برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

طایفه نیم بنیچه

طایفه نیم بنیچه را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

آریا بهداروند
طایفه نیم بنیچه
ایل منجزی بهداروند
1-قاسم عالی وند
2-محمودوند *مهمیدوند *
3-قربان وند
4-آشور وند *عاشور-آشول*
5-عباس وند
قاسم خان بختیاروند ایلخان پسر شاه منصور خان بختیاروند ایلخان پسر خلیل خان ایل بیگی بختیاروند ایلخان پسر جهانگیر خان بختیاروند ایلخان پسر امیر شاه حسین خان بختیاروند پسر رستم خان بختیاروند پلنگ
محمود شاه بختیاروند
ر.مهمیدی منجزی
فامیلی ها در طایفه نیم بنیچه(لیمونیچه )
ایل منجزی بهداروند

منجزی
محمدی
محمدی منجزی
احمدی
مهمیدی منجزی
مهمیدی
آشوری
مددی
عاشوری بیرگانی
عباسی
قاسمی
قاسمی منجزی
آبشری
قربان زاده
قربانی منجزی
قربانی
ولی زاده
اللهیاری
منجزی پور

تیره مهمیدی شامل اولاد::
(مرید.محمد.زمان.دانیال.اسکندر
.ذوالفقار
.سلیمان.جعفر.عزت.... )
نظری منجزی
تش نظری نیم بنیچه
محل سکونت پرنوشته و شوشتر

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی طایفه نیم بنیچه   • مفهوم طایفه نیم بنیچه   • تعریف طایفه نیم بنیچه   • معرفی طایفه نیم بنیچه   • طایفه نیم بنیچه چیست   • طایفه نیم بنیچه یعنی چی   • طایفه نیم بنیچه یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی طایفه نیم بنیچه
کلمه : طایفه نیم بنیچه
اشتباه تایپی : xhdti kdl fkd]i
عکس طایفه نیم بنیچه : در گوگل

آیا معنی طایفه نیم بنیچه مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )