برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1499 100 1
شبکه مترجمین ایران

طبیعت گرایی (فلسفه)

طبیعت گرایی (فلسفه) در دانشنامه ویکی پدیا

طبیعت گرایی (فلسفه)
طبیعت گرائی یا ناتورالیسم (به انگلیسی: Naturalism) معمولاً در اشاره به این باور فلسفی بکار می رود که تنها قوانین و نیروهای طبیعت (نه قوانین و نیروهای فرا طبیعی) در جهان فعالند و چیزی فراتر از جهان طبیعی نیست. پیروان این اندیشه را ناتورالیست یا طبیعت گرا و خودش را ناتورالیسم یا طبیعت گرایی گویند. اینان بر آنند که قوانین طبیعی است که بر ساختار و رفتار عالم طبیعی حاکم است و کائنات مخلوق صرف همین قوانین است و آماج دانش کشف و انتشار بسامان قوانین طبیعی است. توجه داشته باشید که طبیعت گرا در عین حال به کسانی که در گیر پژوهشهای علمی (یا آموزش) طبیعت و جهان طبیعی (بویژه رشته های جانوری و گیاهی) هستند گفته می شود تا از کسانی که دارای مشرب فلسفی خاصی هستند متمایز گردند. در این معنا «طبیعت گرا» و «زیست بوم گرا» مترادف یکدیگر می شوند. فیلسوف پاول کورتس می گوید بهترین راه شرح طبیعت کارگیری اصول مادی، از جمله جرم و دیگر خواص فیزیکی و شیمیائی پذیرفته شده جامعه علمی است. افزون بر این، این معنا از طبیعت گرایی بر این است که روح، شبح و خدایان واقعیت نداشته طبیعت را هدفی نیست. معمولاً این معنای طبیعت گرایی را طبیعت گرایی متافیزیکی یا فلسفی می نامند. خدا باوران مخالف این اندیشه اند که هرچه هست طبیعت است و دیگر هیچ. به ایزد یا خدایانی که طبیعت را آفریده اند باور دارند. در یزدان شناسی اینان نیز جای دارند و آنها را معلول علت های ثانوی می دانند. در سده بیستم دبلیو وی کواین و جورج سانتی انا همراه فیلسوفانی دیگر چنین استدلال می کردند که موفقیت طبیعت گرایی در علم بدین معناست که روشهای علمی باید در فلسفه نیز کار گرفته شود. از این دیدگاه علم و فلسفه تشکیل یک پیوستار می دهند.


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

طبیعت گرایی (فلسفه) در دانشنامه آزاد پارسی

طبیعت گرایی (فلسفه)(naturalism)
(یا: ناتورالیسم) در فلسفه، جنبشی مبتنی بر تأیید این نکته که طبیعت، تمامی واقعیت است و فقط از راه پژوهش علمی می توان آن را شناخت. طبیعت گرا، با انکار وجود امور فراطبیعی و بی اهمیت جلوه دادن فلسفۀ اولی، یا بررسی ذات غایی واقعیت، تأکید می ورزد که روابط علت و معلولی، همان طور که در فیزیک و شیمی حاکم اند، برای تبیین همۀ پدیده ها کفایت می کنند. نگرش های غایت انگارانه، که وجود طرح و ضرورت متافیزیکی را در طبیعت به ذهن القا می کنند، اگرچه لزوماً فاقد اعتبار نیستند، از دایرۀ بررسی خارج اند. از آن جا که طبیعت گرا منکر هر گونه هدف متعالی و فوق طبیعی برای انسان است، این مضمون استنباط می شود که ارزش ها را باید در فضای اجتماعی آن ها دریافت. تعیین این که در عالی ترین موقعیت، بهترین چیز چیست امکان پذیر نیست، زیرا اکتشاف عالی ترین موقعیت دور از دسترس است. بنابراین، ارزش ها نسبی اند و اخلاق مبتنی است بر رسم، تمایل، یا صورتی از فایده باوری. طبیعت گرایی در دو مکتب ریشه دارد: تجربه گرایی انگلیسی، که بر بنیاد این فکر استوار است که هر گونه شناختی از تجربه سرچشمه می گیرد؛ و اثبات گرایی اروپایی، یعنی آموزه ای که هیچ اعتباری برای تفکر متافیزیکی قائل نیست. طبیعت گرایی در آثار فیلسوفانی چون جورج سانتایانا، جان دیویی و پیروانشان به اوج خود رسید.

طبیعت گرایی (فلسفه) را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی طبیعت گرایی (فلسفه)   • مفهوم طبیعت گرایی (فلسفه)   • تعریف طبیعت گرایی (فلسفه)   • معرفی طبیعت گرایی (فلسفه)   • طبیعت گرایی (فلسفه) چیست   • طبیعت گرایی (فلسفه) یعنی چی   • طبیعت گرایی (فلسفه) یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی طبیعت گرایی فلسفه

کلمه : طبیعت گرایی (فلسفه)
اشتباه تایپی : xfduj 'vhdd (tgsti)
عکس طبیعت گرایی (فلسفه) : در گوگل

آیا معنی طبیعت گرایی (فلسفه) مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )