برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1569 100 1
شبکه مترجمین ایران

صرف نظر

/sarfenazar/

معنی صرف نظر در لغت نامه دهخدا

صرف نظر. [ ص َ ف ِ ن َ ظَ ] (ترکیب اضافی ، اِمص مرکب ) چشم پوشی. اغماض.گذشت. تعمیة. غمض عین. رجوع به صرف نظر کردن شود.

معنی صرف نظر به فارسی

صرف نظر
چشم پوشی
صرف نظر

معنی کلمه صرف نظر به عربی

امتنع عنه

صرف نظر را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Seyyed Ahmed Mortazavi Rāvari
نادیده گرفتن
آذر
گذشته
ب. الف. بزرگمهر
چشم پوشی

نمونه ها:
صرف نظر از این مساله ... ---> با چشم پوشی بر این چالش ... (با نادیده گرفتن این چالش ...)

بر این جستار می توان چشم پوشید (این جستار را می توان نادیده گرفت)

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی مسیحی   • بالشتک نان پزی   • بزرگان دربار   • معنی صرف نظر   • مفهوم صرف نظر   • تعریف صرف نظر   • معرفی صرف نظر   • صرف نظر چیست   • صرف نظر یعنی چی   • صرف نظر یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی صرف نظر

کلمه : صرف نظر
اشتباه تایپی : wvt kzv
آوا : sarfenazar
نقش : اسم
عکس صرف نظر : در گوگل

آیا معنی صرف نظر مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )