برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1384 100 1

صابون سلطانی

معنی صابون سلطانی در لغت نامه دهخدا

صابون سلطانی. [ ن ِ س ُ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) توزیع حاکم ، یعنی تقسیم کردن حاکم چیزی را بر جماعتی. (غیاث اللغات ). || گویا صابون سلطانی صابونی بوده که به طرح به کسان میداده اند وچون بد بوده کسی از آنان نمیخریده است :
مرد مهمان را گل و باران نشاند
بر تو چون صابون سلطانی بماند
اندر این باران و گل او کی رود
بر سر و جان تو او تاوان شود.
مولوی (از امثال و حکم ص 1458).

معنی صابون سلطانی به فارسی

صابون سلطانی
توزیع حاکم

صابون سلطانی را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی صابون سلطانی   • مفهوم صابون سلطانی   • تعریف صابون سلطانی   • معرفی صابون سلطانی   • صابون سلطانی چیست   • صابون سلطانی یعنی چی   • صابون سلطانی یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی صابون سلطانی
کلمه : صابون سلطانی
اشتباه تایپی : whf,k sgxhkd
عکس صابون سلطانی : در گوگل

آیا معنی صابون سلطانی مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )