صدیق اکبر

لغت نامه دهخدا

صدیق اکبر. [ ص ِدْ دی ق ِ اَ ب َ ] ( اِخ ) لقب امیر المؤمنین علی علیه السلام است. رجوع به علی بن ابیطالب ( ع ) شود.

فرهنگ فارسی

لقب امیرالمومنین علی علیه السلام است

پیشنهاد کاربران

صدیق اکبر لقب ابوبکر خلیفه اول / الاعلام
عطار:
صدیق اکبر آنکه پس از مصطفی به حق / شایسته تر نبود ازو هیچ پیشوا
درباخت مال و دختر در پیش یار غار / جان هم بباخت اینت نکو یار بی دغا
خواجوی کرمانی:
...
[مشاهده متن کامل]

بوده در هجرت ترا صدّیق اکبر یار غار
گشته اسلام از عمر بعد از وفاتت آشکار
سور قرآن مانده از عثمان عفّان استوار
وز علی قانون دین و رسم ملّت برقرار
ساعدین عرش را سبطین معصومت سِوار
بادپای شرع را عمّین مغفورت سوار
باد بر اولاد و اصحاب تو در لیل و نهار
صد هزاران آفرین از حضرت جان آفرین
میبدی در کشف الاسرار: آن روز که صدیق اکبر رضی الله عنه بلال حبشی را بها می داد بلال گفت ای صدر صدیقان اگر بلال را از بهر شغل دنیا می خری مخر که ترا از ما خدمتی نیاید که آن بپسند تو باشد که بلال خود را بر شغل آخرت وقف کرده

دوست بزرگ و اگر دال با تشدید باشد : درستکار بزرگ

بپرس