برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

صدّیقین


متاسفانه معنی یافت نشد. ممکن است عبارات مرتبط زیر بتواند به شما کمک کند: مشاهده عبارات مرتبط

صدّیقین را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی صدّیقین   • مفهوم صدّیقین   • تعریف صدّیقین   • معرفی صدّیقین   • صدّیقین چیست   • صدّیقین یعنی چی   • صدّیقین یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی صدّیقین
کلمه : صدّیقین
اشتباه تایپی : wnّdrdk
عکس صدّیقین : در گوگل

آیا معنی صدّیقین مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )