برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1461 100 1

ظن مانع

ظن مانع در دانشنامه اسلامی

ظن مانع
دلیل ظنی معتبر، دلالت کننده بر عدم اعتبار یک ظن خاص را ظن مانع می گویند.
ظن مانع، مقابل ظن ممنوع، و به معنای دلیل ظنی معتبری است که بر عدم اعتبار ظن خاصی اقامه گردیده است، مثل آن که شهرتی، بر عدم اعتبار ظن حاصل از استحسان اقامه شود، و از آن جا که شهرت از ادله ظن آور است به همین دلیل به ظن حاصل از آن " ظن مانع " می گویند، زیرا مانع از حجیت ظن حاصل از استحسان ( ظن ممنوع ) گردیده است.
اقتضای مقدمات انسداد
در این که اقتضای مقدمات انسداد، رجحان ظن مانع است و یا ظن ممنوع، یا تساقط هر دو، و یا تمسک به هر یک که قوی تر است، اختلاف وجود دارد.

ظن مانع را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی ظن مانع   • مفهوم ظن مانع   • تعریف ظن مانع   • معرفی ظن مانع   • ظن مانع چیست   • ظن مانع یعنی چی   • ظن مانع یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی ظن مانع
کلمه : ظن مانع
اشتباه تایپی : zk lhku
عکس ظن مانع : در گوگل

آیا معنی ظن مانع مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )
شبکه مترجمین ایران