برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1456 100 1

طاهر و نجس

معنی طاهر و نجس در لغت نامه دهخدا

طاهر و نجس. [ هَِ رُ / وَ ن َ ج ِ ] (ترکیب عطفی ، اِ مرکب ) این لفظ برای اشخاص و حیوانات وسایر اشیای مستعمل است ، و هر آن کس که قصدش اشتراک دخول در کنیسه ٔ یهودیه میبود، میبایست بر وفق شریعت موسوی مختون گشته تطهیر نماید. (قاموس کتاب مقدس ).

معنی طاهر و نجس به فارسی

طاهر و نجس
این لفظ برای اشخاص و حیوانات و سایر اشیائ مستعمل است .

طاهر و نجس را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی طاهر و نجس   • مفهوم طاهر و نجس   • تعریف طاهر و نجس   • معرفی طاهر و نجس   • طاهر و نجس چیست   • طاهر و نجس یعنی چی   • طاهر و نجس یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی طاهر و نجس
کلمه : طاهر و نجس
اشتباه تایپی : xhiv , k[s
عکس طاهر و نجس : در گوگل

آیا معنی طاهر و نجس مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )
شبکه مترجمین ایران