برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1419 100 1

طهارت ترابیه

معنی طهارت ترابیه در لغت نامه دهخدا

طهارت ترابیه. [ طَ رَ ت ِ ت ُ بی ی َ / ی ِ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) رکن سوم ازکتاب طهارت است و آن را چهار مبحث است : 1 - در آنچه تیمم با آن صحیح است و آن بر سه گونه است : الف - نبودن آب ، ب - نرسیدن به آب ، ج - خوف. 2 - در آنچه رواست بدان تیمم کنند. رجوع به تیمم شود. 3 - در کیفیت تیمم. 4 - در اَحکام تیمم. رجوع به شرایع ص 12 شود.

معنی طهارت ترابیه به فارسی

طهارت ترابیه
رکن سوم از کتاب طهارت است و آنرا چهار مبحت است : ۱ - در آنچه تیمم با آن صحیح است و آن بر چهار گونه است : الف - نبودن آب نرسیدن به آب . ۲ - در آنچه رواست بدان تیمم کنند ۳ - در کیفیت تیمم ۴ - در احکام تیمم .

طهارت ترابیه را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی طهارت ترابیه   • مفهوم طهارت ترابیه   • تعریف طهارت ترابیه   • معرفی طهارت ترابیه   • طهارت ترابیه چیست   • طهارت ترابیه یعنی چی   • طهارت ترابیه یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی طهارت ترابیه
کلمه : طهارت ترابیه
اشتباه تایپی : xihvj jvhfdi
عکس طهارت ترابیه : در گوگل

آیا معنی طهارت ترابیه مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )