برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1606 100 1
شبکه مترجمین ایران

صرف و نحو

معنی صرف و نحو در لغت نامه دهخدا

صرف و نحو. [ ص َ ف ُ ن َح ْوْ ] (ترکیب عطفی ، اِ مرکب ) دو علمند از علوم ادبی که در تداول با یکدیگر ذکر می شوند. رجوع به کلمه ٔ صرف و کلمه ٔ نحو شود.

معنی صرف و نحو به فارسی

صرف و نحو
دو علمند از علوم ادبی که در تداول با یکدیگر ذکر می شوند

صرف و نحو در دانشنامه اسلامی

صرف و نحو عربی، اثر مراد ریاحی، اثری است ارزنده پیرامون زبان عربی که شامل قواعد کامل صرف و نحو، تمرین‎ها و تست‎های گوناگون همراه با پاسخ به آن‎ها با جواب کامل و توضیحی و نیز تست‎های کنکور سراسری به‎همراه پاسخ آنهاست که به زبان فارسی و در سال 1366ش، نوشته شده است.
لزوم یادگیری زبان عربی برای ایرانی‎زبانان و مسلمانان، انگیزه نویسنده از تألیف اثر حاضر بوده است.
کتاب با مقدمه نویسنده آغاز و مطالب در سه بخش، تدوین شده است.
مؤلف این مجموعه، طی سی‎ودو سال معلمی و با سابقه تدریس بیش از بیست‎وپنج ساله تدریس زبان و ادبیات عربی و با تجربه‎ای که طی این مدت اندوخته داشته، مطالب کتاب را با توجه به نظم مطالب کتاب‎های «قواعد الجلیه» و «مبادی العربیه» به زبان عربی، به‎گونه‎ای زیبا و کارآمد تنظیم و تدوین نموده است.
نویسنده در نوشتن هر مطلبی، رعایت ساده‎نویسی را آن‎گونه به عمل آورده که به فهم مبتدی برای فراگیری، نزدیک باشد تا هر خواننده‎ای با حداقل معلومات بتواند حداکثر بهره‎گیری را از مطالب بنماید.
صرف و نحو و اصول تجزیه و ترکیب، تألیف محمد خوانساری، از جمله آثاری است که با موضوع ادبیات عرب، به زبان عربی نگارش شده است.
در ابتدای کتاب میخوانیم: «از چاپ اول این کتاب بیش از چهل سال میگذرد و با وجود این زمان بالنّسبه طولانی همچنان مورد استقبال و عنایت مدرسان زبان عربی و دانش آموزان و دانشجویان قرار دارد و پیوسته تجدید چاپ میشود».
کتاب، مشتمل بر مقدمه چاپهای کتاب و دو بخش صرف و نحو است. بخش صرف مشتمل بر مقدمات و سه مبحث فعل، اسم و حرف است. در بخش نحو نیز در پنج فصل مباحث مختلف مورد بحث قرار گرفته است.
این کتاب، به شیوه آموزشی همراه با مثال و تمرین نگارش شده است.
نویسنده در مقدمه کتاب، برخی ویژگیهای این چاپ از کتاب را بیان کرده است. عمده ترین مطالبی که به چاپهای قبل افزوده شده عبارت است از:
نویسنده سپس به شیوه آموزش برای مبتدیان اشاره کرده و ضروری دانسته است که مطلب را با مثال آغاز کنند و پس از ذک ...

صرف و نحو در دانشنامه آزاد پارسی

صَرف و نَحو
صرف در لغت برگرداندن و تغییردادن، و در اصطلاح بخشی از دستور زبان است که ناظر به گردانیدن یک کلمه به صیغه های گوناگون است تا از این رهگذر، معانی مختلف همان فعل حاصل شود. درواقع، علم صرف (تصریف) مشتق ساختن کلمه ای از ریشه یا مصدر است که بر دو گونه است. یکی، صرف کردن فعل به صیغه های شش گانه (ماضی، مضارع، امر، اسم فاعل، اسم مفعول و دعا)؛ دیگری، گرداندن زمان های ماضی، حال و آینده به اشخاص فعل. موضوع آن نیز کلمه و شناخت معنی و ساختمان و ویژگی های آن است. اما نحو در زبان عربی، بخش اصلی دستور زبان است که دربارۀ ساخت جمله (جمله سازی) و جایگاه و روابط بین کلمات و ویژگی های آن ها در جمله براساس این روابط گفت وگو می کند مانند رفع، نصب، جرّ و جزم.

معنی صرف و نحو به انگلیسی

grammar (اسم)
دستور زبان ، گرامر ، صرف و نحو ، کتاب دستور ، علم دستور

معنی کلمه صرف و نحو به عربی

علم الصرف

صرف و نحو را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سیدحسین اخوان بهابادی
تجزیه و ترکیب، نوع و نقش.
دستور زبان به دو بخش عمده تقسیم می‌شود:
۱- ترکیب (نقش): در ترکیب از نقش و جایگاه واژه در داخل جمله بحث می‌کنیم.
۲- تجزیه (نوع): در تجزیه از نوع واژه یعنی ویژگی‌ها و خصوصیات واژه خارج از جمله بحث می‌کنیم. (البته بر اساس نظر دکتر وحیدیان کامیار، نوع بعضی از کلمات با توجه به جایگاه آنها در جمله تفاوت می کند.)
نقش نو، برصفحه هستي كشيد
امتي گيتي گشايي آفريد(اقبال لاهوری)
صرف و نحو (عربی) یا تجزیه و ترکیب یک اصطلاح جاافتاده است اما عبارت نوع و نقش چنان که باید و شاید متداول نگشته است برای این که نام دیگر تجزيه و ترکیب در ذهن تداعي شود از بیت فوق به همین امر پیشنهاد می گردد که البته واژه ی [نو] هم تداعي کننده کلمه ی نوع باشد.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• صرف و نحو عربی pdf   • معنی صرف ونحو   • صرف و نحو چیست   • تعریف علم نحو   • صرف و نحو زبان فارسی   • صرف چیست   • کتاب صرف و نحو   • تفاوت صرف و نحو   • معنی صرف و نحو   • مفهوم صرف و نحو   • تعریف صرف و نحو   • معرفی صرف و نحو   • صرف و نحو یعنی چی   • صرف و نحو یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی صرف و نحو

کلمه : صرف و نحو
اشتباه تایپی : wvt , kp,
عکس صرف و نحو : در گوگل

آیا معنی صرف و نحو مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )