برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1356 100 1

صارفه

معنی صارفه در لغت نامه دهخدا

صارفة. [ رِ ف َ ] (ع ص ، اِ) تأنیث صارف. || داهیه. حادثه. رجوع به صارفات شود.
- قرینه ٔ صارفه ؛ قرینه ای است که از انعقاد ظهور لفظ در معنی حقیقی آن ممانعت کرده و به معنی مجازی لفظ ظهور میدهد، یا ذهن شنونده را از معنی حقیقی لفظ صرف کرده و به معنی مجازی متوجه میکند. رجوع به قرینه شود.

معنی صارفه به فارسی

صارفه
تانیث صارف داهیه
هر گاه لفظ در معنای مجازی آن استعمال گردد باید با قرینه توام باشد .

صارفه را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• قرینه صارفه چیست   • قرینه شکل   • قرینه معینه   • تعریف قرینه در ریاضی   • قرینه حالیه و مقالیه   • قرينه در رياضي   • قرینه در ریاضی چیست   • قرینه صارفه و معینه   • معنی صارفه   • مفهوم صارفه   • تعریف صارفه   • معرفی صارفه   • صارفه یعنی چی   • صارفه یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی صارفه
کلمه : صارفه
اشتباه تایپی : whvti
عکس صارفه : در گوگل

آیا معنی صارفه مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )