برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1626 100 1
شبکه مترجمین ایران

ضامن سپردن

معنی ضامن سپردن به انگلیسی

obligate (فعل)
متعهد و ملتزم کردن ، در محظور قرار دادن ، ضامن سپردن ، تکلیف کردن

معنی کلمه ضامن سپردن به عربی

ضامن سپردن
ملزم

ضامن سپردن را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی ضامن سپردن   • مفهوم ضامن سپردن   • تعریف ضامن سپردن   • معرفی ضامن سپردن   • ضامن سپردن چیست   • ضامن سپردن یعنی چی   • ضامن سپردن یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی ضامن سپردن

کلمه : ضامن سپردن
اشتباه تایپی : qhlk s~vnk
عکس ضامن سپردن : در گوگل

آیا معنی ضامن سپردن مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )