برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1526 100 1
شبکه مترجمین ایران

ضعیف النفس

/za'ifonnafs/

مترادف ضعیف النفس: بی اراده، بیچاره، حقیر، زبون، سست اراده، سست بنیاد، ناتوان

متضاد ضعیف النفس: بااراده

برابر پارسی: سست نهاد

معنی ضعیف النفس به فارسی

ضعیف النفس
۱ - سست نهاد ۲ - سست اراده

معنی ضعیف النفس در فرهنگ معین

ضعیف النفس
(ضَ فُ نَّ) [ ع . ] (ص م .)سست - اراده .

معنی ضعیف النفس در فرهنگ فارسی عمید

ضعیف النفس
آن که ارادۀ سست دارد، سست نهاد.

ضعیف النفس در جدول کلمات

ضعیف النفس
سست اراده

معنی ضعیف النفس به انگلیسی

base-spirited (صفت)
خسیس ، نامرد ، خردل ، ضعیف النفس
coward (صفت)
نامرد ، خردل ، ضعیف النفس ، ناکس
chicken-hearted (صفت)
نامرد ، خردل ، ضعیف النفس ، کمرو ، ترسو ، بزدل
milk-livered (صفت)
نامرد ، ضعیف النفس ، بزدل
cowardly (صفت)
خردل ، ضعیف النفس
craven (صفت)
خردل ، ضعیف النفس ، شکست خورده ، ترسو و پست
invalorous (صفت)
ضعیف النفس
lily-livered (صفت)
ضعیف النفس ، ترسو ، بزدل ، جبون
faint-hearted (صفت)
ضعیف النفس
hen-hearted (صفت)
ضعیف النفس
pigeon-hearted (صفت)
ضعیف النفس ، ترسو
rabbit-hearted (صفت)
ضعیف النفس
weak-hearted (صفت)
ضعیف النفس ، ترسو ، بزدل

ضعیف النفس را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علی قناد
سست اراده
علیرضا قماشی
مغلوب شده از نفس خویش

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی ضعیف النفس   • مفهوم ضعیف النفس   • تعریف ضعیف النفس   • معرفی ضعیف النفس   • ضعیف النفس چیست   • ضعیف النفس یعنی چی   • ضعیف النفس یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی ضعیف النفس

کلمه : ضعیف النفس
اشتباه تایپی : qudt hgkts
آوا : za'ifonnafs
نقش : صفت
عکس ضعیف النفس : در گوگل

آیا معنی ضعیف النفس مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )