برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1553 100 1
شبکه مترجمین ایران

طبرستان سرزمین

طبرستان سرزمین در دانشنامه آزاد پارسی

طَبَرستان، سرزمین
نام سرزمین مازندران در مآخذ اسلامی. نام پهلوی آن تپورستان یا سرزمین تپورهاست که قومی بسیار قدیمی بوده اند و طبرستان معرّب آن است. از قدیم ترین اشاراتی که به آن شده مربوط به زمان اردوان پنجم اشکانی (۲۲۶م) است. در روزگار ساسانیان نیز بخشی از ایران بوده و حکمرانان آن نواحی از سوی شاه ساسانی تعیین می شدند. هم زمان با فتوحات اسلام خاندان های چندی ازجمله پادوسبانان و آل باوند در آن سرزمین فرمانروایی داشته اند. آنان با اشغالگران اکثراً در ستیز بودند و غالباً فرمانروایی مستقلی داشتند.

طبرستان سرزمین را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی طبرستان سرزمین   • مفهوم طبرستان سرزمین   • تعریف طبرستان سرزمین   • معرفی طبرستان سرزمین   • طبرستان سرزمین چیست   • طبرستان سرزمین یعنی چی   • طبرستان سرزمین یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی طبرستان سرزمین

کلمه : طبرستان سرزمین
اشتباه تایپی : xfvsjhk svcldk
عکس طبرستان سرزمین : در گوگل

آیا معنی طبرستان سرزمین مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )