برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1390 100 1

صابون زدن

معنی صابون زدن در لغت نامه دهخدا

صابون زدن. [ زَ دَ ](مص مرکب ) شستن. پاکیزه کردن با صابون :
جان را به علم و طاعت صابون زن
جامه است گر تو را همه صابونی.
ناصرخسرو.
چنان افراخت تیغ آن فتنه قامت
به خونریزی که تا روز قیامت
عجب کز دامن دریا رود خون
زند آن را صدف هرچند صابون.
محمدقلی سلیم.
گسترده سخن ز سایه مهتاب
صابون زده خاک را به صد آب.
واله هروی.

معنی صابون زدن به فارسی

صابون زدن
( مصدر ) شستن چیزی با صابون . یا صابون زدن به دل . امید چیزی را در سر پروراندن .

معنی صابون زدن در فرهنگ معین

صابون زدن
(زَ دَ) [ یو - فا. ] (مص م .) شستن چیزی با صابون . ، ~ به دل (عا.) امید چیزی را در سر پروراندن .

معنی صابون زدن به انگلیسی

scour (فعل)
جستجو کردن ، زدودن ، پرداخت کردن ، تکاپو کردن ، تطهیر کردن ، شستن ، صیقلی کردن ، صابون زدن
lather (فعل)
کف بدهان اوردن ، صابون زدن
soap (فعل)
صابون زدن

معنی کلمه صابون زدن به عربی

صابون زدن
رغوة , صابون

صابون زدن را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی صابون زدن   • مفهوم صابون زدن   • تعریف صابون زدن   • معرفی صابون زدن   • صابون زدن چیست   • صابون زدن یعنی چی   • صابون زدن یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی صابون زدن
کلمه : صابون زدن
اشتباه تایپی : whf,k cnk
عکس صابون زدن : در گوگل

آیا معنی صابون زدن مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )