برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1570 100 1
شبکه مترجمین ایران

طغیان

/toqyAn/

مترادف طغیان: تمرد، خودسری، سرکشی، سرپیچی، عصیان، طغیانگری، گردنکشی، مخالفت، نافرمانی، یاغیگری ، انقلاب، بلوا، شورش، نافرمانی کردن، از حد خود تجاوز کردن

متضاد طغیان: انقیاد، فرمانبرداری

برابر پارسی: سرپیچی، شورش، نافرمانی، خروش

معنی طغیان در لغت نامه دهخدا

طغیان. [ طُغ ْ ] (ع مص ) درگذشتن از اندازه. (منتهی الارب ) (آنندراج ). از حد درگذشتن. (تاج المصادر بیهقی ) (مجمل اللغه ) : فمایزیدهم الا طغیاناً کبیراً. (قرآن 60/17)؛ [ ترسانیدن ما ] ایشان را نمیفزاید مگر طغیانی و عصیانی بزرگ و طغیان مجاوزةالحد باشد. (تفسیر ابوالفتوح سوره ٔ بنی اسرائیل آیه ٔ 60). زیاده روی. تجاوز از حد. تجاوز از قدر. اعتداء از حدود و مقادیر. || گمراهی. || بلند شدن و درگذشتن از حد کفر. (منتهی الارب ) (آنندراج ). || بطر. سرکشی کردن از حق. (منتهی الارب ). زیادتی کردن در معاصی و ظلم. (منتهی الارب ) (آنندراج ). اسراف در ظلم و گناه. غلو درکفر. و بعید نیست که اصل آن تورانز یونانی باشد و تیران فرانسه هم از آن است. و عرب هم که «ملک الروم »را در کتب تواریخ به لفظ طاغیه تعبیر میکنند در وجه تسمیه ٔ آن گویند: لکثرة طغیانه و فساده. رجوع به توران شود. || نافرمانی. سرکشی :
تجربت کوفته دلی است مرا
نه خطائی در او نه طغیانی.
مسعودسعد.
|| موج زدن آب. (منتهی الارب ) (آنندراج ). برآمدن و بالا زدن آب رود و جز آن بیش از حد. به جوش آمدن. جوشیدن. آشوب شدن دریا و رود و مانند آن. || جوشیدن خون. || بانگ کردن گاو. || بسیار آب آوردن سیل. (منتهی الارب ) (آنندراج ). آب خیز. || (اِ) به عربی گاو وحشی کوچک را نامند. (فهرست مخزن الادویه ). (این معنی در عرب به لفظ طغیا آمده و افزودن نون ناشی از تحریف نساخ است ). || (اِمص ) مجازاً، بمعنی افزونی و کثرت استعمال این درافزونی چیزهای نامرغوب و از این باعث گاهی بمعنی ظلم و بی فرمانی آمده. (غیاث اللغات ) (آنندراج ).
- طغیان آبها ؛ مقابل نقصان. افزون شدن آب. کثرت آب. غلبه ٔ آب.
- امثال :
اشک کباب مایه ٔ طغیان آتش است .
طغیان رونده بر قلم است :
مثل زنند که طغیان رونده بر قلم است
چرا برون نرود چون برون رود طغیان.
ادیب صابر.
صاحب تیغ و قلم عالی علاءالملک آن که او
از قلم جز تیغ تیزش حرف طغیان برندارد.
سیف اسفرنگ.
با سر تیغ زبان تو خیال طغیان
از قلم دور نباشد که مر او را دو سر است.
سیف اسفرنگ.
تهمت طغیان نبندد هیچ عاقل ...

معنی طغیان به فارسی

طغیان
ازحدخوددرگذشتن، ازاندازه تجاوزکردن، بالا آمدن آب دریایارودخانه ، گردنکشی، گستاخی
۱ - ( مصدر ) از حد خود تجاوز کردن از اندازه در گذشتن . ۲ - نا فرمانی کردن . ۳ - بالا آمدن آب دریا یا رود . ۴ - ( اسم ) تجاوز از حد . ۵ - نافرمانی سرکشی . ۶ - گستاخی . یا طغیان قلم . سرکشی قلم نویسنده تحت تاثیر احساسات و بر خلاف اراده او .
[flooding] [مهندسی شیمی] شرایطی در یک وسیلۀ ناهمسوی بـخـار ـ مـایع، مانند برج تقطیر، که در آن آهنگ صعود بخار به اندازه ای زیاد باشد که مانع از جریان روبه پایین مایع شود و درنتیجه انباشتگی مایع رخ دهد
[insurgency] [علوم سیاسی و روابط بین الملل] جنبشی سازمان یافته با هدف سرنگون ساختن حکومت قانونی ازطریق جنگ مسلحانه
[downcomer backup flooding] [مهندسی شیمی] طغیان ناشی از انباشت مایع در ناودانی که موجب پُر شدن و سرایت آن به سینی بالایی می شود
[jet flooding] [مهندسی شیمی] جریان کاملاً توسعه یافتۀ افشانه ای که در آن جت بخار خروجی از سوراخ های سینی موجب همراه بری توأم با اتمی شدن مایع می شود
[downcomer choke flooding] [مهندسی شیمی] طغیان ناشی از گذر مایع کف آلود با اُفت فشار اصطکاکی بیشتر در ناودانی در نتیجۀ افزایش عبوردهی مایع که به دلیل خفگی موجب انباشت مایع در سینی بالایی می شود
[entrainment flooding] [مهندسی شیمی] طغیان ناشی از همراه بری افراطی قطره های مایع
[spray entrainment flooding] [مهندسی شیمی] طغیان ناشی از همراه بری قطره های مایع به حدی که مایع به جای جاری شدن به سمت سینی پایینی به صورت افشانه ای به سینی بالایی راه یابد
طغ ...

معنی طغیان در فرهنگ معین

طغیان
(طُ) [ ع . ] (مص ل .) ۱ - از حد خود گذشتن . ۲ - نافرمانی کردن . ۳ - بالا آمدن آب دریا. ۴ - گستاخی کردن .

معنی طغیان در فرهنگ فارسی عمید

طغیان
۱. از حد خود گذشتن، از اندازه تجاوز کردن.
۲. بالا آمدن آب دریا یا رودخانه.
۳. گردنکشی، گستاخی، نافرمانی.

طغیان در دانشنامه اسلامی

طغیان
طغیان، به سرکشی اطلاق می شود.
از احکام آن در باب های صلات ، جهاد و نکاح سخن گفته اند.
وجه عدم وجوب قضای نماز پدر بر پسر بزرگ
به گفته برخی، قضای نماز و روزه هایی را که پدر از روی طغیان بر خدا ترک کرده است، پس از فوت او بر پسر بزرگ تر واجب نیست.
جهاد با باغی ها
کسانی که در برابر امام معصوم علیه السّلام سرکشی کرده و بیعت خود را با او شکسته اند، باغی به شمار رفته و جهاد با آنان با شرایطی واجب است.
طغیان و سرکشی زوجه
...
وقتی امر خدا رسید آب از آسمان و زمین فوران کرد و غیر راکبین کشتی حضرت نوح غرق شدند.
انا لما طغا الماء حملنـکم فی الجاریة. چون آب طغیان کرد، شما را به کشتی سوار کردیم.
یکی از مسائل مهم و قابل تامل، در آیات آغازین قرآن کریم مسئلهٔ «طغیان انسان» است؛ مسئله ای که اهمیت و ضرورت آن را می توان، در اولویت طرح مسئلهٔ طغیان در آغاز وحی، نخستین ماموریت حضرت موسی (علیه السلام) برای درمان طغیان فرعون و عقوبت سخت طاغیان به خوبی مشاهده کرد.قرآن کریم با پرداختن به ابعاد مختلف این مسئله، اعم از علل و عوامل پدیداری، علائم، نشان ها و راه های برون رفت و درمان آن، ضمن تاکید بر اهمیت درمان آن، زمینهٔ رشد و کسب مکارم اخلاق را برای هر انسان طالب سعادت، فراهم می سازد؛ احساس بی نیازی (استغنا)، خودبرتر بینی (استکبار)، رفاه زدگی، عدم تزکیه و تهذیب نفس، از جمله مهم ترین عوامل پدیداری طغیان در قرآن کریم معرفی شده اند، که با علائمی چون: بخل، دنیاپرستی، کینه ورزی و دشمنی با یکدیگر و تاثیرپذیری از جریانات انحرافی بروز و ظهور پیدا می کند.آیات نورانی وحی و روایات ارزشمند معصومان (علیهم السّلام) مؤثرترین راه های برون رفت و درمانی طغیان را کسب تقوای الهی، تزکیه و تهذیب نفس، یاد مرگ و توجه به معاد، درک حضور خدا، توجه به خلقت خود و اظهار نیاز به درگاه بی نیاز می دانند که بی تردید با بهره مندی از این روش ها می توان از بروز چالش های جدی رف ...

طغیان در جدول کلمات

طغیان
شورش
طغیان و غوغا
شورش
طغیان کند و به قیام برخیزد
خروشد
طغیان کننده
طاغی

معنی طغیان به انگلیسی

outbreak (اسم)
شیوع ، بروز ، طغیان ، وقوع ، درگیر
riot (اسم)
غوغا ، اشوب ، داد و بیداد ، یاغیگری ، فتنه ، بلوا ، طغیان ، شورش
sedition (اسم)
اشوب ، اغتشاش ، فتنه ، طغیان ، شورش
rebellion (اسم)
عناد ، سرکشی ، تمرد ، طغیان ، شورش ، عصیان
outburst (اسم)
ظهور ، انفجار ، فوران ، طغیان
insurgency (اسم)
یاغیگری ، تمرد ، طغیان ، شورش ، قیام
insurgence (اسم)
یاغیگری ، تمرد ، طغیان ، شورش ، قیام
insurrection (اسم)
فتنه ، طغیان ، شورش ، قیام ، بر خیزش
revolt (اسم)
بهم خوردگی ، طغیان ، شورش ، انقلاب
overflow (اسم)
اضافی ، سیل ، طغیان ، سرریز ، طغیان اب
uprising (اسم)
خیز ، بلوا ، برخاستگی ، طغیان ، شورش ، قیام ، بر خیزش
high water (اسم)
مد دریا ، دریا در حال مد ، پر ابی ، طغیان
rage of the sea (اسم)
طغیان
rout (اسم)
وفور ، جمع ، گروه ، طغیان ، بی نظمی و اغتشاش

معنی کلمه طغیان به عربی

طغیان
اعصار دوار , انتفاضة , تغير , تفشي , تمرد , صورة
فيضان

طغیان را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

شهریار آریابد
" سپوزش " : از بن سپوختن به معنای طغیان کردن .
آتی
طغیان بر وزن طغیر به معنای نا فرمانی
کیان
فکر کنم اشوب و سر و صدا
سنا مغفرتی
سرپیچی
......
معنی=ازحد خود گذشتن،بالا امدن آب دریا

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• طغیان بیماری   • معنی طغیانگر در جدول   • معنی طغیان گر   • معنی عمل و کردار   • مترادف طغیانگر   • خروج مایعات   • طغیان در قرآن   • معنی عمل وکردار   • مفهوم طغیان   • تعریف طغیان   • معرفی طغیان   • طغیان چیست   • طغیان یعنی چی   • طغیان یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی طغیان

کلمه : طغیان
اشتباه تایپی : xydhk
آوا : toqyAn
نقش : اسم
عکس طغیان : در گوگل

آیا معنی طغیان مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )