برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1608 100 1
شبکه مترجمین ایران

صیغه امر

صیغه امر در دانشنامه اسلامی

صیغه امر
هیئت فعل های امر را صیغه امر گویند.
صیغه امر، به معنای هیئت امر می باشد، مانند: صیغه افعل و آن چه مانند و شبیه آن است.مراد از صیغه افعل، صیغه فعل های امر است، چه امر غایب و چه امر حاضر، چه معلوم و چه مجهول، چه ثلاثی و چه رباعی، چه مجرد و چه مزید فیه.و منظور از مانندهای صیغه افعل، هر صیغه و یا کلمه ای است که دارای معنای طلبی باشد، مانند: جمله های خبری که در مقام انشا به کار می رود، چه جمله خبری اسمی، مثل: «ان الصلوة کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا» و چه جمله خبری فعلی، مثل: «کتب علیکم الصیام» و نیز اسم فعل هایی که به معنای فعل امر است، مثل: صه، مه، مهلا و...
معنای هیئت
هیئت، به معنای شکل و قالبی است که ماده در آن ریخته می شود و از کنار هم قرار گرفتن حروف اصلی، زاید و حرکات به وجود می آید؛ برای مثال، صیغه افعل، قالبی است که معنای خاص دارد و هر ماده ای در آن ریخته شود آن معنا را می گیرد.
عناوین مرتبط
معانی صیغه امر.
حقیقت صیغه امر به انشای بعث اعتباری و...اطلاق می شود.
درباره حقیقت صیغه امر و معانی آن اختلاف وجود دارد؛ برخی از متاخران معتقدند هیئت افعل برای انشای بعث و تحریک اعتباری وضع شده است، اما آن چه داعی و محرک برای انشای بعث و تحریک اعتباری است این است که مامورٌبه یا مبعوثٌ الیه در خارج تحقق پیدا کند و در این موارد استعمال ، حقیقی است و هیچ گونه شائبه مجاز در آن وجود ندارد؛ اما در موارد تعجیز ، تسخیر ، تهدید ، تمنی و ترجی و غیره، استعمال هیئت افعل مجازی است؛ به این بیان که در این موارد نیز هیئت افعل در بعث و تحریک اعتباری استعمال شده، اما در عین حال، روی بعث و تحریک اعتباری توقف نکرده است بلکه معنای حقیقی به منزله گذرگاهی است برای رسیدن به آن چه که هدف اصلی است؛ برای مثال، هدف اصلی در آیه ﴿فَاْتُوا بِسُورَة مِنْ مِثْلِهِ﴾ تعجیز، و در آیه ﴿کُونُوا قِرَدَةً خاسِئِینَ﴾ تسخیر، و در آیه﴿اعْمَلُوا ما شِئْتُمْ﴾ تهدید و انذار است، اما «مستعملٌ فیه» در همه موارد، بعث و تحریک اعتباری است.نظریات دیگری نیز در مسئله وجود دارد.
عناوین مرتبط
معانی صیغه امر. ...

صیغه امر را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی صیغه امر   • مفهوم صیغه امر   • تعریف صیغه امر   • معرفی صیغه امر   • صیغه امر چیست   • صیغه امر یعنی چی   • صیغه امر یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی صیغه امر

کلمه : صیغه امر
اشتباه تایپی : wdyi hlv
عکس صیغه امر : در گوگل

آیا معنی صیغه امر مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )