برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1430 100 1

ضال


مترادف ضال: بیراه، گمراه، گمشده، گمگشته، کنار، عناب

متضاد ضال: هادی

معنی ضال در لغت نامه دهخدا

ضال. (ع اِ) درخت که از آن کمان کنند. کُنار که از باران آب بخورد. کُنار دشتی یا درخت دیگر. کُنار. درخت کُنار دشتی. (منتخب اللغات ). میوه ای است سرخ چون عناب و آن را بفارسی کُنار خوانند و بعربی ثمرةالسّدر خوانند و در هندوستان بِبْر گویند. (آنندراج ) (برهان ). اسم سدر جبلی است. سدر. (تذکره ٔ انطاکی ). سدر دشتی. نام ثمر سدر است. درختی است در بادیه و ذکرش در اشعار بسیار آمده. (نزهة القلوب ).

ضال. (اِخ ) ذات الضال ؛ موضعی است.

ضال. [ ضال ل ] (ع ص ) گمراه. (منتهی الارب ) (مهذب الاسماء) (دهار) (منتخب اللغات ). گمره. غوی. تائه. بیراه. (دهار). بیره. ج ، ضالون (مهذب الاسماء)، ضالین :
بس ز نقش لفظهای مثنوی
صورتش ضالست و هادی معنوی.
مولوی.
چونکه از میخانه مستی ضال شد
تسخر و بازیچه ٔ اطفال شد.
مولوی.
وحشتت همچون موکل می کشد
که بجوی ای ضال منهاج رشد.
مولوی.
- ضال ّبن ضال ؛ شتمی است عربان را. (منتهی الارب ). یُقال : ضال ٌ بال ؛ اتباع. (مهذب الاسماء). صاحب کشاف اصطلاحات الفنون آرد: ضال ّ؛ غلامی که راه خانه ٔ مولی گم کرده بی قصد اباق. بخلاف آبق که قصد گریز نیز دارد. کذا فی الجرجانی. در اصطلاح فقهی ضال ّ،انسان یا حیوان گمشده است.

ضال. [ ضال ل ] (اِخ ) ابوعبدالرحمن معویةبن عبدالکریم ضال. وعلت اشتهار او بدین صفت آن است که در طریق مکه راه را گم کرد، نه اینکه در دین گمراه باشد. (سمعانی ).

معنی ضال به فارسی

ضال
گمراه، بیراه، آواره
( اسم ) میوه سدر دشتی کنار دشتی عناب .
ابو عبدالرحمن معویه بن عبدالکریم ضال و علت اشتهار او بدین صفت آن است که در طریق مکه راهرا گم کرد نه اینکه در دین گمراه باشد

معنی ضال در فرهنگ معین

ضال
(لّ) [ ع . ] (اِفا.) گمراه .

معنی ضال در فرهنگ فارسی عمید

ضال
۱. گمراه، بیراه.
۲. آواره.

ضال در جدول کلمات

ضال
گمراه , آواره

ضال را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مهدی
ضال در اصل ضالّ یا ضالل بر وزن فاعل از ریشه ضلّ یا ضلل می آید و به معنای گمراه شده است در سوره فاتحه کلمه آخر هم ذکر شده
ولاالضالین=در اضل ولا الضالّین یا ولا الضاللین = غیر از گمراه شوندگان است.
لطفا به سوره توحید(فاتحه)قرآن کریم نیز مراجعه فرمائید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی ضال   • مفهوم ضال   • تعریف ضال   • معرفی ضال   • ضال چیست   • ضال یعنی چی   • ضال یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی ضال
کلمه : ضال
اشتباه تایپی : qhg
عکس ضال : در گوگل

آیا معنی ضال مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )