد یکم عثمانی   • سلطان سلیمان عثمانی   • پادشاهان عثمانی به ترتیب   • عثمانی و ایران   • سلطان سلیم عثمانی   • معنی عثمانیان   • مفهوم عثمانیان   • تعریف عثمانیان   • معرفی عثمانیان   • عثمانیان چیست   • عثمانیان یعنی چی   • عثمانیان یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی عثمانیان

کلمه : عثمانیان
اشتباه تایپی : uelhkdhk
عکس عثمانیان : در گوگل

آیا معنی عثمانیان مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )