برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1632 100 1
شبکه مترجمین ایران

شیمیایی

/SimiyAyi/

مترادف شیمیایی: کیمیاوی، کیمیایی

برابر پارسی: کیمیایی

معنی شیمیایی در لغت نامه دهخدا

شیمیایی. (ص نسبی ) منسوب به شیمی : فعل و انفعال شیمایی.عمل شیمیایی. (یادداشت مؤلف ). رجوع به شیمی شود.

معنی شیمیایی به فارسی

شیمیایی
( صفت ) منسوب به شیمی : فعل و انفعالات شیمیایی .
[chemical carrier] [حمل ونقل دریایی] کشتی مخصوص حمل مواد شیمیایی
[indigenous inclusion] [مهندسی مواد و متالورژی] آخالی که ازطریق واکنش های شیمیایی در زمان ذوب تشکیل می شود
[chemical fallow] [کشاورزی-زراعت و اصلاح نباتات] نوعی آیش گذاری که در آن برای مبارزه با علف های هرز از مواد شیمیایی استفاده می شود
[chemical score] [تغذیه] روشی برای تعیین ارزش تغذیه ای پروتئین که برابر است با نسبت درصد میلی گرم آمینواسید موجود در غذا به میلی گرم آمینواسید موجود در پروتئین مرجع
[biochemical measurement] [مهندسی پزشکی] کاربرد ابزارها و مفاهیم علم شیمی در اندازه گیری سامانه های زنده
[electroless plating] [خوردگی، مهندسی مواد و متالورژی] پوشش دهی فلز یا غیرفلز با فروبردن آن در محلول آبی حاوی عامل کاهندۀ شیمیایی
[geochemical exploration] [زمین شناسی] جست وجو برای یافتن ذخایر اقتصادی معدنی یا نفت، با تشخیص تجمع نابهنجار عناصر یا هیدروکربن ها در مواد سطحی یا موجودات زنده
[electrochemical] [شیمی] ویژگی هر پدیدۀ شیمیایی که با عبور جریان برق سروکار داشته باشد متـ . الکتروشیمیایی
[chemical defoliant] [کشاورزی-زراعت و اصلاح نباتا ...

معنی شیمیایی در فرهنگ فارسی عمید

شیمیایی
۱. مربوط به علم شیمی.
۲. آنچه از واکنش های شیمیایی حاصل می شود: بمب شیمیایی.

شیمیایی در جدول کلمات

شیمیایی از گروه گازهای نجیب
ارگن
از مواد بیو شیمیایی ازت دار
آمینو
با نماد Si عنصری شیمیایی از خانواده شبه فلز هاست که در گروه چهارم و دوره سوم جدول تناوبی عنصرها جای دارد
سیلیسیم
پاک کردن رنگ شیمیایی مو
دکاپاژ
تجزیه شیمیایی با آب
هیدرولیز
تهیه مواد شیمیایی پیچیده
سنتز
تهیه کردن مواد شیمیایی پیچیده از طریق ترکیب مواد ساده
سنتز
در یاخته (سلول) | نوعی دستگاه انتقال انرژی است که موجب می شود انرژی شیمیایی موجود در مواد غذایی با عمل فوسفوریلاسیون اکسیداتیو | به صورت پیوند های پر انرژی فسفات (A•T•P) ذخیره شود
میتوکندری
عمل تجزیه شیمیایی به وسیله برق
الکترولیز
عنصر شیمیایی جامد و سیاه
کربن

معنی شیمیایی به انگلیسی

chemical (صفت)
کیمیایی ، شیمیایی
chemic (صفت)
شیمیایی

معنی کلمه شیمیایی به عربی

شیمیایی
مادة کيمياوية
مادة قاصرة

شیمیایی را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• انواع سلاح های شیمیایی   • جنگ شیمیایی   • علم شیمی   • بمب شیمیایی چیست   • سلاح شیمیایی   • سلاح های شیمیایی pdf   • بمب شیمیایی ایران   • نام گاز بمب شیمیایی   • معنی شیمیایی   • مفهوم شیمیایی   • تعریف شیمیایی   • معرفی شیمیایی   • شیمیایی یعنی چی   • شیمیایی یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی شیمیایی

کلمه : شیمیایی
اشتباه تایپی : adldhdd
آوا : SimiyAyi
نقش : صفت
عکس شیمیایی : در گوگل

آیا معنی شیمیایی مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )