برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1355 100 1

ضربت حاصله دراثر تکان سخت

معنی ضربت حاصله دراثر تکان سخت به انگلیسی

bump (اسم)
ضربت ، بر امدگی ، دست انداز جاده ، تکان سخت ، تکان ناگهانی ، ضربت حاصله دراثر تکان سخت

معنی کلمه ضربت حاصله دراثر تکان سخت به عربی

ضربت حاصله دراثر تکان سخت
صدمة

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی ضربت حاصله دراثر تکان سخت   • مفهوم ضربت حاصله دراثر تکان سخت   • تعریف ضربت حاصله دراثر تکان سخت   • معرفی ضربت حاصله دراثر تکان سخت   • ضربت حاصله دراثر تکان سخت چیست   • ضربت حاصله دراثر تکان سخت یعنی چی   • ضربت حاصله دراثر تکان سخت یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی ضربت حاصله دراثر تکان سخت
کلمه : ضربت حاصله دراثر تکان سخت
اشتباه تایپی : qvfj phwgi nvhev j;hk soj
عکس ضربت حاصله دراثر تکان سخت : در گوگل

آیا معنی ضربت حاصله دراثر تکان سخت مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )