طیف سنجی

شبکه مترجمین ایران

فرهنگستان زبان و ادب

{spectrometry} [فیزیک] به کارگیری روش های طیف شناختی برای اندازه گیری طولِ موج ها و شدت خطوط یا نوارهای طیفی به منظور شناسایی اتم ها، مولکول ها یا یون های سازنده

ارتباط محتوایی

فرهنگستان{spectrometry} [فیزیک] به کارگیری روش های طیف شناختی برای اندازه گیری طولِ موج ها و شدت خطوط یا نوار ...
معنی طیف سنجی، مفهوم طیف سنجی، تعریف طیف سنجی، معرفی طیف سنجی، طیف سنجی چیست، طیف سنجی یعنی چی، طیف سنجی یعنی چه، ، انواع طیف سنجی، طیف سنجی uv-vis، طیف سنجی چیست، کاربرد طیف سنجی، طیف‌سنجی رامان، طیف سنجی pdf، طیف سنج نوری، کتاب طیف سنجی
برچسب ها: فرهنگستان زبان و ادب، فرهنگستان زبان و ادب با حرف ط، دانشنامه کاربران، دانشنامه کاربران با حرف ط
کلمه: طیف سنجی
کلمه بعدی: طیف سنجی افت انرژی انتقالی
اشتباه تایپی: xdt sk[d
عکس طیف سنجی : در گوگل
معنی طیف سنجی

معنی یا پیشنهاد شما