برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1376 100 1

طبرستان سرزمین

طبرستان سرزمین در دانشنامه آزاد پارسی

طَبَرستان، سرزمین
نام سرزمین مازندران در مآخذ اسلامی. نام پهلوی آن تپورستان یا سرزمین تپورهاست که قومی بسیار قدیمی بوده اند و طبرستان معرّب آن است. از قدیم ترین اشاراتی که به آن شده مربوط به زمان اردوان پنجم اشکانی (۲۲۶م) است. در روزگار ساسانیان نیز بخشی از ایران بوده و حکمرانان آن نواحی از سوی شاه ساسانی تعیین می شدند. هم زمان با فتوحات اسلام خاندان های چندی ازجمله پادوسبانان و آل باوند در آن سرزمین فرمانروایی داشته اند. آنان با اشغالگران اکثراً در ستیز بودند و غالباً فرمانروایی مستقلی داشتند.

طبرستان سرزمین را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی طبرستان سرزمین   • مفهوم طبرستان سرزمین   • تعریف طبرستان سرزمین   • معرفی طبرستان سرزمین   • طبرستان سرزمین چیست   • طبرستان سرزمین یعنی چی   • طبرستان سرزمین یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی طبرستان سرزمین
کلمه : طبرستان سرزمین
اشتباه تایپی : xfvsjhk svcldk
عکس طبرستان سرزمین : در گوگل

آیا معنی طبرستان سرزمین مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )