برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1571 100 1
شبکه مترجمین ایران

عاطفی

/'Atefi/

برابر پارسی: نرمخو، مهرورز، مهربان

معنی عاطفی به فارسی

عاطفی
( صفت ) منسوب به عاطفه : امور عاطفی .
[affective] [روان شناسی] مربوط به عاطفه
[affectivity] [روان شناسی] حساسیت نسبت به محرک های عاطفی
[affective disorder] [روان شناسی] دسته ای از اختلالات که مشخصۀ آنها آشفتگی اولیه در خُلق، نظیر افسردگی یا سرخوشی فراوان است
[emotional divorce] [مطالعات زنان] فرایندی که در آن فرد خود را شخصی متمایز و جدا از همسرش تلقی می کند، ولی ازنظر قانونی همسر او محسوب می شود

عاطفی در جدول کلمات

از اصوات عاطفی حاکی از درد
اخ

عاطفی را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مجید شفیعی
احساسی
علی بهجو
عاطفی به معنای وابستگی احساسی است که اگر در جمله ها از این دو واژه در کنار هم به جای آن بهره ببریم ، معنا را نمی رساند و از شوی دیگر واژه احساس خود عربی است و من هرچه گشتم نتوانستم برای عاطفی یا عاطفه و همچنین حس یا احساس واژه ای پارسی پیدا کنم که برای مردم آشنا باشد و فهم آن آسان.
فهم و درک نیز این چنین اند. همتای فارسی ندارند.
نیازمندیم کسانی همچون آنهایی که پیشتر در فرهنگستان زبان فارسی آنهمه واژگان فارسی را ساختند و مردم بخوبی و آسانی آنها را پذیرفتند و بکار گرفتند دوباره پیدا شوند و با این خوبی و امکانی که زبان فارسی برای ساخت یک واژه از دیگر واژگان دارد برای زبان شناسان آگاه کاری دشوار نخواهد بود ولی آنان خانه نشین اند.
امین آریا
اینجور که من در زبان کردی پژوهش کردم پی بردم که کردها واژه سوزداری را به جای واژه عاطفی بکار می برند
امین آریا
سوز داری

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی عاطفی   • جملات عاطفی زیبا   • جمله عاطفی چیست   • جمله های عاطفی کوتاه   • چند جمله عاطفی   • جمله امری   • جمله عاطفی کوتاه   • چند جمله تعجبی   • مفهوم عاطفی   • تعریف عاطفی   • معرفی عاطفی   • عاطفی یعنی چی   • عاطفی یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی عاطفی

کلمه : عاطفی
اشتباه تایپی : uhxtd
آوا : 'Atefi
نقش : صفت
عکس عاطفی : در گوگل

آیا معنی عاطفی مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )