برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1525 100 1
شبکه مترجمین ایران

طهارت مائیه

معنی طهارت مائیه در لغت نامه دهخدا

طهارت مائیه. [ طَ رَ ت ِ ئی ی َ / ی ِ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) دومین رکن کتاب طهارت در فقه است و عبارتست از وضوء و غسل. (از شرایع ص 4). و رجوع به وضو و غسل شود.

معنی طهارت مائیه به فارسی

طهارت مائیه
طهارت مائیه دومین رکن کتاب طهارت در فقه است و عبارتست از وضوئ و غسل .

طهارت مائیه را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی طهارت مائیه   • مفهوم طهارت مائیه   • تعریف طهارت مائیه   • معرفی طهارت مائیه   • طهارت مائیه چیست   • طهارت مائیه یعنی چی   • طهارت مائیه یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی طهارت مائیه

کلمه : طهارت مائیه
اشتباه تایپی : xihvj lhmdi
عکس طهارت مائیه : در گوگل

آیا معنی طهارت مائیه مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )