برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1388 100 1

صابون فروش

معنی صابون فروش در لغت نامه دهخدا

صابون فروش. [ ف ُ ] (نف مرکب ) آنکه صابون فروشد.

معنی صابون فروش به فارسی

صابون فروش
( صفت ) آن که صابون فروشد .

صابون فروش را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی صابون فروش   • مفهوم صابون فروش   • تعریف صابون فروش   • معرفی صابون فروش   • صابون فروش چیست   • صابون فروش یعنی چی   • صابون فروش یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی صابون فروش
کلمه : صابون فروش
اشتباه تایپی : whf,k tv,a
عکس صابون فروش : در گوگل

آیا معنی صابون فروش مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )