برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1636 100 1
شبکه مترجمین ایران

ضامن گرفتن

معنی ضامن گرفتن به فارسی

ضامن گرفتن
( مصدر ) متهم یا مدیون را وادار کردن که کسی را به عنوان ضامن خود معرفی کند .

ضامن گرفتن را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• ضامن وام بانکی   • ضامن برای گرفتن وام   • خرید ضامن برای وام   • ضامن کارمند رسمی داریم   • ضامن کسر از حقوق   • معرفی ضامن برای وام   • ضامن کارمند رسمی برای وام   • ضامن بانکی   • معنی ضامن گرفتن   • مفهوم ضامن گرفتن   • تعریف ضامن گرفتن   • معرفی ضامن گرفتن   • ضامن گرفتن چیست   • ضامن گرفتن یعنی چی   • ضامن گرفتن یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی ضامن گرفتن

کلمه : ضامن گرفتن
اشتباه تایپی : qhlk 'vtjk
عکس ضامن گرفتن : در گوگل

آیا معنی ضامن گرفتن مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )