برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1607 100 1
شبکه مترجمین ایران

صرف همت کردن

معنی صرف همت کردن در لغت نامه دهخدا

صرف همت کردن. [ ص َ ف ِ هَِ م ْ م َ ک َ دَ ] (مص مرکب ) همت بر کاری گماشتن. صرف وقت کردن در پی کاری. کوشش کردن در چیزی یا در پی چیزی.

معنی صرف همت کردن به فارسی

صرف همت کردن
خرج باندازه کردن

صرف همت کردن را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی صرف همت کردن   • مفهوم صرف همت کردن   • تعریف صرف همت کردن   • معرفی صرف همت کردن   • صرف همت کردن چیست   • صرف همت کردن یعنی چی   • صرف همت کردن یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی صرف همت کردن

کلمه : صرف همت کردن
اشتباه تایپی : wvt ilj ;vnk
عکس صرف همت کردن : در گوگل

آیا معنی صرف همت کردن مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )