برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1508 100 1
شبکه مترجمین ایران

طایفه ارباب زهی

طایفه ارباب زهی در دانشنامه ویکی پدیا

طایفه ارباب زهی
الگو:بهبود حمنبع
طایفه ارباب زهی طایفه ازباب زهی یکی از طوایف ساکن در سیستان و بلوچستان می باشد. این طایفه بیشتر در منطقه لادیز وانجره و شهر زاهدان و نیز در سیستان و نهبندان و افغانستان ساکن هستند. سالها پیش، بزرگ این طایفه کدخدا حسین، و پس از فوت، او کدخدا حاجی ستارجانشین او می شود و پس از او ، در حال حاضر کدخدا ملاجمعه اربابزهی سرپرستی طایفه ارباب زهی را بر عهده دارد. این طایفه اکثرا پیرو مذهب تسنن مباشند وبه کار کشاورزی و دامدارمشغول هستند.


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

طایفه ارباب زهی را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

امیر محمد تقی زاده
طایفه‌اربابزهی اززیر شاخه های ایل ریگی میباشد و درمنطقه لادیز میرجاوه زاهدان زندگی میکنند ازبزرگان این طایفه‌از سردار حسن خان ریگی اربابزهی وپسرش حاج شهدوست ریگی رانام برد
امیر محمد تقی زاده
سلام طایفه ارباب زهی یکی از طایفه بلوچ است ارباب ها در بین اقوام شهره به پا در میانی ها بزرگ بوده واز لحاظ اجتماعی در سطح بالا بوده واین طایفه از تشیع وتسنن که ارباب دارد تشکیل شده است
ریگی
سلام طایفه ارباب زهی ریشه نژادی انها از فارسی زبانان تاجیک نژاد مشتق شده استبعدها به دو گروه تقسیم شدند گروهی در قندهار و گروهی به سیستان قدیم نفوذ کردند و گروهیاز سیستان به میرجاوه کوچ کردند
خوبیارزهی
طایفه ارباب جز ملوک کیانیان هست واریایی نژادهستند
وارباب های اصیل باقیمانده شاهزادگان کیانی هستند
علیرضا کیانی
ان شاءالله امیدواریم که پس از نادرافشار تمام وابستگان کیانیان دور هم جمع شوند وعزت واحترامشان رادوباره بدست آورند
ارباب ازسراوان
ما در سراوان زندگی میکنیم ارباب در سراوان چند گروه هست فقط یه گروه ما اصالتمون دراصل به سیستان وکیانیان می رسد
اربابزهی
اقتدار کیانی هادر تاریخ بی مثل هست
به امید روزی که اقتدار خاندان کیانیان با زیرمجموعه هایش بازگردد
حبیب از مادر ارباب زهی
عدای از طایفه ارباب زهی در ایرانشهر روستایی از سرکهوران زندگی میکنن که این روستا به وسیله دو سردار که بردار بودن به نامهای سردار له له وکدخدا جلال که سالها پبش فوت کردن
مصطفی ریگی
طایفه ارباب جزئی از ایل ریگی میباشد.
وجزءطوایفی هست که ازشیعه وسنی تشکیل شده است.
اصالت خونی انها از آریایی های تاجیک نژادازتبارکیانیان میباشد.آنهاتوانستندنسل خودراازحمله تیمورلنگ وازبک ها نجات بدهند.درنهایت پس ازحدودنهصدسال از روی کار افتادند.وحمله نادرشاه افشاربه سیستان منجربه هم پاشیدگی وزوال خاندان کیانیگردید.
ازآثارآنهامیتوان به کلات میرکمبر درلادیز وکلات ارباب مزار کاسی نام برد.
بعدازسالها شخصی بنام ارباب سیف الدین پیر زحمات زیادی درجهت اتحادطایفه کشیدند.ونامش درحافظه طایفه ارباب ثبت گردید
مسعود اربابزهی
طایفه ارباب از زیر شاخه های زیادی برخورداره. اما چون پراکنده هستن و اکثرأ بنام ریگی شناسنامه دارن ، به چشم نمیان! ودر بین بلوچها از جایگاه و منزلت بالایی برخوردارن.
سالها پیش بین دو تیره ازین طایفه درگیری سختی شکل گرفت و تلفات زیادی بجای گذاشت!
غلامنبی ارباب
نادر شاه یکی از دشمنان سرسخت کیانیان بود در حالی در مشهد زیر دست و خدمتکار کیانیان بود و بعدها سردار کیانی را به قتل رساند
کریم کشته
افرادطایفه ارباب زهی آدمان مهمان نواز ومهربانی هستند.
افرادشاخص این طایفه مرحوم حسن ارباب بود که از فراه به سیستان ایران بدلیل شیعه بودن مهاجرت کردند.ودر این خطه افرادزیادی از آنها جانفشانی کردند.
قلعه ارباب ها در فراه خیلی مشهور هست که درزمان حکمرانی کیانیان مال اربابها بوده هست.
علیرضااربابیان
ان شاءالله بادیگر به اتحادبرسیم
دوری طایفه از همدیگر ونبوداتحاد خیلی دردناکه
خوشبختانه بیش از سه تا قلعه داریم
قلعه میرکمبرارباب درلادیزکه درشجره الملوک جزئیات آن بیان شده
قلعه ارباب حسن در فراه افغانستان
قلعه مزارخان کاسی ارباب درکویته
به امید اتحاد
کوچک همه ی افرادطایفه اربابزهی علیرضا اربابیان
شعیب ارباب
با سلام طایفه ی ارباب ربطی به ریگی ندارد و ارباب های لادیز شناسنامه ی ریگی گرفتن و وصلت کردن و ریشه ارباب زهی از مکران هست در پاکستان و ریششون جایی که پدران ارباب بودن در مابین ڈالبندین و کوئٹه پاکستان هست
رضاپایدار
ماشاءالله به طایفه اصیلوقدیمی ارباب که توانستندنسل خودرا ازحمله تیموریان ،مغولان و ازبکها نجات دهندکتاب جی پی تیت
درضمن طایفه ارباب ازمعتمدین و وزرای شاهان اصیل ایرانی زادگان (کیانیان)بوده اند.
ودر زمان حکمرانی بلندمدت کیانیان ازجایگاه ویژه اط برخوردار بوده اند
به قول محمداعظم سیستانی نویسنده کتاب مردم شناسی سیستان
صاحبان نقش عقابی وکاسه های موزون وتاج برسرها بوده اند .
امازمانه همین هست ...!
سعد اربابزهی
سلام طایفه ارباب در زمان قدیم پادشاهی در افغانستان بود که این پادشا قست مرد ب شکار برود رفت وقتی پادشا ها بهشکار بروند شش ماه درشکار می ماندند در این شش ما غاطی منطقه راگرفته بود پادشا. یک وزیر داشت خزانه داری بود وزیر دید مردم ب کوچ کردن رواوردند ب مردم گفت من بشما گندم می دهم برای خود بکارید و پس از بر داشت ان رابه من پس بدهیدمردم قبول کردند به همه مردم ازخزانه پادشا گندم داد پس از شش ماه پادشا امد دید خزانه خالی است خشمی شد دستور داد تا وزیر رابیاورند سر بزنند وقتی وزیرااوردند گفت سرشرابزنید وزیر گفت اول خطایم رابگو باد منا بکوش گفت خزانه من کجاست گفت پادشا دروقتی که تو این کجا نبودی قاطی امده بود ومردم کوچ می کردندمن ازمردم خاستم بمانند واز انها دست خط گرفتم وگندم دادم تا بکارند ودوباره گندمهای شمارا بیاورند وقتی پادشا فهمید مضوع چیست به وزیر گفت تو ازین به باد ارباب این طایفه هستی ازانجاشروع شد طایفه اربا
اسامه اربابزهی
با سلام طایفه اربابزهی یکی از طوایف اصیل اریایی هستش سرپرستی این طایفه قبلا به دست کدخدامحمد بوده؛وبعد از ایشون پسرانش کدخدا گلزار و کدخدا ملک داد به عهده داشته اند واکنون سرپرستی طایفه به عهده کدخدا محمد عیسی میباشد
عزت الله
با سلام طایفه ارباب زهی که.در لادیز بلوچستان است قدیمی‌ترین طایفه در آن منطقه است و الان سرپرست این طایفه کدخدا محمدعباسی است

فراهی
ارابیب جمع کلی از مجموعه ای که باهم فامیل نسبی وسببی دارند.که عبارتندازچهارگروه ارباب،کیانی،سرابندی وفراهی
ارباب:ازوزراءومشاوران شاهان صفاری وکیانی بوده اند.
نوادگان ارباب میرخواجه شامل شهمرادزهی،سهوک زهی،مهرابزهی ،حسینازهی وارباب کاسی؛ که درلادیز،سیستان ایران وافغانستان،بم،نرماشیر،شیراز،مرزسراوان ،نهبندان،رودبار،گرمسیروکاسیها که بصورت گسترده درکراچی،کویته،ایالت پختونخواه وپیشاورساکن هستند.
افراداشنای این گروه میرکمبرخان که درزمان ملک یحیی فرزندملک محمودکیانی حکمران قلعه ارباب درلادیزبودهمچنین میرمزارکاسی که درکویته قلعه ای بنام قلعه کاسی یا ارباب داشت.
نوادگان ارباب میرخواجه علی(برادرخواجه محمد)شامل؛فیروزکوهی(تحصیل کردگان قدیمی ایران)،میرزائی،خسروی،فرزانه وافشاری
که درسیستان،هرات،مشهدوقائن ساکن هستند.
نوادگان ارباب حسن (برادرارباب خواجه محمد وارباب خواجه علی) که بصورت گسترده درسیستان وشمال ایران ساکن هستندوفامیل تجگی،قدرتی،اربابی ثانی،اربابی رشید،اربابی،نورایی و...دارندافرادنام اشنای این گروه ارباب حسن بودکه اخرین حکمران قلعه فراه بود.
ملکشاه جهان زهی:خواهرزاده وداماد ارباب مهراب بود که نسب ازملوک کیانی می برند
برادرملک جهانبیک (نسل ملکزاده های مکران)که پس ازقتل وغارت نادرافشاربرکیانیان عرصه راتنگ دید وبه سراوان مهاجرت کرد.
برادرکوچک او ملکشاه درپناه ارباب مهراب بزرگ شدند.نسل ملک شاه جهان بیشتردرافغانستان،سندپاکستان،گلستان ایران وسیستان ساکن هستند
پس از زوال کیانیان وتصرف اموال وزمینهای کیانیان توسط چهارطایفه نارویی شهرکی،سرابندی وسنجرانی
طایفه سنجرانی ازهمه بیشترعرصه رابرباقیمانده نسل ملوک کیانی تنگ کرد وظلمهایی رابراین خاندان متحمل شد
پس ازگذشت سالهاشخصی بنام حاج شیرمحمدجان(حاجی شیرجان:که ازدوستان صمیمی سردارمهراله خان ریگی بودندوهمیشه سردارمهراله خان پیش این بزرگوارجهت خریدگندم به سیستان میرفتندودرمصاحبه شان هم از حاج شیرجان اسم بردند)5000نفرازافرادی که موردظلم سنجرانی هاقرارگرفته بودندشامل :شیرزهی،خانشینی،بریچ،ریگی،گرگیج،رخشانی،کبدانی،کاشانی و...راصاحب زمین به مقدار3هکتارکردندوسنجرانی ها را از آن منطقه اخراج کردند
سرابندی:شامل تیره های خوبیارزهی(رستم زهی) ورضازهی که به ارابیب متصل میشوند.
که بصورت گسترده درلادیز وسیستان ساکن هستند.
فراهی:نسب از ملوک فراه که درکتاب احیاءالملوک جزئیاتش کامل شرح داده شده
ابونصرفراهی پدرجداین دسته از ارابیب میباشد
حکمرانان وصاحبان زمین و قلعه های کهن فراه افغانستان میباشند.
اگردراطلاعاتم،کم وکسری بوده ازهمه شماعموزادگانم پوزش میطلبم.
کوچک تک تک ارابیب مهندس رضافراهی
سرابندی
طایفه ارباب نزدیکان ماهستند وازطبقه حکام بوده اند.جایگاه ویژه انان حتی بعدوروداسلام به قوت خودباقی ماند.به همین خاطر خواجه،ارباب،میر،اقاو صاحب اختیارخطاب میشدند.
اصالت وقدمت درچهره آنان کاملاشهوداست.
اگرازآدم پا به سن گذاشته بپرسیدچقدربین سربندی ها وارباب مواصلات بوده.
اما متاسفانه امروز همدیگرو ماها گم کرده ایم
ان شاءالله بعدسالهابتونیم دوباره کنارهم قراربگیریم.
ارباب زهی(رضازهی،کمالزهی)
درودعموزاده،ناکوزهتم اقای سرابندی
همچین اشخاص روشنفکری متلتزمندتا اتحادمون بدست بیاد.
متاسفانه ما ارباب ها امروزه باهم دچاراختلافات فراوانی شده ایم
کاش بزرگان تیره های ارباب اختلافات راکنارمیگذاشتتد وماها از سیستان تا سرحد از سرحدتامکران از مکران تا پاکستان وازپاکستان تاافغانستان کنار هم باشیم.
امیداست ان شاءالله بزرگان اختلافات جزئی راکنارگذاشته وتشکیل شورا بدهند تاعزت وسربلندیمون دوباره احیاءبشه.

بزرگ زاده سراوان
برام خیلی جای خوشحالیست که در دوهمایش (کیانی)بعد از چندسال دور همدیگر جمع شدیم.
ازهمه بزرگواران تشکرمیکنم
اولاد ملک خانملک کیانی
اولادمیرافضل میرخصوصا سردارولی محمد
اولادمیرخواجه محمدخصوصا نوادگان ارباب سیف الدین پیر
اولادملک جهانبیک ملکزاده
امیدواریم تا ان شاءالله به زودی زود جلسه اینباردر سراوان برگزارشود.
ارباب
ارباب،ارباب زهی وارباب زاده هیچ فامیلی با ریگی ها ندارند لطفا چرت و پرت ننویسین،ارباب ها با ریگی یا ریکی ها وصلت کرده اند اما ارباب کاملا با ریگی متفاوت است،درضمن فامیل اربابی هم در اصل صیادی هستند و هیچ‌ارتباطی‌با طایفه ار باب ندارند.
ریگی
ایل ریگی یک اتحادهست که برحسب شغل یا محل زندگی دریک مناطق بوده اند وباهم عهدوپیمان بسته اندتاازشر راه بندانان،سارقان،ودیگرآفات وبلاها درامان بمانند.ومشهوربه ریگی شده اند.وبین اکثرتیره های ریگی فامیل سببی وجود دارد
اما ازلحاظ نسبی باهم فامیل نیستند
متاسفانه امروزه افرادبعضی از تیره ها میگن ریگی نیستیم.
بنده خواهش میکنم این حرفا رو کناربگذاریم کنارهم مثل اجدادمون اتحادراقوی کنیم
چیزی که درد آورهست اینه که هرکدام از تیره ها خودشون را از تیره دیگه بالاتر میدونن درحالیکه اجدادمون از این کارها نکرده اند کنارهم خیلی قوی بوده اند.
افرادایل ریگی درجاهای مختلف پراکنده هستند
پاکستان ایران افغانستان
سارانی
فامیل اصیل ایرانی هست ارباب .ارباب سرشاخه چند فامیل دیگر سیستان وبلوچستان است.
شهنوازی
طایفه ارباب یکی ازبهترین واصیل ترین وآرام ترین وتعدادزیادی افرادتحصیل کرده دارد.
ازمعتمدین ملوک(پادشاهان)کیانی بوده اند.
امروزه هم از معتبرترین افرادجامعه هستند
ولی نهوجایگاه اون افرادی که درتاریخ ذکرخیرشان بوده
طایفه ای که از اسب افتاده ولی از اصل نیفتاده
بنده درکتابی که تازه چاپ شده بنام میراث تفتان وقتی از مولفش پرسیدم از طایفه ارباب گفتند در اطراف تفتان هیچ طایفه ای ازلحاظ قدمت واصالت به چنین طایفه ای نمیرسد.
همانطور که نویسنده کتاب تاریخ سیستان نوشته جرج پیتر تیت زمانی این کتاب رامینویسد که این طایفه توسط نادرافشارازقدرت مخلوع شده بودند وبه جاهای مختلفی هجرت کرده بودند(داستان کیانیان ومخلوع شدن توسط نادرافشار)
مینویسد:شرافت،اصالت،بزرگی باعث شده تا این طایفه علی رغم تنگدستی وفقر این مشکلات را تحمل میکردندودرموارد عدیده روبه روی مردم قرار میگرفتندبرایشان سخت بودکه اشخاصی بالا آمده بودندکه درگذشته آنهابه ملوک به مالیات میدادند.
کشانی
ارباب ها بیشتر به کیانیان نزدیکند
تعجب کردم که ارباب ها راتیره ای از ریگی معرفی کردند.
فکرنکنم ریگی باشند.شایدخویشاوندی سببی بین اعضای ریگی وارباب باشد.
ولی آنچه تو کتاب های تاریخ مطالعه کردم به کیانیان نزدیک بودند.
روستایی
طایفه ارباب تا اخرین لحظه حمایت کردند از ملوک کیانی
هیچ وقت خیانت نکردند.باوجوداینکه آن زمان هنوز اتحاد داشتند ویکپارچه بودند ولی حمایت کامل کردند
اخرین بازمانده این دسته از ارابیب شخصی بود بنام ارباب سیف الدین پیر آخرین بازمانده از نسل معتمدملوک کیانی که بعد از هم پاشیدگی کیانیان وایل ارباب دست به اتحاد زد واینها رو کنار هم جمع کرد
اما متاسفانه امروز بعد از اتحاد آن زمان توسط ارباب سیف الدین طایفه ارباب وکیانیان دوباره ازهم پاشیده شده اند وبه جاهای مختلف کوچ کرده اند وشناختی از یکدیگر ندارند
ان شاءالله دوباره شخصی همچون ملک محمدعظیم خان کیانی وارباب سیف الدین پیر در این خاندان طلوع کند واینها رو کنار هم جمع کنند
درود بر کیانی وارباب

لوارزهی
آدمهای خوب ومعتبرودوست داشتنی
مثل حاج نیک محمد
سردارصدیق
حاجی سلیمان
حاجی چراغ علی
دراین طایفه هستند.
ارباب
آیا ما اربابهای نیکشهر وبنت از طایفه ارباب زهی بزرگ هستیم
ارباب زهی
سلام برشما برادر ارباب نیکشهر
حقیقتا ارباب زهی ها درمکران با کیانی سرباز وملکزاده ونعمت اللهی که زیر شاخه بزرگ زاده هستندوبه خاندان کیانیان میرسندوعده محدودارباب درمرز سراوان که تعداد خانوارشان به100میرسدکه در زمان قاجاربه سراوان مهاجرت کرده اندهم ریشه هستند.آن زمان یکی شاه ویکی وزیر بوده وباهم مثل آب وشیر قاطی بوده اند.
بین کلمه ارباب فقط تشابه اسمی هست
اگر توجه کنی درسیستان دونوع ارباب داریم صیاد ارباب وخود ارباب زهی که رابطه ی خویشی باهم ندارند.
این تشابه اسمی درمکران هم هست فقط تشابه اسمی هست.
میتونید به کتاب زادسروان سیستان و جی پی تیت مراجعه کنید.
رستم زهی ارباب زهی
سلام خدمت کلیه افرادطایفه اربابزهی
خداییش از اختلافات وکدورت بین خودمون خسته شدیم
بیاییم اتحادمون را مجددا گره بزنیم
درکنارهمدیگه زندگی کنیم وهمدیگرو تحمل کنیم.
حالا در میرجاوه شهمرادزهی وخوبیارزهی سهوک زهی رضا زهی وسایر وابستگان مثل مندالیزی و...
ودر زاهدان وزابل فامیل هامون مرحوم حاجی فیض محمد وملکشاه زهی ها و...هستند .بیاییم وبا اتحادمون یک شورای خوب تشکیل بدیم وکدورتها رو ازبین ببریم

افشاری
طایفه اربابزهی طبق نوشته تاریخ سیستان
ازبازماندگان اصیل وقدیمی وفارسی زبان سیستان هستند.
به همراه کیانیان صاحبان نقش عقابی وکاسه های موزون سر میباشند.
ودر زمان حکمرانی کیانیان به لادیز وکویته برای گرفتن مالیات وخراج وارد میشوند واز قدیمی ترین وکهن ترین طوایف مذکور دراین مناطق هستند.
ارباب حسن اخرین حمکران قلعه فراه بود که پس از جدایی سیستان از ایران ،مال واموال وقدرت خود راترک کرد و وارد ایران شد تا هویت خود راحفظ کند.
طایفه اربابزهی به دیگر طوایف نمیخورد
بین طایفه ارباب که به کیانیان میخورد وطایفه صیاد اربابی واربابی بلوچستان هیچ گونه رابطه خویشاوندی وجود ندارد
از لحاظ وصلت بیشترین وصلت را با شهنوازی، ریگی ،کهرازهی،سرابندی داشته اند
ملکزاده سراوان
درود برطایفه اربابزهی
پارسال در تالار معین زابل همه ی ماها از کیانی سرباز گرفته تاملکی وملکزاده ونعمت اللهی سراوان وکشانی واربابزهی سرحد دور هم جمع شدیم.
وپس ازسالها تحت عنوان کیانی دور هم جمع شدیم.
درود بر رفتگان وبزرگان کل ایل ارباب زهی
فیروزکوهی مقدم
تشکر وقدر دانی از ارادت بزرگان ایل ارباب زهی
که هم چنان در راستای وحدت بین تک تک افراد ایل ارباب زهی میکوشند.
ارباب زهی
سلام درود به تمام طوایف بلوچ همه با اصل نسب هستن دوستان لطف دارن به ایل بزرگ ارباب زهی نظراتشون میگن خوبی از خودتونه . خداکنه همیشه اتحاد و نیکی بین ما ها باشه دور از کدورت و حرف های پرت. ممنون از دوستان عزیز...
دادشاه بلوچ
هرکه میگه اربابزهی،ریگی هست چرت و پرت میگه
اربابزهی اصلا هیچ ربطی به ریگی ندارد
اربابزهی قدیمی ترین وبا اصالت ترین مردم منطقه در لادیز هستند
ودر خاندان کیانیان وزیر بوده اند
لطفا تاریخ رو مطالعه کنید

محمد حنیف ارباب
از بزرگان ارباب کمر فرزند رحیم آخرین ساکن قلعه لادیز که نفوذ بالایی از سرحد تا سیستان داشت وی با توجه به وصلت با خوانین براهویی وسرابندی نفوذ بالایی در منطقه داشته در زمانی که خوبیار در مسیر سیستان به قتل می‌رسد بلافاصله انتقام اورا میگیرد وموقعی که در سیستان بوده لشکر آزادخان نوشیروانی به لادیز یورش میبرد وچهل دختر را به اسارت میبرند به خاران پاکستان وقتی خبر به کمر می‌رسد شتابان به دنبال لشکر آزادخان میرود در میانه راه رفیقش میر شیهک نصرویی به او ملحق می‌شود وبا مردانگی اسیران را از قلعه آزادخان پس میگیرد وبا شترانی که میر شیهک آماده کرده بود همه را به لادیز می آورد وتحویل خانواده‌هاشان میدهد وکمر به پاس تشکر از شیهک فرزندش یارمحمد را به نکاح دخترش در می اورد
فرزند ایران
سلام خدمت همه ی بزرگواران خصوصا بازماندگان وزرا شاهان خاندان کیانی (صفاری)ایل ارباب زهی،کشانی
آنهایی که صاحب بزرگی بوده اند امروزه بیشترشان از اسب افتاده اند ولی از اصل نیفتاده اند
ریشه داشته باشی خم میشی ولی نمیشکنی
بعد پهلوی کسانی امدند بالا وصاحب نام شدند
که در کتاب های تاریخی خصوصا کتاب پرمحتوا
وقوی احیاءالملوک حتی یکبارهم اسمشون ذکرنگردیده.
وحتی انها درکتاب خاطرات کلنل پاتینجربه علت ضعفشون زیرشاخه و زیر دست دیگرطوایف ذکر گردیده اند
اینهایی که صاحب نام گشته اند اولین مرتبه نامی شون از زمان خیانت نامردافشاربه ملک محمود کیانی (حاکم مقتدرخراسان وسیستان از دودمان پادشاهان اصیل ایرانی یعقوب صفاری تا یزدگرد وخسرو لهراسب و کیخسرو .وخودافشار قبل پادشاهی زیردست وفرمان برداروشمشیرزن ملک محمود بود.)بودکه زمینها واملاکشون راتصرف و به طوایف تازه به دوران رسیده عطا کرد وانها را از سیستان وخراسان به سرتاسر ایران وپنحاب وکویته کوچانید.
اینهایی که تازه صاحب نام شده بودند.تشنه جاه طلبی وقدرت بیشتر شدند که به جاها ومکانهای مختلف دست برد میزدند ومنطقه را اشغال میکردند.
سری دومی که صاحب نام شدند اواخر قاجار ودوره پهلوی بود افرادمنفعت طلب از طوایف مختلف به دربار راه یافتند وبرای کسب نام وجاه چه خیانتهایی که نکردند.حتی خیانت به خاک بلوچستان.
جا دارد از اخرین بازمانده خاندان کیانی سخنی به میان آورم
مرحوم شاهزاده خانملک کیانی
هیچ گاه در جلسات دربار حضور نمیافت ونماینده خویش را میفرستاداین کارش به مزاج حکومت وقت خوش نیامد وآنرا به زندان انداخت که ماجراش مفصله
بعدزندان درجشن سالیانه که درسیستان برگزارمیشدگماشتگان حکومت وقت درسیستان به دلیل اصالت وبزرگی وحکومت هزارساله خاندان کیانی همیشه ردیف اول را برای انان خالی میکرد تا اینکه یکسال ردیف اول را به تازه به دوران رسیده ها داده بود
مرحوم خانملک کیانی به محض رسیدن ودیدن این صحنه عکس شاه را جلوی نوکران شاه پاره کردوتیرهوایی شلیک کردندوجلسه را بهم زدواین جمله تاریخی گفتند زمانیکه ما شاه ایران بودیم شما کجا بودید.
اکبری
طایفه اربابزهی به گواه تاریخ یکی از طوایف اصیل وقدیمی ایران هست وجزء محدود انگشت شماری ازطوایفی هستند که مهاجر نبوده اند ونسل درنسل مال ایران بوده اند.
افراداین طایفه امروزه درایران پاکستان وافغانستان به صورت انبوه ساکن هستند ولی اصالت ایرانی واریایی کامل دارند
افراد این طایفه تاقبل حمله نادرافشاربه سیستان ساکن ایران وسیستان قدیمی (کویته تا قلعه فتح تا سیستان ایران) بوده اند
واز زمان یعقوب لیث صفاری تازمان ملک محمودسیستانی(کیانی)برمسندقدرت بوده واز وزرا خاندان کیانیان بوده اندکه کارهای حساس سیاسی ومالی به انها محول گردیده.
این بود اندک اطلاعات بنده که باشما درمیان گذاشتم
ان شاءالله خوشتون بیاد
جلال اکبری از زاهدان
ارباب سرکوه جالق
با سلام خدمت تمامی سروران

واقعا پس از دیدن مطالب زیبای این سایت احساس خوبی بهم دست داد.
شهر جالق در شهرستان سراوان بعنوان یکی از خواستگاه های طایفه ی ارباب هستش و ما همیشه شنیدیم که مالکان شهر جالق(گلشن) ارباب و بزرگ زاده و گبر ها بوده ا ند اما متأسفانه پس از وقوع یک سری اتفاقات تاریخی این قوم نجیب به حاشیه رفته و به قول معروف، هر چند که از اصل نیفتادند ولی از اسب افتادند.


خواهش میکنم اگه مجمعی گردهمایی گرفتین از این دوستان نیز دعوتی بشه چون اینجا جمع میشیم تا علاوه بر وحدت نسبت به پیدا کردن ریشه ها و آشنایی بیشتر تمام اعضای این قوم عزیز در سرتاسر بلوچستان بشویم
محمدعلی ارباب زهی
سلام برادرارباب جالق
درجالق حدودا 100تا150خانوارارباب اصیل داریم که از نسل عبدالله ارباب از تیره مهرابزهی هستند بنابردلایل خاص ازسیستان به مرزسراوان رفته اند.درسراوان وجالق چند نوع ارباب داریم یک گروه از انان بارکزهی و گروه دیگر ارباب زهی وگروهی دیگر اصلا ارباب نیستند
امروزه الحمدالله درجلساتی که به عنوان خاندان کیانی گرفته میشه ملک زاده هاونعمت اللهی وارباب سراوان شرکت میکنند
پارسال در تالارمعین زابل جناب حاج یوسف نعمت اللهی و حاج محمد ملکزاده وچندتا ارباب اصالتا سیستان ساکن سراوان شرکت کردند و دور همی خوبی بود
کهخا
طوایف اصیل وقدیمی وآریایی الاصل ومالکان اصلی سیستان وسرحدات
که توانستندنسل خود را ازحمله تیموریان،مغولها وازبکها نجات دهند شامل:کیخا،کیان زادگان،ارباب زادگان ،پهلوان وکمالی
ودرسرحدات سیستان تمندانی ها واربابهای لادیز
که هرکدام درحکومت شاهان وسلاطین کیانی صاحب منصب بوده اند.
واینهابصورت نسبی وسببی ویک جا ختم میشوند
کیخا:کدخداخدای شاهان وسلاطین کیانی
ارباب:وزراءومالیات گیرندهای شاهان وسلاطین کیانی
پهلوان:فرماندهان شاهان وسلاطین کیانی
کمالی:محافظین شاهان وسلاطین کیانی
تمندانیها:سپهسالاران سرحددرعهدشاهان وسلاطین کیانی
اینها صاحبان اصلی این مناطق بوده اندوتازمان ملک محمودسیستانی(کیانی)در راس هرم قدرت بوده اندکه توسط نادرافشارازقدرت مخلوع شدند.

بلال ارباب زهی
سلام بر ارباب های واقعی و اصلی بلوچستان.بنده از این همه صمیمیت و هم فکری و ترویج اصالت طائفه ی ارباب خوشحالم.من فقط به نمایندگی از طرف ارباب های منطقه ی لادیز مثل شه مرادزهی.سهوک زهی.خوبیارزهی.رضا زهی.آزاد هی.سبحان زهی.بهرام خان زهی.و بقیه ارباب های این منطقه از این گردهمایی بین ارباب ها حمایت می کنم.گرامی می دارم یاد و خاطره ریش سفید های مخلص و همیشه در صحنه مثل حاج کدخدا ملک داد شه مرادزهی.حاج شه دوست آزادزهی و حاج محتاج سهوک زهی که در همه مسائل و مشکلات ارباب های منطقه لادیز از هیچ کوششی دریغ نمی کردند.امیدوارم در روزهای سخت و پیش رو بزرگانی مثل آنها راه وحدت و هم فکری رابه طایفه های ارباب زهی لادیز و همه ارباب ها در گوشه گوشه ی این جهان نشان دهند.به امید روز یکپارچگی دوباره ارباب ها
عبدالکریم ارباب.
طایفه ارباب یکی از طوایف اصلی سیستانه، در کتابی که تیت در رابطه با سیستان نوشته، از بزرگانی مثل ارباب سيف الدين پیر نام برده و از وی عکسی در کتاب خود گذاشته که در آن زمان سفید ریش و بزرگ طایفه ارباب بوده و ايشون پدر بزرگ پدر بزرگ بنده است..
دوستانی که تمایل دارند در مورد بزرگان وتاریخ طایفه ارباب اطلاعات بیشتری حاصل کنند و آنها نیز اطلاعاتی در دست دارند، میتوانند به وات ساپ بنده پیام بدهند... 09158605459
شهزاده ریگی بلوچ
لعنت بر چاپلوس ها و منافقین که میگن ارباب ریگینن نیستند ارباب زهی ها یکی از اصیلی ترین تیره ایل ریگی است خودم تو شجره مشاهده کردم 300 سال قبل این تایید شده که ارباب ها ریگی است حتی تو پاکستان بنده تو شجره دیدم الا عهدی مادر سگ ها میگن که ارباب ها ریگی نیستند بخدا خود شان چیزی سر در نمی برن بخاطر بی اتعادی بی اتفاقی میخواند این تیره اصیل الاصل ریگی را از قوم شان جدا سازند
اربابزهی
باسلام خدمت شماآقای شهزاده ریگی بلوچ
اولا نقدوبررسی با کمال ادب واحترام وبدوراز کلمات رکیک،زشت وزننده بایدصورت پذیرد
دوما ریگی یک اتحادیه هست که اکثریت آنان از لحاظ نسبی یکی نیستند.
واین اتحادیه بین 40تیره صورت گرفت وباهم عهد وپیمان بسته اند که تا هفت نسل به هم خیانت نکنند.
واین اتحادیه بیشتر علیه کردها که زمامدار آن زمان بودند شکل گرفت.
ثانیاطایفه اربابزهی جزء زیر مجموعه خاندان کیانی هستند
ودرزمان حکومت کیانیان تصدی پست وزارت رابرعهده داشته اند.(کتاب تیت )
واگراز پیرمرد طایفه اربابزهی بپرسید ارباب آخرش به چی متصل هست.جوابت راباقاطعیت میدهد کیان
امروزه ارباب زهی کویته پاکستان پسوندکیانسه را هنوز دارند(ارباب کانسی)
ثالثا امروزه اشخاصی که در راس ریگی هستند در واگذاری پست ها ومناصب ومسئولیتها کارشکنی کرده وافرادخودی راجای میدهند ونخبگان تیره های دیگر ریگی را نگاه نمیکنند.
این خود به خود باعث استقلال ویکپارچگی سایر تیره ها میشود.
ارباب زهی
خسته نه باشید بی زحمت کسی که اطلاعی از طایفه ار بابزهی با تحفیق کامل سعی اتحاد کل طایفه نماید همین قدر که خودتان را ازاین طایفه میدانید سر بلندی است به امید اتحاد با تشکر ازهمگان
سرابندى هستم از ميرجاوه
با افتخار سرابندى هستم اصيل ترين طايفه سيستان و بلوچستان . حاكم و حكم رانان قرن سرابندى
بارکزهی
سلام به برادران ارباب زهی
مطلبی رو میخواستم خدمت شما عرض کنم چونکه خودم ریشه بزرگزاده سراوان ونعمت اللهی دارم میخوام بگم که چطور نعمت اللهی وبزرگزاده سراوان رو جزو ارباب وملک ها جای دارین؟یکدفعه میگن نوادگان شاه نعمت الله ولی هستیم البته اگر چه که ما خودمون قبول نداریم و یکدفعه میگند جد پدریشون به گورکانیان هند میرسه ویکدفعه میگن ملک وارباب زهی هستیم؟!
من میگم چونکه جمعیتشون کم هست وسردرگم هستند الان خودشون رو جزو اتحاد ارباب زهیا کردن که سرشون بدون کلاه نمونه
محکمترین ادله نعمت اللهی بزرگزاده ها به نظرم این هست که جدشون خسروشاه فرزند هاشم فرزند خسروشاه گورکانی بن جهانگیرشاه گورکانی هندی اصالتا مغول هستند و این مستند تر هست

اگر اشتباه هست چطوری جد پدریشون به ارباب زهیا وکیانی ها میرسه؟

فامیل ونسب از طرف جد پدری هست اگر جزو کیانیا هستن باید جد پدریشون برسه؟
لطفا مطالب بنده رو بدون ویرایش برای دید عموم طایفه اصیل ارباب زهی قرار بدهید که دوستان نظرات خودشون رو اعلام بکنند
باتشکر وسپاس فراوان از اعتماد شما
شیخ زاده سراوان
باعرض سلام وخداقوت به بانیان این اتحاد پسندیده

ملک زاده های سراوان در اصل افغان هستند که حدود 150سال قبل اومدند وباطایفه امرا وصلتکار شدند وربطی به ملک های بمپور یا کیانیان سیستان ندارند واگر به تیم وقیافه شون هم نگاه کنید داد میزنه که افغان هستند هم قد وقواره شون هم سرخی پوستشون ، این موضوع رو از خودشون شنیدم اما به مرور زمان بعد از اینکه فامیل ملک زاده تو شناسنامه شون بدلیل اینکه ملاک وزمین دار بودن براشون ثبت شده والان بعضی ها به اشتباه فک کردند که از ملک های بلوچ یا کیانیان سیستان هستند که اینطور نیست

از ارباب زهیای بزرگوار میطلبه که خواهشا با توجه به مستندات اتحاد بوجود بیاورند نه به خاطر اسم وفامیل ظاهری
همون طوری که ارباب های نیکشهر وبنت رو از خودتون نمیدونید
اگر برای دوستان ملک زاده سراوان هم دلایل کافی ندارید اعلام بکنید و به خاطر نام یا پول وسرمایه دار بودن کسی را به اشتباه به یک طایفه دیگر وصل نکنید همانطور که دوست ندارید یک طایفه ضعیفی رو به تشابه فامیلی قبول کنید
ملکزاده
اولا مشخص هست که در تاریخ۲۸/۳در ساعت مشابه و با فاصله ۱۰دقیقه پیام فرستادید.
با دو نام جداگانه.
ثانیا اکثریت کیانی ها و زیرمجموعه آنها رنگ سرخ و سفیدی دارند.
ملک های سراوان از نسل ملک اختیار الدین هستند.
شجره بدین صورت هست.
ابراهیم فرزند نظرخان فرزندملک یوسف فرزند ملک جهانگیر فرزند ملک یوسف خان فرزندملک جلال الدین فرزند ملک جانبیک دوم فرزند ملک شهنوازخان فرزند ملک جانبیک فرزند ملک مهراب فرزند ملک محمد فرزند ملک اختیار الدین هستند.
استاد جواد محمدی خمک در سفری که به سراوان داشتند گفتند چیزی غیر آثار کیانیان مشاهده نکردم.
شاهین کیانی
با سلام
در سلسله حکومت ملوک نیمروز هر کدام دارای منصب خاصی بوده اند
به عنوان مثال خاندان ملوک جزء شاهان
ارابیب جزء وزرا مشاور و کارهای سیاسی ومالی را در دست داشتند ومالکان عمده زمینهای قلعه فتح که پایتخت کیانیان ومحل تولد یعقوب لیث صفاری بوده
پهلوان جزء فرماندهان لشکر
نعمت اللهی ها، گورکانی وصلت کار و ازاصیل زادگان منطقه که وابستگی شدیدی به ملوک داشته اندطوری که مادر ملک محمود فرزند ملک یحیی فرزند ملک علی کیانی از همین گورکانی ها بوده
طوایف نامبرده و دیگر طوایف هستند که باهم وابستگی نسبتا شدیدی در طول تاریخ داشته اند.
یکی شاه
یکی وزیر
یکی فرمانده و...
نمیشود اینها را از هم تفکیک کرد.
ثانیا طوایف نامبرده اکثریت قاطع سرخ وسفید رنگ هستند.
و از لحاظ ظاهری هم نمیشود آنها را از هم تفکیک کرد.
ارباب بزمان
سلام ایا اربابهای بزمان هم همینطور هستن یا ن ارباباهی اصیل چند خانوار بیشتر نیستن خیلی ها ک فا میلشان ارباب یا اربابی هست ب دلیل درگیری در زمان قدیم با حاکمان وقت بوده ک انها ان روز دولت همه چی باهاشون بوده و برای قولام یا کسانی ک برایشان کار میکردن فامیل ارباب را ب کار بردن ک البته هم از لحاظه شکل شمایل و هم از همه چیز جدا هستن از اربابهای اصل ک بزرگان هم از طاییفه هم از بقیه طاییفه ها میگن ک در زمان قدیم حاکم بزمان بودن و ب دلیل درگیری بین ی مقام دولتی ک کشتنش تمام مال و قدرت شان را میگیرن ک بعد از چند سال یک ادم با سواد مییاد احددار منطقه میشه اربابها رو گول میزند و دیت نوشته میگیرد و پیش شاه یا دولت ان زمان میبرد و خون ان دولتی ک یکی از سران اربابها ان را کشته بود از دولت میگیرد و خود را حاکم شهر معرفی کرده و مالیات رو میگرفتع ک همان طور میماند
اربابزهی رضا زهی سرابندی
با سلام و درود خدمت برادر ارباب بزمان
بنده از بزرگان و پیرمردان درباره خویشاوندی ارباب مکران با ارابیب سرحد و سیستان ومرز جالق و افغانستان و پاکستان پرسیدم
انها گفتند که بین ارابیب و ارباب مکران هیچ گونه خویشاوندی نسبی و سببی نیست.
احمد اربابزهی
با عرض سلام وادب بنی آدم اعضای یکدیگرند ما تمام فامیلها برادریم اختراع خوب نیست با افتخار میکنم اربابزهی استم از سیستان بزرک
امین ریکی
ریکی و ارباب یکی هستن
عده ای که هنوز اصالتشون دقیق مشخص نیست
و درکل هویت مشخصی هم ندارن
تفرقه میدازن بین این دو برادر
حسن سعیدی مهر
باعرض سلام خدمت تمام عزیزان من از طرف مادر ارباب هستم که پدر بزرگ من ارباب خدابخش و او فرزند ارباب عباس واو پسر ارباب علی اکبر و او فرزند ارباب حسن می باشد که ساکن ده ارباب بودن از ارباب خدابخش دو پسر به نام ارباب حسین و ارباب رضا هستند .این ارباب ها مستقیم از افغانستان به ایران آمدن در کنار سرداران کیانی که از قبل باهم خویشاوندی داشتن اقامت می گیرند ،ودر ادامه با خاندان کیانی وصلت می کند که بانو مریم به عقد پسر ارباب حسن در وی آید و به خاطر عروج وقرب ارباب ها قریه ارباب پوند آبادی دیگر نیز به آنها داد می شود تا بتوانند در فرصت مناسب املاک خود در افغانستان پس بگیرند که موفق نمی شود ولی بزرگان ما همیشه می گفتند اسناد روستا تجگ و فراه دارند تا بتوانند ادعا مالکیت خود را اثبات کنند وامادر خصوص دور ماندن از دیگر اقوام و نیز جداشدن فراه از ایران نمی توانند از برادران خود خبر بگیرند
احمد کیانی فر
سلام .
طایفه ارباب زهی از فراه تا کویته و سیستان تا لادز
از مهم ترین هم پیمانان حکام کیانی بوده اند.
و تنها طایفه ای هست که بعداز زوال کیانیان توسط نادرشاه افشار.
همراه کیانیان از هم پاشیده و به جاهای مختلف هجرت کردند.
و بعد از سالهادر اواخر قرن۱۹میلادی توسط اشخاصی چون ملک محمد عظیم‌خان کیانی و ارباب سیف الدین پیر نوه ملک بهاءالدین دورهم جمع شده.و متحد شده.
الان نوادگان ملک محمد عظیم‌خان کیانی در سرخس و اربلب سیف الدین پیر در سیستان زاهدان بم و سراوان ساکن هستند.
روح بزرگان کیانی و ارابیب شادو یادشان گرامی.
میرجمال
سلام خدمت دوستان واقوام محترم ارباب حسن از از ایل دارانی بود او پس از درگیری باچندقوم دیگر درافقانستان باچند نفر اصلی خودش نزد نیاکان خودشان به سیستان امدند ودرحکومت دست به گرفتن باج وخراج سیستان واطراف شدند ازانجای که نمی خواستند جایگایشان لو برود به کسی چیزی نمی گفتند ونشیمند ارباب ده ارباب شد ونفرات دیگربه جاهای دیگررفتند که باانها قومیت داشتند و صلت کردند و از هم کم کم دورشدن البته بعدها از اقوام دیگرشان هم وار سیستان شدندمثل صادق خیل لشکرخان وکسانی دیگر گدخداعلی نمرودی خان ملک کیانی و میرجمال کلانتر اخرین باز ماند

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی طایفه ارباب زهی   • مفهوم طایفه ارباب زهی   • تعریف طایفه ارباب زهی   • معرفی طایفه ارباب زهی   • طایفه ارباب زهی چیست   • طایفه ارباب زهی یعنی چی   • طایفه ارباب زهی یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی طایفه ارباب زهی

کلمه : طایفه ارباب زهی
اشتباه تایپی : xhdti hvfhf cid
عکس طایفه ارباب زهی : در گوگل

آیا معنی طایفه ارباب زهی مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )