طبیه

لغت نامه دهخدا

( طبیة ) طبیة. [ طَ بی ی َ ] ( ع ص )کار عظیم و سخت. طَبواء. ( منتهی الارب ) ( آنندراج ).

فرهنگ فارسی

کار عظیم و سخت طبوائ مثله

پیشنهاد کاربران

بپرس