برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1632 100 1
شبکه مترجمین ایران

طاهریان

/tAheriyAn/

معنی طاهریان در لغت نامه دهخدا

طاهریان. [ هَِ ] (اِخ ) طاهریان یکی از سلسله های ایرانی است که استقلال ایران را پس از تسلط عرب بنیان نهادند و آنان را به اسامی بنی طاهر، آل طاهر و طاهریه میخواندند. آل طاهر، دولتی ایرانی بوده و از سال 205 تا 259 هَ. ق. در خراسان حکمرانی کرده اند. مؤسس این دولت ، طاهربن الحسین ، ملقب به ذی الیمینین بوده است. مأمون خلیفه ، سردار مشهور خود، طاهر ذوالیمینین را که از موالی زادگان ایرانی بود در سال 205 هَ. ق. 820/ م. به حکومت خراسان فرستاد. و طاهر و فرزندان او در این سرزمین مستقر شده ، سلسله ٔ طاهری را تأسیس کردند و همه وقت تحت امر و تابع خلیفه بودند. هیچ وقت حوزه ٔ متصرفات این سلسله از خراسان تجاوز نکرد و قریب نیم قرن در این حال بودند تا یعقوب بن لیث صفاری ، سلسله ٔ ایشان را منقرض کرد.
اسامی افراد این سلسله که در خراسان فرمانروائی کردند:
طاهر ذوالیمینین 205. هَ. ق. 820. م.
طلحة 207. هَ. ق. 822. م.
عبداﷲ 213. هَ. ق. 828. م.
طاهر ثانی 230. هَ. ق. 844. م.
محمد 248-259. هَ. ق. 862-872. م.
(ترجمه ٔ طبقات سلاطین لین پول ص 115). و رجوع به آل طاهر و طاهریه در همین لغت نامه والنقود العربیه ص 123، 124، 136 و تاریخ سیستان ص 172، 219، 220، 223، 224، 238 تاریخ بیهق ص 66 و شرح احوال رودکی ص 91، 220، 309، 319، 345، 346، 395، 335، 455، 456، 568، 569، 825، 874 و تاریخ اسلام ص 197، 198 و تاریخ گزیده 309، 839 و مزدیسنا ص 19 و 418 و سبک شناسی ج 2 ص 50 و ج 1 ص 149، 165، 284، 285 و ج 3 ص 188 شود.

معنی طاهریان به فارسی

طاهریان
یمن . یا بنی طاهر سلسله ای که در یمن جانشین رسولیان گردیدند وتا زمان تسخیر عربستان بدست [ قانصوه غوری ] از سلاطین ممالیک مصر باقی بودند . عربستان کمی بعد بتصرف ترکان عثمانی در آمد ولی همینکه ایشان آنرا در سال ۹۲۳ ه.ق ./ ۱۵۱۷ م . تحت امر خود در آوردند ائمه یمنی قیام کرده بمخالفت با ترکان برخاستند و عاقبت هم در سال ۱۶۳۳م . ترکان عثمانی را بترک یمن ملزم کردند . اسامی آنان ازین قرار است : صلاح الدین عامر طاهر اول ( جل. ۸۵٠ ه.ق ./ ۱۴۴۶ م .-ف. زبید ۸۷٠ ه.ق .) شمس الدین علی مجاهد (جل. ۸۸۳ ه.ق./ ۱۴۷۸ م .-ف. عدن ۸۸۳ ه.ق . ) تاج الدین عبدا لوهاب منصور ( جل. ۸۸۳ ه.ق ./ ۱۴۷۸ م . ) صلاح الدین عامر ظافر دوم(جل. ۸۹۴ ه.ق ./ ۱۴۸۸ م . - ۹۲۳ ه.ق ./ ۱۵۱۷ م .).
بنی طاهر در یمن جانشین رسولیان گردیدند و تا زمان تسخیر عربستان بدست [ قانصوه الغوری ] از سلاطین ممالیک مصر باقی بودند .

طاهریان در دانشنامه اسلامی

طاهریان
طاهریان، نخستین حکومت در ایران بعد از اسلام بود که توانست اعلام موجودیت کند و اندیشه و هویت ایرانی را دوباره مطرح کند که تحت لوای خلافت عباسیان در بغداد بودند. گرچه طاهریان دارای مناسبات گرم و صمیمانه با وابسته به خلافت بودند اما در خراسان استقلال نسبی بدست آوردند.
برخی آنها را از تبار منوچهر پادشاه باستانی ایران و برخی نسب آنها را رستم پهلوان اساطیری ایران و گروهی دیگر آنها را از قبیله خزاعه عرب دانسته اند و لی بیشتر محققین آنها را از خاندان های کهن خراسان می دانند که بعد از سقوط ساسانیان نمایندۀ گروه دهقانان خراسان بودند. حسین، جد مؤسس این سلسله، را جزء اولین دعوت کنندگان نهضت عباسی در خراسان می دانند. همچنین حسین بن مصعب پدر طاهر در زمان حکومت منصور عباسی موقعیت و اعتبار زیادی داشته است.
تاریخ سیاسی
حکومت طاهریان در سال ۲۰۵ ه .ق توسط طاهربن حسین ملقب به ذوالیمینین تاسیس شد و تا سال ۲۵۹ دوام داشت.طاهر بن حسین در سال (۱۸۱ ه .ق) از جانب علی بن عیسی، و الی خراسان، به حکومت پوشنگ منصوب شد. برخورد شدید او با خوارج و عبدالله خارجی">حمزة بن عبدالله خارجی و نیز همراهی او با هرثمه برای نبرد با رافع بن لیث به دستور هارون الرشید باعث انتخاب طاهر به فرماندهی سپاه مأمون شد. او درسال ۱۹۵ ه .ق برای مقابله با علی بن عیسی سردار امین انتخاب شد که در نبردی در قسطانه نزدیک ری او را شکست داد. در سال ۱۹۷ ه .ق نیز در راس سپاه مامون به محاصرۀ یک ساله بغداد پرداخت؛ امین را دستگیر و به قتل رساند. در سال ۱۹۹ ه .ق برای فرونشاندن فتنۀ نصربن شبث خارجی به رقه در شام رفت و تا ۲۰۴ه .ق در آنجا بود. بعد از بازگشت از شام به عنوان رئیس شرطه بغداد انتخاب شد. بالاخره در سال ۲۰۵ه .ق مامون، ولایت خراسان را به او سپرد و بعدها امارت سیستان، کرمان، قوس، طبرستان، رویان و ری نیز زیر نظر او بود. اما سال بعد نام مامون را از خطبه ها انداخت و برای او دعا نکرد و حتی در سکه ها نیز نام او را ضرب نکرد و نوعی استقلال به هم رساند سرانجام بعد از یکسال و شش ماه حکومت در خراسان در سال ۲۰۷ ه .ق درگذشت. پس از طاهر، پسرش، عبدالله، از سوی مامون بر خراسان گماشته شد. او در سال ۲۱۶ ه .ق خوارج خراسان را ریشه کن کرد و پس از برقراری آرامش نیشابور را مرکز حکومت خود قرار داد.وی از سوی خلفا ...


طاهریان در دانشنامه ویکی پدیا

طاهریان
طاهریان اولین حکومت مستقل ایران بعد از حملهٔ اعراب بودند. آنان از تبار دهقانان خراسان بودند.
طاهر بن حسین معروف به ذوالیمینین
در اوایل قرن سوم، طاهر بن حسین، یکی از سرداران مأمون عباسی از طرف او امیر خراسان شد و به دلیل آن که عدم اطاعت خود را از مأمون اعلام کرد، اولین حکومت مستقل ایرانی بعد از اسلام در ایران تشکیل شد و حکومت او به طاهریان معروف شد. در زمان طاهریان نیشابور به پایتختی برگزیده شد.
طلحه بن طاهر
طاهریان در جنگ با خوارج در شرق ایران به پیروزی دست یافتند و سرزمین های دیگری مانند سیستان و قسمتی از ماوراءالنهر را به تصرف درآوردند و نظم و امنیت را در مرزها بر قرار کردند. گفته می شود که در زمان حکومت طاهریان، به جهت اهمیت دادن آنان به کشاورزی و عمران و آبادی، کشاورزان به آسودگی زندگی می کردند.
علی بن طاهر
در زمان طاهریان قیام های بابک و مازیار که به ترتیب در آذربایجان و طبرستان (مازندران) رخ داد، باعث شد که آن ها را از توجه به شرق ایران بازدارد. به همین دلیل خوارج دست به شورش زدند. آخرین امیر طاهری، محمد بن طاهر نیز فردی مقتدر نبود. در نتیجه حکومت طاهریان رو به ضعف نهاد و سرانجام در میانه های سده سوم هجری به دست یعقوب لیث سرنگون شد.
عبدالله بن طاهر
امیران خانواده طاهریان عبارت اند از:
طاهر بن عبدالله
محمد بن طاهر بن عبدالله
بنا بر گزارش ها، طاهریان سکه های طلا ضرب نمی کردند و سکه هایی که در دورهٔ طاهر و فرزندش، طلحه، ضرب شده، از جنس نقره (درهم) و مس (فلس) بودند و سکه های فرمانروایان پس از آنان نیز از جنس مس بوده است. در دورهٔ طاهری در خراسان ارزش هر دینار عباسی را برابر با ۱۵ درهم ذکر کرده اند. یحیی بن اسد سامانی نیز پس از روی کار آمدن طاهریان تابعیت آنان را پذیرفت که به همین دلیل در پیرامون برخی از فلس های خود که در بنکث ضرب شده و بدون تاریخ می باشند، و نیز فلس هایی دیگر که در سال ۲۱۴ قمری ضرب کرده و فلس هایی که در سال ۲۳۳ قمری ضرب نموده، نام طاهر بن عبدالله را آورده است. پس از او نیز نصر بن احمد سامانی بر برخی از فلس های ضرب شاش به سال ۲۵ ...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

طاهریان در دانشنامه آزاد پارسی

(یا: آل طاهر) دودمانی از فرمانروایان نیمه مستقل ایرانی که از ۲۰۶ تا ۲۵۹ق در مشرق ایران حکومت راندند. پایه گذار این دودمان طاهر بن حسین بن مُصعب خزاعی از مردم پوشنگ و از موالی بنی خزاعه معروف به ذوالیمینین (۱۵۹ـ۲۰۷ق) از سرداران مأمون عباسی بود. مصعب که خود را از نوادگان رستم، پهلوان داستانی ایران می دانست در سال هایی که داعیان عباسی در مشرق ایران مردم را به شعار «الرضا من آل محمد» دعوت می کردند حکومت پوشنگ را داشت و سپس دبیر سلیمان بن کثیر خزاعی داعی معروف عباسی شد. پسرش حسین از بلند پایگان دستگاه هارون الرشید و حاکم پوشنگ بود و در ۱۹۹ق که درگذشت مأمون بر او نماز خواند. طاهر پسر حسین از جوانی در بغداد و مرو در خدمت مأمون به سر می برد و از ۲۲ سالگی در سپاه خراسان بود و در کنار علی بن عیسی بن ماهان و هرثمة بن اعین با دشمنان عباسیان جنگیده بود. در ۱۹۵ق امین برادرش مأمون را از ولایتعهدی برکنار و پسر خود را نامزد جانشین خود کرد، مأمون نیز که در این هنگام در مرو به سر می برد به تلافی اقدام برادر نام او را از خطبه بینداخت و هنگامی که امین ۵۰هزار سپاهی را به سرداری علی بن عیسی بن ماهان به دفع مأمون فرستاد وی فرماندهی سپاهش را به طاهر ذوالیمینین سپرد. طاهر در نزدیکی ری علی بن عیسی را شکست داد و او را کشت (۱۹۵ق) و در ۱۹۸ق بغداد را نیز از دست امین بیرون آورد و سرش را به مرو فرستاد. در ۲۰۴ق مأمون از خراسان به بغداد رفت و حکومت آن شهر را به طاهر سپرد و در ۲۰۵ق او را به حکومت خراسان گماشت. طاهر در ۲۰۷ق نام مأمون را از خطبه بینداخت و به نام یکی از فرزندان امام موسی کاظم (ع) خطبه خواند، اما در شب همان روز در مرو درگذشت. معروف است که او را به زهر کشتند. بیشتر سال های حکومت پسرش طلحه (۲۰۷ـ۲۱۳ق) در جنگ با خوارج سیستان، به ویژه حمزه خارجی، گذشت. قدرتمندترین امیر طاهری خراسان عبدالله بن طاهر بود (۲۱۳ـ۲۳۰ق). اما وی پیش تر از آن که رهسپار خراسان شود، سرگرم سرکوب گردنکشانی بود که در شام و مصر دولت عباسیان را تهدید می کردند و در دو سالی که عبدالله از خراسان دور بود برادرش علی به جای او حکومت می راند. وی در پانزده سالی که در پایتخت خود نیشابور حکومت راند بی آن که رفتاری اهانت آمیز با عباسیان پیش گیرد رئیس بی چون و چرای دودمان خود در مرکز و مشرق ایران بود. در ۲۳۰ق عبدالله در ...

طاهریان را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

بهنام طاهریان
از پاکان میاد

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• صدف طاهریان و همسرش   • عکس صدف طاهریان بدون سانسور   • صدف طاهریان اینستاگرام   • صدف طاهریان کشف حجاب   • فیلم های صدف طاهریان   • صدف طاهریان بی حجاب   • صدف طاهریان بیوگرافی   • صدف طاهریان instagram   • معنی طاهریان   • مفهوم طاهریان   • تعریف طاهریان   • معرفی طاهریان   • طاهریان چیست   • طاهریان یعنی چی   • طاهریان یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی طاهریان

کلمه : طاهریان
اشتباه تایپی : xhivdhk
آوا : tAheriyAn
نقش : اسم فامیل
عکس طاهریان : در گوگل

آیا معنی طاهریان مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )