برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1423 100 1

طهارت کردن


مترادف طهارت کردن: تطهیر کردن، طاهر کردن، طهارت گرفتن، وضو کردن، غسل کردن، پاک کردن، نجاست زدایی کردن

معنی طهارت کردن در لغت نامه دهخدا

طهارت کردن. [ طَ رَ ک َ دَ ](مص مرکب ) پاک ساختن آدمی کالبد یا عضوی از اعضاء خویشتن را یا چیزهای دیگری را از پلیدیهای آشکارا و ظاهری : طَهور؛ طهارت کردن. (منتهی الارب ) :
نماز در خم آن ابروان محرابی
کسی کند که بخون جگر طهارت کرد.
حافظ.

معنی طهارت کردن به فارسی

طهارت کردن
( مصدر ) پاک ساختن شخص کالبد یا عضوی از اعضای خویش یا چیزی دیگر را از پلیدی های ظاهری .

معنی طهارت کردن در فرهنگ معین

طهارت کردن
( ~ . کَ دَ) [ ع - فا. ] (مص م .) پاک کردن ، شستن اندامی که کثیف باشد.

طهارت کردن را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• طهارت مدفوع   • روش صحیح طهارت در دستشویی   • نحوه طهارت گرفتن در دستشویی   • نحوه طهارت در توالت فرنگی   • طهارت بول   • احکام طهارت خامنه ای   • اموزش طهارت   • طهارت با دست راست   • معنی طهارت کردن   • مفهوم طهارت کردن   • تعریف طهارت کردن   • معرفی طهارت کردن   • طهارت کردن چیست   • طهارت کردن یعنی چی   • طهارت کردن یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی طهارت کردن
کلمه : طهارت کردن
اشتباه تایپی : xihvj ;vnk
عکس طهارت کردن : در گوگل

آیا معنی طهارت کردن مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )